Книги

ИЗДАНИЯ НА КИИП РК СОФИЯ-ГРАД, ИЗДАНИЯ НА КИИП, ДРУГИ ИЗДАНИЯ

Виж тук

НачалоUncategorised25.02.2020 г. Общо събрание на РК София-град, 18.02.2020 г.

25.02.2020 г. Общо събрание на РК София-град, 18.02.2020 г.

1. ОТЧЕТЕН ДОКЛАД за работата на Регионалното Ръководство на КИИП София-град за отчетната 2019 г. от инж. Георги Кордов-Председател

2. ОТЧЕТЕН ДОКЛАД на Контролния съвет на КИИП РК София-град (вижте тук)

3. ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КИИП РК СОФИЯ-ГРАД изборен мандат 2020-2024 г.

1. Инж. Светослав Дренски, Зам. председател на КИИП РК София-град, мандат 2012-2016 г. и мандат 2016-2020 г. – съвместно в Единен екип с кандидата за Зам. председател на КИИП РК София-град инж. Георги Кордов /Председател на КИИП РК София-град, мандат 2012-2016 г. и мандат 2016-2020 г . /

4. ЗА ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КИИП РК СОФИЯ-ГРАД изборен мандат 2020-2024 г.

1. инж. Георги Йорданов Кордов, Председател на КИИП РК София-град, мандат 2012-2016 г. и мандат 2016-2020 г . – съвместно в Единен екип с кандидата за Председател на КИИП РК София-град инж. Светослав Дренски, /Зам. председател на КИИП РК София-град, мандат 2012-2016 г. и мандат 2016-2020 г./

5. Кандидатура длъжността Председател на секция КСС към КИИП РК София-град
инж. Марин Гергов кандидат за председател на секция КСС за мандат 2020 -2024 г.

6. Кандидатура за длъжността ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КИИП РК СОФИЯ-ГРАД
инж. Стефан Кинарев за Председател на РК София-град

7. Предложение за кандидатура за Секретар на КИИП РК София-град за мандат 2020 – 2024 г. 
от проф д-р инж. Михаил Цанков за инж. Мария Стефанова

8. Предложение за кандидатура за Заместник председател на КИИП РК София-град за мандат 2020 – 2024 г. от инж. Балчо Балчев за инж. Свилен Иванов

9. Номинация за член на Контролния съвет на РК София-градот инж. Борис Камиларов за инж. Мария Попова

10. Предложение за член на Контролния съвет на РК София-градот инж. Зорница Петрова за инж. Любомир Стефанов

11. Предложение за кандидатура за член на Контролния съвет на РК София-град за мандат 2020 – 2024 г.от инж. Кирил Кирекчиев за инж. Константин Велинов

12. Проект за допълнителни минимални критерии и изисквания към кандидатите за председатели/или зам. председател на РК София-град

13. Жалба от членове на секция КСС

    - входящи номера към жалбата (pdf) – приложен към това писмоpdf) – приложен към това писмо

14. Жалба от инж. Павлина Крумова, член на секция ЕАСТ

15. Мнение на инж. Славея Денева, председател на секция ЕАСТ по жалбата на инж. Крумова

16. Протокол от ОС на КИИП РК София-град 18.02.2020 г.

17. Протокол на Комисията по изборите

Вход за членове

Търсене

Договори/споразумения с Регионални колегии

РК Бургас
РК Ловеч
РК Пазарджик
РК Разград
РК Силистра
РК Русе

 

 

• Участие в 25 годишнина на инженерната камара в гр. Дрезден, Саксония,ФР Германия – 21-22.11.2018 г.

• Кръгла маса на тема:“ Аспекти и проблеми на строителния и инвестиционния процес в Европейските страни“ – проведена в гр. София, в залата на КИИП РК София-град с участието на гости от чужбина, представители на инженерни камари на ФР Германия, Република Чехия и Република Сърбия 29.09.2018 г.

Повече...

В Началото