Книги

ИЗДАНИЯ НА КИИП РК СОФИЯ-ГРАД, ИЗДАНИЯ НА КИИП, ДРУГИ ИЗДАНИЯ

Виж тук

Проведени заседания

Проведени заседания

Инф. От 31.01.2020 г. .
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 31.01.2020 г.
[Виж тук]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инф. от 21.01.2020 г. .
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 21.01.2020 г.
[Виж тук]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инф. от 17.12.2019 г. .
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 17.12.2019 г. 
[тук]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инф. от 27.11.2019 г
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 27.11.2019 г
[тук]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инф. от 22.10.2019г
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 22.10.2019г
[тук]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инф. от 15.10.2019г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 15.10.2019г.
[тук]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инф. от 30.07.2019г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 30.07.2019г.
[тук]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инф. от 23.07.2019г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 23.07.2019г.
[тук]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инф. от 25.06.2019г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 25.06.2019г.
[тук]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инф. от 30.05.2019г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 30.05.2019г.
[тук]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инф. от 09.04.2019г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 09.04.2019г.
[тук]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инф. от 26.03.2019г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 26.03.2019г.
[тук]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инф. от 26.02.2019г. 

Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 26.02.2019г.
[тук]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инф. от 22.01.2019г. 
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 22.01.2019г.
[тук]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инф. от 11.12.2018г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 11.12.2018г
[тук]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Инф. от 20.11.2018г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 20.11.2018г. 
[тук]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Инф. от 23.10.2018г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 23.10.2018г.
[тук]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инф. от 13.09.2018г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 13.09.2018г.
[тук]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инф. от 24.07.2018г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 24.07.2018г.
[тук]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инф. от 26.06.2018г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 26.06.2018г.
[тук]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Инф. от 29.05.2018г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 29.05.2018г.
[тук]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Инф. от 24.04.2018г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 24.04.2018г.
[тук]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Инф. от 28.03.2018г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 28.03.2018г.
[тук]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Инф. от 13.03.2018г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 13.03.2018г.
[тук]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Инф. от 21.02.2018г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 21.02.2018г.
[тук]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Инф. от 13.02.2018г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 13.02.2018г.
[тук]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Инф. от 01.02.2018г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 01.02.2018г.
[тук]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Инф. от 23.01.2018г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 23.01.2018г.
[тук]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Инф. от 19.12.2017г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 19.12.2017г.
[тук]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инф. от 07.12.2017г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 07.12.2017г.
[тук]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Инф. от 21.11.2017г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 21.11.2017г
[тук]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инф. от 24.10.2017г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 24.10.2017г.
[тук]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инф. от 26.09.2017г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 26.09.2017г.
[тук]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инф. от 25.07.2017г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 25.07.2017г.
[тук]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инф. от 27.06.2017г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 27.06.2017г.
[тук]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Инф. от 23.05.2017г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 23.05.2017г.
[тук]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Инф. от 25.04.2017г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 25.04.2017г.
[тук]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Инф. от 28.03.2017г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 28.03.2017г.
[тук]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вход за членове

Търсене

Договори/споразумения с Регионални колегии

РК Бургас
РК Ловеч
РК Пазарджик
РК Разград
РК Силистра
РК Русе

 

 

• Участие в 25 годишнина на инженерната камара в гр. Дрезден, Саксония,ФР Германия – 21-22.11.2018 г.

• Кръгла маса на тема:“ Аспекти и проблеми на строителния и инвестиционния процес в Европейските страни“ – проведена в гр. София, в залата на КИИП РК София-град с участието на гости от чужбина, представители на инженерни камари на ФР Германия, Република Чехия и Република Сърбия 29.09.2018 г.

Повече...

В Началото