NachaloKIIP

4lenski vnos2024

Проведени заседания

Проведени заседания

Инф. От 31.01.2020 г. .
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 31.01.2020 г.
[Виж тук]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инф. от 21.01.2020 г. .
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 21.01.2020 г.
[Виж тук]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инф. от 17.12.2019 г. .
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 17.12.2019 г. 
[тук]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инф. от 27.11.2019 г
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 27.11.2019 г
[тук]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инф. от 22.10.2019г
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 22.10.2019г
[тук]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инф. от 15.10.2019г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 15.10.2019г.
[тук]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инф. от 30.07.2019г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 30.07.2019г.
[тук]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инф. от 23.07.2019г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 23.07.2019г.
[тук]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инф. от 25.06.2019г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 25.06.2019г.
[тук]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инф. от 30.05.2019г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 30.05.2019г.
[тук]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инф. от 09.04.2019г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 09.04.2019г.
[тук]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инф. от 26.03.2019г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 26.03.2019г.
[тук]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инф. от 26.02.2019г. 

Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 26.02.2019г.
[тук]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инф. от 22.01.2019г. 
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 22.01.2019г.
[тук]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инф. от 11.12.2018г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 11.12.2018г
[тук]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Инф. от 20.11.2018г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 20.11.2018г. 
[тук]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Инф. от 23.10.2018г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 23.10.2018г.
[тук]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инф. от 13.09.2018г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 13.09.2018г.
[тук]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инф. от 24.07.2018г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 24.07.2018г.
[тук]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инф. от 26.06.2018г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 26.06.2018г.
[тук]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Инф. от 29.05.2018г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 29.05.2018г.
[тук]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Инф. от 24.04.2018г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 24.04.2018г.
[тук]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Инф. от 28.03.2018г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 28.03.2018г.
[тук]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Инф. от 13.03.2018г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 13.03.2018г.
[тук]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Инф. от 21.02.2018г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 21.02.2018г.
[тук]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Инф. от 13.02.2018г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 13.02.2018г.
[тук]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Инф. от 01.02.2018г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 01.02.2018г.
[тук]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Инф. от 23.01.2018г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 23.01.2018г.
[тук]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Инф. от 19.12.2017г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 19.12.2017г.
[тук]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инф. от 07.12.2017г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 07.12.2017г.
[тук]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Инф. от 21.11.2017г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 21.11.2017г
[тук]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инф. от 24.10.2017г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 24.10.2017г.
[тук]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инф. от 26.09.2017г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 26.09.2017г.
[тук]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инф. от 25.07.2017г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 25.07.2017г.
[тук]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инф. от 27.06.2017г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 27.06.2017г.
[тук]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Инф. от 23.05.2017г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 23.05.2017г.
[тук]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Инф. от 25.04.2017г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 25.04.2017г.
[тук]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Инф. от 28.03.2017г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 28.03.2017г.
[тук]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

metodika

Търсене

kalkulator

В Началото