NachaloKIIP

4lenski vnos2024

СтипендииСтипендии

Стипендии на КИИП РК София-град

Стипендии на КИИП РК София-град
2023/24 учебна година

I. УАСГ
1.Стипендия на секция „Конструкции на сгради и съоръжения“ на името на проф. д-р инж. Тодор Карамански.
Стипендиант: Герман Стоянов
Кратко представвяне на стипендианта.

2.Стипендии на секция „Конструкции на сгради и съоръжения“:
      1. на Александър Младенов
      Кратко представвяне на стипендианта.

      2. на Цветан Говедаров - еднократна награда
      Кратко представвяне на стипендианта.

      3. на Петър Шишков - еднократна награда
      Кратко представвяне на стипендианта.

3. Стипендия на секция „Водно строителство“
на Алекс Иванов .
Кратко представвяне на стипендианта.

4.Стипендия на секция „Геодезия и приложна геодезия“
на Адриан Йорданов .
Кратко представвяне на стипендианта.

      1. на Гергана Петрова - еднократна награда
      Кратко представяне на стипендианта.

5. Стипендии на секция „Транспортно строителство и транспортни съоръжения“:
      1. на Ивет Добчева
      Кратко представяне на стипендианта.

II. Технически Университет – гр. София:
Стипендии на секция ТЕХ:

1. на Николай Хрисчев
Кратко представвяне на стипендианта.

2. на Диана Ненчева
Кратко представвяне на стипендианта.

3. на Антония Велчева - еднократна награда
Кратко представвяне на стипендианта.

Стипендии на секция ОВКХТТГ:

1. на Виктория Цветкова
Кратко представвяне на стипендианта.

2. на Калоян Стоянов
Кратко представяне на стипендианта.

Стипендии на секция ЕАСТ:
1. на Ивайло Николов
Кратко представвяне на стипендианта.

2. на Иван Алексов
Кратко представвяне на стипендианта.

ІІI. Минно-геоложки университет „Св.Иван Рилски“ - гр. София

1. Стипендия на секция МДГЕ
на Александър Димитров.

Кратко представяне на стипендианта.

IV. Академия на МВР
1. на Петър Петров
Кратко представяне на стипендианта.

 

 

2022/23 учебна година

I. УАСГ

1. Стипендия на секция „Конструкции на сгради и съоръжения“ на името на проф. д-р инж. Тодор Карамански.

Стипендиант: Йоана Гетова.
Кратко представвяне на стипендианта.

2.Стипендии на секция „Конструкции на сгради и съоръжения“:

на Алекс Грънчаров.
Кратко представвяне на стипендианта.

на  Брайко Брайков - еднократна награда 400 лв.
Кратко представвяне на стипендианта.

3. Стипендия на секция „Водно строителство“

на Радостина Тотева.
Кратко представвяне на стипендианта.

4.Стипендия на секция „Геодезия и приложна геодезия“

на Теодора Дараджанска.
Кратко представвяне на стипендианта.

5. Стипендии на секция „Транспортно строителство и транспортни съоръжения“:

на Александър Димитров
Кратко представяне на стипендианта.

на Албена Добринова - еднократна награда 400лв.
Кратко представяне на стипендианта.

II. Технически Университет – гр. София:

Стипендии на секция ТЕХ:

на Виктория Мондешка
Кратко представвяне на стипендианта.

на Николета Любенова
Кратко представвяне на стипендианта.

на Радка Цуцекова - еднократна награда 400 лв.
Кратко представвяне на стипендианта.

Стипендии на секция ОВКХТТГ:

на Станислав Мартинов
Кратко представвяне на стипендианта.

на Симона Петрова - еднократна награда 400 лв.
Кратко представяне на стипендианта.

на Деница Милчовска - еднократна награда 400 лв.
Кратко представяне на стипендианта.

Стипендии на секция ЕАСТ:

на Силвия Иванова
Кратко представвяне на стипендианта.

