NachaloKIIP

4lenski vnos2024

МНЕНИЯ от членове на КИИП София-град

Мнения

Инфо: 19.11.2019

Мнение на инж. Климент Давидков - КИИП РК София град

Вижте тук: Мнение на инж. Климент Давидков - КИИП РК София град

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инфо: 20.08.2019

Мнение на инж. Антон Иванов-КИИП РК София град

Вижте тук: Мнение на инж. Антон Иванов-КИИП РК София град

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инфо: 14.08.2019

Мнение на инж. Б. Готов относно темите за ОО.

Вижте тук: Мнение на инж. Б. Готов относно темите за ОО

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инфо: 13.08.2019

Мнение на инж. Теменужка Папазова във връзка с даване ход на процедура за регистрация на договори.

Вижте тук: Мнение на инж. Теменужка Папазова-КИИП Стара Загора

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инфо: 13.08.2019

Мнение на инж. Илко Маринов във връзка с даване ход на процедура за регистрация на договори.

Вижте тук: Мнение на инж. Илко Маринов-КИИП РК София град

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инфо: 25.03.2019

Добра практика при преустройството на стари сгради, неосигурени на земетръс

Документът е приет на годишното събрание на Професионална секция "Конструкции на сгради и съоръжения" при КИИП Регионална колегия София-град, проведено на 13 февруари 2019 год.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инфо: 26.02.2019

Предложение от инж. Динко Петков за промени в Устава на КИИП от 25.02.2019 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инфо: 11.02.2019

Предложение на инж. Борис Тошев за промени и допълнения на работите в КИИП

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инфо: 29.01.2019г. 

Предложение за изменение на Устава на инж. Иван Александров

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инфо: 10.01.2019г.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЯНА В УСТАВА НА КИИП от инж. Климент Давидков

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инфо: 17.12.2018г.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЯНА В УСТАВА НА КИИП от инж. Михаил Толев

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Инфо: 14.11.2018г.

На вниманието на Професионалните секции към КИИП РК София-град

Уважаеми колеги,

Във връзка с писмо от ЦУ за постъпило искане от директора на Дирекция „Технически правила и норми“ към МРРБ за съдействие и информация по следните въпроси:
1. Кои от все още действащите норми следва да бъдат изцяло отменени; има ли техни изисквания, които следва да се запазят и/или актуализират
2. Кои наредби се нуждаят от актуализация и в какъв обхват

Очакваме да изпратите становища на e-mail адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. в срок до 27.11.2018 г.

Приложение: С П И С Ъ К на правила и норми за проектиране от действащата към ноември 2018 г. нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, геодезия, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството

Председател на КИИП РК София-град
инж. Георги Кордов

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инфо: 09.11.2018г.

I.Писмо, изпратено от Председателя на КИИП РК София-град инж. Георги Кордов за ТК до ЦУ на КИИП / виж тук: писмо наш. изх. № 143/ 07.11.2018 г./  във връзка с  промени на Наредба 2, раздел ІІ. Оправомощаване на лицата, упражняващи Технически контрол по част Конструктивна на инвестиционните проекти, изпратено от  инж. Светлана Николчева / виж тук: писмо наш вх. № 205/15.10.2018 г/ .

II.Мнения на членове на КИИП РК София-град за Промени в НАРЕДБА № 2за проектантската правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП, Раздел II.оправомощаване на лицата, упражняващи технически контрол на конструктивната част на инвестиционните проекти.

1.Становище на инж. Иван Александров

Вижте тук: Становище на инж. Иван Александров

2. Становище на инж. Емил Бъчваров

Вижте тук: Становище на инж. Емил Бъчваров

3. Становище  на инж. Борис Готов

Вижте тук: Становище на инж. Борис Готов

4. Становище  на инж. Светла Спасова

Вижте тук:Становище на инж. Светла Спасова

 5. Становище  на инж. Наталия Въкова

Вижте тук: Становище на инж. Наталия Въкова

6. Становище  на инж. Паскалев и инж. Артин Мамиян

Вижте тук: Становище на инж. Паскалев и инж. Артин Мамиян

7. Становище  на инж. Димитър Куманов

Вижте тук: Становище на инж. Димитър Куманов

8. Становище  на инж. Владимир Василев

Вижте тук: Становище на инж. Владимир Василев

9. Становище  на инж. Русан Харбов

Вижте тук: Становище на инж. Русан Харбов

10. Становище  на инж. Климент Давидков

Вижте тук: Становище на инж. Климент Давидков

11. Становище  на инж. Данаил Златарев

Вижте тук: Становище на инж. Данаил Златарев

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инфо: 30.10.2018г.

Предложения на инж. Русан Харбов за изменения в Устава на КИИП

Вижте тук: Изменения в Устава на КИИП

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инфо: 10.09.2018г. 

Мнения на членове на София-град за промени в Устава.

