NachaloKIIP

Раздаване на удостоверения 2021 г.

НачалоUncategorised

21.12.2020 Съобщение

Уважаеми колеги,
На 31 декември 2020 г. офисът няма да работи.
Във връзка с наложените ограничителни мерки при събиране на хора и с цел запазване здравето на колегите и служителите в офиса, за раздаване на удостоверенията се определя следния ред:
1. За фирми, платили по списък за служителите си - по предварителна заявка за време и час на email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..
Представител на фирмата трябва да представи актуализирани адрес, телефон и email на хората от списъка и да получи удостоверенията. В едноседмичен срок от фирмата връщат по имейл списъка с подписите на проектантите, гарантиращи получаването на удостоверението лично от всеки от тях с посочена дата на получаването.

2. За всички останали членове удостоверения ще се изпращат по email само след предварителна заявка на email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., съдържаща рег.№, три имена, секция, ППП/ОПП, актуален адрес, телефон и email. Проверката за получаване на удостоверението става с потвърждение по имейл или на тел. 02 851 82 41, 02 851 82 42.

3. Колегите, които искат да получат удостоверенията си „на ръка“, предварително на тел. 02 851 82 41, 02 851 82 42 съгласуват време и час за получаване. При получаване на удостоверението се представя Анкетна карта с данни: рег.№, три имена, актуални адрес, телефон и email на получателя.

Регионално ръководство
на КИИП РК София-град

25.11.2020 Съобщение

Мирослава Христозова - Виж тук

Атанас Русев Русев - Виж тук

Светлозар Лазаров - Виж тук

Костантин Курдоманов - Виж тук

Лилия Дафинова - Виж тук

29.09.2020 Съобщение

 УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Уведомяваме Ви, че съгласно чл.3.3, т.3 от Устава на КИИП

ЧЛЕНСКИ ВНОС ЗА 2021 г., в размер на 120 лв. се внася до 20 декември на настоящата (2020) година. Членският внос се дължи от всеки член на КИИП с Пълна проектантска правоспособност (ППП) или с Ограничена проектантска правоспособност (ОПП).

На основани чл.8, ал.2, т.т.1,2 и 3 от Наредба №2 за проектантска правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП, размерът на вноската за поддържане на регистъра за правото да упражняват втора или следваща проектантска правоспособност (ППП или ОПП) е приравнен на членски внос за първата проектантска правоспособност и членовете на КИИП дължат, както следва:

- За втора или следваща проектантска правоспособност, придобита въз основа на една и съща диплома – 120 лв.
- За втора или следваща проектантска правоспособност, придобита въз основа на друга диплома – 120 лв.

Членовете на КИИП, които временно не упражняват придобитата правоспособност („замразена" правоспособност), заплащат членски внос в размер на 24 лв. до 1 декември 2020 г.

Членовете на КИИП, заплатили членския си внос до 20 декември 2020 г. (неделя) получават право да бъдат избирани за делегати и участват в определяне на делегатската квота от Регионалната колегия за Общото събрание на КИИП.

Членовете на КИИП, заплатили членския си внос от 21 до 31 декември 2020 г. са без право да бъдат избирани за делегати и не участват в определяне на делегатската квота. Те получават Удостоверенията си след 31 януари 2021 г.

Членовете на КИИП, заплатили членския си внос от 1 яунуари до 31 март 2021 г. подават молба в РК, плащат встъпителна вноска 150 лв. и членски внос 120 лв. за 2021 г., след което си получават удостоверенията.

Членовете на КИИП, заплатили членския си внос след 1 април 2021 г. кандидатстват в КИИП по общия ред като нови членове.
За нови членове на КИИП встъпителната вноска е в размер на 150 лв.

БАНКОВА СМЕТКА за плащане на членски внос:
УНИКРЕДИТ-БУЛБАНК
BIC:UNCRBGSF
IBAN:BG 35 UNCR 7527 1000 059 525

13.04.2020 ВАЖНО Съобщение

УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ ОТ ОФИСА НА КИИП РК София-град  ОТ 16.април.2020 ДО 13.май.2020 г.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Уважаеми колеги,
УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ ОТ ОФИСА НА КИИП РК София-град ДО 13.05./май/ 2020 г. 
 
Уважаеми колеги,
 
С цел осигуряване на максимална защита и превенция за здравето на членовете на КИИП София-град на основание продължаване на извънредното положение до 13.05.2020г., Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г., № РД-01-165 от 27.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID –19, Заповед № РД-01-196 от 10.04.2020 г.  на Министъра на здравеопазването  и с решение на Регионалното ръководство от 16.03.2020 г., 13.04.2020г.  и Заповеди №07/16.03.2020 г., №08/30.03.2020 г. №09/13.04.2020 г. на Председателя на КИИП РК София-град Ви уведомяваме:
 
1. Поради извънредното положение в страната се удължава срокът на дистанционно обслужване на членовете на КИИП РК София-град и офисът ще бъде затворен за посещения от 16.04.2020 г. /четвъртък/ вкл. до 13.05./май/ 2020 г. /сряда./ вкл. Офисът ще бъде отворен за прием само на 14.04.2020 /вторник/ и само за получаване на застраховки на 15.04.2020г /сряда/ при пълно спазване на разпорежданията на Националния оперативен щаб и на мерките при извънредно положение.
 
