Книги

ИЗДАНИЯ НА КИИП РК СОФИЯ-ГРАД, ИЗДАНИЯ НА КИИП, ДРУГИ ИЗДАНИЯ

Виж тук

НачалоUncategorisedВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА КИИП РК София-град

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА КИИП РК София-град

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА КИИП РК София-град

Уважаеми колеги,

Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка в страната относно разпространение на коронавирус и в съответствие с Разпорежданията на Министерския Съвет и Министерството на здравеопазването на РБ призоваваме всички членове на Регионална Колегия София-град да ограничат до минимум посещенията си в офиса на РК София-град.

Препоръчваме за всяка интересуваща ги дейност членовете да използват за връзка с офиса стационарни и мобилни телефони и електронна поща /е-мейли/ с цел ограничаване на контактите при струпване на хора на едно място.

Препоръчваме посещения в офиса да се осъществява само ако е крайно наложително.

В офиса на Регионалната Колегия съгласно разпорежданията на МС и МЗ и инструкциите на „Службата по Трудова Медицина“ към КИИП РК София-град са взети мерки за ограничаване възможността за пренос на вирусна зараза и се предприемат съответни санитарно-хигиенични действия за превенция.

При посещения в офиса апелираме посетителите да следват указанията на служителите в офиса.

Регионално ръководство
Председател на КИИП РК София-град инж.Г.Кордов
Зам.-председател инж. Светослав Дренски

Вход за членове

Търсене

Договори/споразумения с Регионални колегии

РК Бургас
РК Ловеч
РК Пазарджик
РК Разград
РК Силистра
РК Русе

 

 

• Участие в 25 годишнина на инженерната камара в гр. Дрезден, Саксония,ФР Германия – 21-22.11.2018 г.

• Кръгла маса на тема:“ Аспекти и проблеми на строителния и инвестиционния процес в Европейските страни“ – проведена в гр. София, в залата на КИИП РК София-град с участието на гости от чужбина, представители на инженерни камари на ФР Германия, Република Чехия и Република Сърбия 29.09.2018 г.

Повече...

В Началото