Мнение на инж. Христо Христов относно промени в Устава на КИИП

Вижте тук: Мнение за изменение на Устава на КИИП  и Прил.1 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инфо: 09.07.2018 г.

Мнения на членове на София-град за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и Мотиви за изменение на Наредба № 4
Предложение на инж. Христо Христов

Вижте тук: Проект за изменение на Наредба № 4, Мотиви за изменение на Наредба № 4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инфо: 15.06.2018г.

Мнения на членове на София-град за Промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ, ИЗМЕНЕНИЯ И ДОП) – 14.06.2018г.:

1.Предложение на инж. Христо Христов
Вижте тук: PAKET-2 – PROMENI- ZUT-XX-GK
Вижте тук: Мотиви към проекта за изменения и допълнения към Закона за устройство на територията

Предложение на инж. Хр. Христов относно промените в Закон за устройство на територията /ЗУТ, ИЗМЕНЕНИЯ и ДОП.-17.05.2018 г.Вижте тук

2.Предложение на доц.инж. Йонко Пенев относно промените в ЗУТ
Вижте тук:
PAKET-1-EXT-PROMENI-ZUT-JP-GK
PAKET-1-VOLL-PROMENI-ZUT-JP-GK

Предложение на доц.инж.Йонко Пенев относно промените в Закон за устройство на територията - 11.05.2018г. - n1n2n3n4n5, n6.

3.Предложение на инж.Методи Андреев
Вижте тук: PAKET-3-PROMENI-ZUT-MA-GK

4.Предложение на инж. Иван Александров
Вижте тук: PAKET-5-PROMENI-ZUT-IA-GK

5.Предложение на инж. Георги Кордов
Вижте тук: PAKET-6-PROMENI-ZUT-ot-GK

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инфо: 15.05.2018г.

НА ВНИМАНИЕТО НА ИНЖЕНЕРИТЕ-ПРОЕКТАНТИ

Доклад от инж. Георги Кордов относно предложение за промени на строителното законодателство, постъпили в Работна група към КСБ, до председателя на УС на КИИП инж. Иван Каралеев/15.05.2018 г. – обобщено становище на Обществено обсъждане 8. 

Вижте тук

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инфо: 29.01.2018г. 


Мнение на инж. Любомир Грънчаров относно Стратегически цели посочени в чл.2.2 на Устава на КИИП
Вижте тук

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инфо: 16.01.2018г.


Мнение на инж. Светла Спасова относно регистрация на договори
Вижте тук

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Инфо: 16.01.2018г.


Мнение на инж. Борис Готов относно регистрация на договори
Вижте тук

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Инфо: 16.01.2018г.


Мнение на инж. Марин Гергов относно регистрация на договори
Вижте тук

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инфо: 15.01.2018г.

Писмо на инж. Емил Крумов до членовете на КИИП София-град относно регистрация на договорите
Вижте тук

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инфо: 08.01.2018г.

Мнение на инж. Златка Плеснева 
Вижте тук

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инфо: 01.02.2018г.

Писмо на инж. Христо Христов до КИИП относно регистрация на договори за проектиране

Писмо на инж. Христо Христов
Вижте тук

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инфо: 15.12.2017г.

Писмо на инж. Христо Христов до КИИП с анализ на ЗОП във връзка със ЗУТ и Наредба №4

Писмо на инж. Христо Христов
Вижте тук

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инфо: 09.11.2018г.

I.Писмо, изпратено от Председателя на КИИП РК София-град инж. Георги Кордов до ЦУ на КИИП / виж тук: писмо наш. изх. № 143/ 07.11.2018 г./  във връзка с  промени на Наредба 2, раздел ІІ. Оправомощаване на лицата, упражняващи Технически контрол по част Конструктивна на инвестиционните проекти, изпратено от  инж. Светлана Николчева / виж тук: писмо  наш вх. № 205/15.10.2018 г/ .

 

II.Мнения на членове на КИИП РК София-град за Промени в НАРЕДБА № 2за проектантската правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП, Раздел II.оправомощаване на лицата, упражняващи технически контрол на конструктивната част на инвестиционните проекти.

1.Становище на инж. Иван Александров

Вижте тук:

2. Становище на инж. Емил Бъчваров

Вижте тук:

3. Становище  на инж. Борис Готов

Вижте тук:

4. Становище  на инж. Светла Спасова

Вижте тук:

 5. Становище  на инж. Наталия Въкова

Вижте тук:

 

6. Становище  на инж. Паскалев и инж. Артин Мамиян

Вижте тук:

7. Становище  на инж. Димитър Куманов

Вижте тук:

8. Становище  на инж. Владимир Василев

Вижте тук:

9. Становище  на инж. Русан Харбов

Вижте тук:

10. Становище  на инж. Климент Давидков

Вижте тук:

 

11. Становище  на инж. Данаил Златарев

Вижте тук:

 

 

metodika

Търсене

kalkulator

В Началото