на Станислав Йосков
Кратко представвяне на стипендианта.

ІІI. Минно-геоложки университет „Св.Иван Рилски“ - гр. София

Стипендия на секция МДГЕ

на Иван Димитров.
Кратко представяне на стипендианта.

 

2021/22 учебна година

I. УАСГ

1.Стипендия на секция „Конструкции на сгради и съоръжения“ на името на проф. д-р инж. Тодор Карамански. Стипендиант: Владислава Клечкова.

Кратко представвяне на стипендианта.

2.Стипендия на секция „Конструкции на сгради и съоръжения“ на Мария Георгиева.

Кратко представвяне на стипендианта.

3. Стипендия на секция „Водно строителство“на Деница Ненкова.

Кратко представвяне на стипендианта.

4.Стипендия на секция „Геодезия и приложна геодезия“ на Стефани Антова.

Кратко представвяне на стипендианта.

5. Стипендия на секция „Транспортно строителство и транспортни съоръжения“на Борислав Мусторов

Кратко представяне на стипендианта.

 II. Технически Университет – гр. София:

 Стипендии на секция ТЕХ:

1.на Христиана Кметова.

Кратко представвяне на стипендианта.

2. на Мартин Петров.

Кратко представвяне на стипендианта.

Стипендии на секция ОВКХТТГ:

1. на Яна Танчева

Кратко представвяне на стипендианта.

2. на Пенко Славов.

Кратко представяне на стипендианта.

Стипендии на секция ЕАСТ:

1. на Венцислав Калпачки.

Кратко представвяне на стипендианта.

2. на Габриел Филипов.

Кратко представвяне на стипендианта.

ІІI. Минно-геоложки университет „Св.Иван Рилски“ - гр. София

1. Стипендия на секция МДГЕ на Карина Гелова .

Кратко представяне на стипендианта.

2020/21 учебна година

I. УАСГ

1. Стипендия на секция „Конструкции на сгради и съоръжения“ на името на проф. д-р инж. Тодор Карамански на Йордан Валентинов Милчев - специалност „Строителство на сгради и съоръжения“,  Строителен факултет .

Кратко представвяне на стипендианта.

2.Стипендия на секция „Конструкции на сгради и съоръжения“ на Миглена Манчева Тонева - специалност „Строителство на сгради и съоръжения“,  Строителен факултет.

Кратко представвяне на стипендианта.

3. Стипендия на секция „Водно строителство“на Александрина Александрова Цветкова - специалност „Водоснабдяване и Канализация“, Хидротехнически факултет.

Кратко представвяне на стипендианта.

4.Стипендия на секция „Геодезия и приложна геодезия“ на Мария Кирова - специалност „Приложна геодезия“, на Геодезически факултет.

Кратко представвяне на стипендианта.

5. Стипендия на секция „Транспортно строителство и транспортни съоръжения“на Иван Маринов Маринов - специалност „Транспортно строителство“, Факултет по транспортно строителство.

Кратко представвяне на стипендианта.

 II. Технически Университет – гр. София:

 Стипендии на секция ТЕХ:

1.на  Виктория Георгиева Димитрова - специалност „Инженерна логистика“, Машиностроителен факултет.

Кратко представвяне на стипендианта.

2. на Елена Радославова Милева-специалност „Машиностроене“, Машиностроителен факултет.

Кратко представвяне на стипендианта.

Стипендии на секция ОВКХТТГ:

1. на Стоимир Андреев Червенков - специалност „Еенергопреобразуващи технологии и енергийна ефективност в сгради и промишлени обекти“ - Енергомашиностроителен факултет.

Кратко представвяне на стипендианта.

2. на Димо Ангелов - специалност „Еенерго преобразуващи технологии и енергийна ефективност в сгради и промишлени обекти“ - Енергомашиностроителен факултет.

Кратко представяне на стипендианта.

