NachaloKIIP

Раздаване на удостоверения 2021 г.

Новини

22.01.2021 Съобщение

 Уважаеми колеги,

 
Във връзка с разглеждането на проекти за устройствени планове и инвестиционно проектиране в експертните съвети на различните администрации, обръщаме внимание, че на основание чл. 7, ал. 8 от ЗКАИИП е необходимо и обяснителните записки да бъдат подписани и  подпечатани от правоспособен проектант, изготвил съответната част от проекта. 

21.12.2020г Съобщение

Уважаеми колеги,
На 31 декември 2020 г. офисът няма да работи.
Във връзка с наложените ограничителни мерки при събиране на хора и с цел запазване здравето на колегите и служителите в офиса, за раздаване на удостоверенията се определя следния ред:
1. За фирми, платили по списък за служителите си - по предварителна заявка за време и час на email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..
Представител на фирмата трябва да представи актуализирани адрес, телефон и email на хората от списъка и да получи удостоверенията. В едноседмичен срок от фирмата връщат по имейл списъка с подписите на проектантите, гарантиращи получаването на удостоверението лично от всеки от тях с посочена дата на получаването.

2. За всички останали членове удостоверения ще се изпращат по email само след предварителна заявка на email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., съдържаща рег.№, три имена, секция, ППП/ОПП, актуален адрес, телефон и email. Проверката за получаване на удостоверението става с потвърждение по имейл или на тел. 02 851 82 41, 02 851 82 42.

3. Колегите, които искат да получат удостоверенията си „на ръка“, предварително на тел. 02 851 82 41, 02 851 82 42 съгласуват време и час за получаване. При получаване на удостоверението се представя Анкетна карта с данни: рег.№, три имена, актуални адрес, телефон и email на получателя.

Регионално ръководство
на КИИП РК София-град

22.12.2020 Съобщение

На вниманието на Професионални секции КСС, ТСТС и ВС

Уважаеми колеги,

МРРБ предлага изменения на ЗУТ, в които се въвежда изрично изискване, освен полагането на подпис, ТК да изготвя доклада за съответствие по част Конструктивна на инвестиционните проекти.

Стар текст на чл. 142 (10):

"...Лицето, упражняващо технически контрол, подписва всички документи - графични и текстови, по част "Конструктивна" на инвестиционния проект."

https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135163904

Нов текст (Предложение на КИИП):

"...Лицето, упражняващо технически контрол, подписва всички документи - графични и текстови, по част "Конструктивна" на инвестиционния проект и изготвя доклад, съдържащ задължително оценка за изпълнението на изискванията на чл. 142, ал. 5, т. 5 по част "Конструктивна" и чл. 169, ал. 1, т. 1...“

https://www.parliament.bg/pub/cW/20201201031352KIIP%20-%201.12.pdf

В тази връзка, Ви препращам анкета, създадена от наши колеги конструктори. Моля, гласувайте до 31.12.2020 г на следния адрес:

https://strawpoll.com/gqjh8ogv7

Вашето мнение има значение!

Анкетата е анонимна. Резултатите ще бъдат представени на ръководството на КИИП, за евентуално преразглеждане на предложението.

Регионално ръководство на КИИП РК София-град

09.11.2020 Съобщения

ВАЖНО

Семинарът, обявен за 11.11.2020 г.  / сряда/  от  14:00 часа, в залата на КИИП РК София-град, на бул. „Александър Стамболийски“ № 51, етаж 2, не може да бъде проведен присъствено поради усложнената обстановка във връзка с COVID 19.

Този семинар ще бъде проведен on-line.

Професионална секция ЕАСТ - КИИП РК София-град, „Телетек Електроникс“ ЕАД  и „Текра“ ЕООД

имат удоволствието да Ви поканят за участие в on-line семинар, платформа Cisco Webex*,

 Дата на събитието:26.11.2020 г.  / четвъртък/  от  14:00 часа,

Теми на събитието:

  • Съвременни тенденции при системите за пожароизвестяване, пожарогасене и интегрирани решения.
  • Предимства и технически характеристики на адресируемите пожароизвестителни системи на Телетек Електроникс ЕАД.
  • Интегрирано управление и мониторинг на алармени и пожароизвестителни системи чрез специализирания софтуер Observer от Телетек Електроникс.

Обучението е без такса участие.

Брой участници в обучението: неограничен.

Предварително записване на телефони: 02/851 82 41, 02/851 82 42,

0884 705 757,  0896 686 101 или на е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 В събитието може да се включите, половин час преди началото, чрез следния линк:

https://teletekelectronicsjsc.my.webex.com/teletekelectronicsjsc.my/j.php?MTID=m1d1adf02e3aef8597813d88152920b06

* Ако към момента нямате активирана на Вашия компютър платформата Cisco Webex, влизайки на този линк, ще Ви се предложи да свалите това приложение.