2. Препоръчваме всички въпроси да се изпращат по електронната поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., на които въпроси ще бъде отговаряно от служителите на офиса по електронен път. 
 
3. Застраховки ще се получават на 14.04.2020 г. и 15.04.2020 г. и на дежурни дати всеки вторник / 14.04., 21.04., 28.04, 05.05., 12.05.2020 г. /
 
4. Поради временното преустановяване на работата на всички комисии, желаещите да подадат документи могат да направят това на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или чрез български пощи или чрез куриер на адрес: София 1000, бул. Ал. Стамболийски 51, ет.7, за КИИП РК София-град –за входиране на документи.
 
5. Колегите, които не са получили удостоверенията си, могат да заявят това на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. и един път седмично същите ще им бъдат изпращани сканирани на посочените e-mail адреси.
 
6. При всички административни дейности да се спазват указанията от Заповед No06/11.03.2020 г. на Председателя на КИИП София-град и Заповед No КИИП-ЦУ-009/16.03.2020 г. на Председателя на УС на КИИП.
 
7. В периода на затворен офис за постоянна електронна и телефонна връзка за информация определям представители на офиса и техните телефони:
o инж. Тотка Маркова -0884705765
o Румяна Васинска –0884705775
o инж.Георги Кордов -0884705762
 
1. До този момент офисът на КИИП РК София-град работи дистанционно в извънредни условия на всички въпроси, изпращани по електронната поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.,  служителите в офиса изпълняват своите задължения и отговарят  по електронен път, а при раздаване на застраховки се определят съответните дежурни дати.
 
2. Нашата основна грижа е опазване здравето на всички колеги и улесняване на техните дейности свързани с КИИП София-град !
 
3. За всички дейности следете съобщенията на сайта на КИИП София-град: www.kiip-sofia.com
 
Регионално ръководство 
Председател на КИИП РК София-град
инж. Георги Кордов
 
Зам.-председател на КИИП РК София-град
инж. Светослав Дренски
 
Дата: 13.04.2020

30.03.2020 Съобщение

УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ ОТ ОФИСА НА КИИП РК София-град ДО 13.04.2020 г. 

Уважаеми колеги,

С цел осигуряване на максимална защита и превенция за здравето на членовете на КИИП София-град на основание Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. и № РД-01-165 от 27.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID –19 и с решение на Регионалното ръководство от 16.03.2020 г. и Заповеди №07/16.03.2020 г. и №08/30.03.2020 г. на Председателя на КИИП РК София-град Ви уведомяваме:

 1. Поради извънредното положение в страната се удължава срокът на дистанционно обслужване на членовете на КИИП РК София-град и офисът ще бъде затворен за посещения от 01.04.2020 г. /сряда/ вкл. до 13.04.2020 г. /вкл./ (пълен текст виж тук)
 2. Препоръчваме всички въпроси да се изпращат по електронната поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., на които въпроси ще бъде отговаряно от служителите на офиса по електронен път. 
 3. Застраховки ще се получават на 30.03.2020 г. и 31.03.2020 г. и след 13.04.2020 г.
 4. Поради временното преустановяване на работата на всички комисии, желаещите да подадат документи могат да направят това на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или чрез български пощи или чрез куриер на адрес: София 1000, бул. Ал. Стамболийски 51, ет.7, за КИИП РК София-град –за входиране на документи.
 5. Колегите, които не са получили удостоверенията си, могат да заявят това на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. и един път седмично същите ще им бъдат изпращани сканирани на посочените e-mail адреси.
 6. При всички административни дейности да се спазват указанията от Заповед No06/11.03.2020 г. на Председателя на КИИП София-град и Заповед No КИИП-ЦУ-009/16.03.2020 г. на Председателя на УС на КИИП.
 7. В периода на затворен офис за постоянна електронна и телефонна връзка за информация определям представители на офиса и техните телефони:
  • инж. Тотка Маркова -0884705765
  • Румяна Васинска –0884705775
  • инж.Георги Кордов -0884705762

Регионално ръководство
Председател на КИИП РК София-град
инж. Георги Кордов

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА КИИП РК София-град

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА КИИП РК София-град

Уважаеми колеги,

Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка в страната относно разпространение на коронавирус и в съответствие с Разпорежданията на Министерския Съвет и Министерството на здравеопазването на РБ призоваваме всички членове на Регионална Колегия София-град да ограничат до минимум посещенията си в офиса на РК София-град.

Препоръчваме за всяка интересуваща ги дейност членовете да използват за връзка с офиса стационарни и мобилни телефони и електронна поща /е-мейли/ с цел ограничаване на контактите при струпване на хора на едно място.

Препоръчваме посещения в офиса да се осъществява само ако е крайно наложително.

В офиса на Регионалната Колегия съгласно разпорежданията на МС и МЗ и инструкциите на „Службата по Трудова Медицина“ към КИИП РК София-град са взети мерки за ограничаване възможността за пренос на вирусна зараза и се предприемат съответни санитарно-хигиенични действия за превенция.

При посещения в офиса апелираме посетителите да следват указанията на служителите в офиса.

Регионално ръководство
Председател на КИИП РК София-град инж.Г.Кордов
Зам.-председател инж. Светослав Дренски

metodika

kalkulator

Търсене

В Началото