Стипендии на секция ЕАСТ:

1. на Константин Иванов Палев -специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане“, Електротехнически факултет.

Кратко представвяне на стипендианта.

2. на Ива Петрова Петрова -  специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане“, Електротехнически факултет.

Кратко представвяне на стипендианта.

ІІI. Минно-геоложки университет „Св.Иван Рилски“ - гр. София

1. Стипендия на секция МДГЕ на Йордан Мирославов Йорданов - специалност „Маркшайдерство и геодезия “, Миннотехнологичен факултет.

Кратко представвяне на стипендианта.

2019/20 учебна година

Стипендии на КИИП РК София-град

2018/19 учебна година

I. Химикотехнологичен и металургичен институт - гр. София:
Стипендия на секция ТЕХ на Невена Борисова - Факултет по химични технологии, специалност „Безопасност на производствата и защита при бедствия и аварии“

II. Технически Университет – гр. София:
Стипендия на секция ТЕХ на Кристиан Колев - Машиностроителен факултет, специалност „Машиностроене“

Стипендии на секция ЕАСТ:

на Айдън Чолаков - Електротехнически факултет, специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане“

на Николай Иванов - Електротехнически факултет, специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане“

на Камен Наков - Електротехнически факултет, специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане“

Награда на Мартин Ралчев - Електротехнически факултет, специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане“

Стипендии на секция ОВКХТТГ:

на Александра Тодорова – Енергомашиностроителен факултет - специалност „Енергопреобразуващи технологии и енергийна ефективност в сгради и промишлени обекти“

на Георги Гурев –– Енергомашиностроителен факултет - специалност „Енергопреобразуващи технологии и енергийна ефективност в сгради и промишлени обекти“

ІІI. Минно-геоложки университет „Св.Иван Рилски“ - гр. София

Стипендия на секция МДГЕ на Ангелика Софрониева – Миннотехнологичен факултет - специалност „Разработване на полезни изкопаеми“

ІV. УАСГ

1..Стипендия на името на проф. д-р инж. Тодор Карамански на Владислав Димитров Строителен факултет - специалност „Строителство на сгради и съоръжения”

2.Стипендия на секция „Конструкции на сгради и съоръжения” на Ивайло Дишлиев Строителен факултет - специалност „Строителство на сгради и съоръжения”

3.Поощрителна награда на секция „Конструкции на сгради и съоръжения” на Бисер Стоянов Строителен факултет - специалност „Строителство на сгради и съоръжения”

4.Стипендия на секция „Водно строителство” на Диана Стойчева Хидротехнически факултет специалност „Водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения”

5.Стипендия на секция „Геодезия и приложна геодезия” на Екатерина Кирилова Геодезически факултет специалност „Геодезия”

6.Стипендия на секция „Транспортно строителство и транспортни съоръжения“ на Матей Илиев, Факултет по транспортно строителство - специалност „Железопътно строителство“

7.Награда на секция „Транспортно строителство и транспортни съоръжения“ на Васил Димитров Факултет по транспортно строителство - специалност „Строителство на транспортни съоръжения“

8.Награда на секция „Транспортно строителство и транспортни съоръжения“ на Веселин Желязков Факултет по транспортно строителство - специалност „Пътно строителство“

2017/18 учебна година

I. Химикотехнологичен и металургичен институт гр. София/21.11.2017 г.:
- Венцислав Венелинов Баков - Факултет по химични технологии,
специалност „Фин органичен синтез“, Фак. № 4491

II. ВСУ „Любен Каравелов“ – гр. София/13.11.2017 г.:
- Дилян Желязков Ников – студент в Строителен факултет, специалност „Строителство на сгради и съоръжения”, фак. № Б1-1792,

III. Технически Университет – гр. София/ 09.11.2017 г.:
- Валентин Валериев Тотев, студент в Електротехнически Факултет, специалност „Електроенергетика и електроо

metodika

Търсене

kalkulator

В Началото