 ПРОГРАМА /виж тук/

05.11.2020 Съобщение

Преференциални застраховки

Уважаеми колеги, членове на КИИП РК София-град,

Във връзка със задължението за  спазване на противоепидемиологичните мерки относно COVID 19 и действащия договор със ЗАК ASSET, Ви уведомяваме за следното:

Всички редовно отчетени с ППП, ТК, ОПП членове на КИИП РК София-град, могат да получат лични професионални застраховки като физически лица за обекти четвърта, пета и шеста категория съгласно ЗУТ, след подаване на заявка за издаване на Застрахователна полица на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., като се посочат  данни изписани на сайта ни: https://www.kiip-sofia.com/index.php/bul/zastrahovki/553-2015-03-06-14-55-37/

Датата, от която застраховката да влезе в сила, да е най-малко пет работни дни от датата на заявката.

Издадените и подписани от Застрахователя застрахователни лични сертификати за четвърта, пета и шеста категория обекти съгласно ЗУТ ще се получават лично!!! от проектантите в офиса на КИИП РК София-град от ден петък на следващата седмица от подаване на заявката.

28.10.2020 Съобщение

SNIMKA 11 11 2020 - photo 5Професионална секция ЕАСТ на КИИП РК София-град, „Телетек Електроникс“ ЕАД  и „Текра“  ЕООД имат удоволствието да Ви поканят на семинар на 11.11.2020 г.  / сряда/  от  14:00 часа, в залата на КИИП РК София-град, на бул. „Александър Стамболийски“ № 51, етаж 2, на теми:

1. Съвременни тенденции при системите за пожароизвестяване, пожарогасене и интегрирани решения.

2. Предимства и технически характеристики на адресируемите пожароизвестителни системи на Телетек Електроникс ЕАД.

3. Интегрирано управление и мониторинг на алармени и пожароизвестителни системи чрез специализирания софтуер Observer от Телетек Електроникс.

Обучението е без такса участие.

Брой участници:  22 човека.

Броят на участниците е ограничен и не може да бъде надвишаван.

Ще бъде  осигурено спазване на противоепидемиологичните  мерки  във връзка с COVID 19*. Необходимо е участниците да носят лични маски.

Предварително записване на телефони: 02/851 82 41, 02/851 82 42,

0884 705 757,  0896 686 101 или на е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ПРОГРАМА  /вижте тук/

* При промяна на ограничителните мерки във връзка с COVID 19 и невъзможност за присъствено провеждане на Семинара, всички записани участници ще бъдат уведомени за отмяна на събитието, до три дни преди 11.11.2020 г.

 

29.09.2020 Съобщение

 УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Уведомяваме Ви, че съгласно чл.3.3, т.3 от Устава на КИИП

ЧЛЕНСКИ ВНОС ЗА 2021 г., в размер на 120 лв. се внася до 20 декември на настоящата (2020) година. Членският внос се дължи от всеки член на КИИП с Пълна проектантска правоспособност (ППП) или с Ограничена проектантска правоспособност (ОПП).

На основани чл.8, ал.2, т.т.1,2 и 3 от Наредба №2 за проектантска правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП, размерът на вноската за поддържане на регистъра за правото да упражняват втора или следваща проектантска правоспособност (ППП или ОПП) е приравнен на членски внос за първата проектантска правоспособност и членовете на КИИП дължат, както следва:

- За втора или следваща проектантска правоспособност, придобита въз основа на една и съща диплома – 120 лв.
- За втора или следваща проектантска правоспособност, придобита въз основа на друга диплома – 120 лв.

Членовете на КИИП, които временно не упражняват придобитата правоспособност („замразена" правоспособност), заплащат членски внос в размер на 24 лв. до 1 декември 2020 г.

Членовете на КИИП, заплатили членския си внос до 20 декември 2020 г. (неделя) получават право да бъдат избирани за делегати и участват в определяне на делегатската квота от Регионалната колегия за Общото събрание на КИИП.

Членовете на КИИП, заплатили членския си внос от 21 до 31 декември 2020 г. са без право да бъдат избирани за делегати и не участват в определяне на делегатската квота. Те получават Удостоверенията си след 31 януари 2021 г.

Членовете на КИИП, заплатили членския си внос от 1 яунуари до 31 март 2021 г. подават молба в РК, плащат встъпителна вноска 150 лв. и членски внос 120 лв. за 2021 г., след което си получават удостоверенията.

Членовете на КИИП, заплатили членския си внос след 1 април 2021 г. кандидатстват в КИИП по общия ред като нови членове.
За нови членове на КИИП встъпителната вноска е в размер на 150 лв.

БАНКОВА СМЕТКА за плащане на членски внос:
УНИКРЕДИТ-БУЛБАНК
BIC:UNCRBGSF
IBAN:BG 35 UNCR 7527 1000 059 525

metodika

kalkulator

Търсене

В Началото