Книги

ИЗДАНИЯ НА КИИП РК СОФИЯ-ГРАД, ИЗДАНИЯ НА КИИП, ДРУГИ ИЗДАНИЯ

Виж тук

Новини

От 06.11.2019

kiip06112019Регионалното ръководство на КИИП София-град и професионална секция ЕАСТ Ви уведомява, че на 12 ноември / вторник / 2019 г. от 9:00 часа, в учебната залата на КИИП РК София-град, на бул. „Ал.Стамболийски“ № 51, етаж 2, ще се проведе семинар на тема: „EPLAN и RITTAL“, ONE RITTAL.

Семинарът е без такса участие.

Лектори: Иван Атанасов и Александър Касчиев

Брой участници в семинара: 36

Броят на участниците е ограничен и не може да бъде надвишаван, поради което е необходимо:
Предварително записване на официалните телефони на КИИП РК София-град: 02/851 82 41, 02/851 82 42, GSM 0884 705 757или на официалния e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ПРОГРАМА /вижте тук/

 

От 05.11.2019

jpg

КИИП РК София-град Ви уведомява, че на 14 ноември /четвъртък / 2019г. от 13:00 часа, в учебната залата на КИИП РК София-град, на бул. „Ал.Стамболийски“ № 51, етаж 2, ще се проведе семинар - представяне книга: „Шистов газ. Човекът за и против шистовия газ. Нефт и газ".

Семинарът е без такса участие.

Лектор: Огнян Кованджийски

Брой участници в семинара: 36 човека.

Броят на участниците е ограничен и не може да бъде надвишаван, поради което е необходимо:
Предварително записване на официалните телефони на КИИП РК София-град: 02/851 82 41, 02/851 82 42, GSM 0884 705 757 или на официалния e-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Съдържание на книга /вижте тук/

 

 

От 31.10.2019

31.10.19


Уважаеми колеги
,

Регионалното ръководство на КИИП РК София-град Ви уведомява, че на на 25 октомври 2019 г., в гр. София се проведе професионална международна кръгла маса в залата на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране /КИИП/ Регионална колегия София-град, адрес: бул. „Александър Стамболийски“ №51, етаж 2.

Събитието се проведе в две части:
ЧАСТ I на тема:
„Академичното образование и инженерната практика“.
ЧАСТ II на тема:
„Аспекти и проблеми на строително-инвестиционния процес в Европейските страни“.

Темите на Международната кръгла маса се проведоха под формата на дискусия. На кръглата маса взеха участие представители на инженерните камари на Саксония-Германия, Република Чехия и Република Сърбия, Ректори на УАСГ и ВСУ „Любен Каравелов“, Представители от ТУ-София, Председателите на САБ и КАБ София-град, Представители на БАН, Представители на ПГСАГ гр. Благоевград, както и близо шестдесет колеги от РК София-град заедно с колеги от УС на КИИП, представители от Регионални колегии от цялата страна и гости на събитието.

Кръглата маса се проведе с цел запознаване на членове на КИИП РК София-град и членове на УС на КИИП с актуални въпроси по поставените теми.

По време на дискусията бяха обсъдени и различните особености в отделните страни в областта на Академичното образование, както и важни аспекти и проблеми на строително - инвестиционния процес.
Събитието се организира от КИИП РК София-град и КИИП по случай 16 години от учредяване на КИИП през 2003 г. съгласно Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП). 

След обощаване, подробности и обсъжданите въпроси от събитието ще бъдат представени на инженерната колегия.

Председател на КИИП РК София-град

Инж.Г.Кордов

 

От 01.10.2019

snimka0406Регионалното ръководство на КИИП София-град и професионална секция ЕАСТ Ви уведомява, че на 9 октомври / сряда / 2019 г. от 14:00 часа, в учебната залата на КИИП РК София-град, на бул. „Ал.Стамболийски“ № 51, етаж 2, ще се проведе семинар на тема: "Енергията от слънцето - енергия на бъдещето".

Семинарът е без такса участие.

Лектор: проф. Христо Василев
Брой участници в семинара: 36 човека.
Броят на участниците е ограничен и не може да бъде надвишаван, поради което е необходимо:

Предварително записване на официалните телефони на КИИП РК София-град: 02/851 82 41, 02/851 82 42, GSM 0884 705 757 или на официалния e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ПРОГРАМА /вижте тук/

 

 

От 27.09.2019

Уважаеми колеги,

Предлагаме на Вашето внимание предложения за промени в ЗУТ с дата на приключване
25.10.2019 г. В предложението за промяна на ЗУТ има текстове, касаещи интересите на инженерите - проектанти.

Молим за Вашите становища, мнения и предложения, необходими за оформяне на единно мнение на КИИП по така предложените изменения на ЗУТ, които да изпратим до Портала за обществени консултации. Мненията и становищата изпращайте на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..">Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Виж приложенията: Проект на ЗИД на ЗУТ от 25.09.2019 г. на линк:
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4676

Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Приложение 5
Приложение 6

Председател на КИИП РК София-град
инж. Георги Кордов

От 03.09.2019

03.09Уважаеми колеги, членове на КИИП РК София-град,

КИИП РК София-град организира 12-то Обществено обсъждане на темa:

1. Регистрация на договори
2. Проектиране и инженеринг
3. КИИП – Визия
4. Авторски права
5. Възнаграждения в проектирането
6. Устав
7. Актуални въпроси

Дата и място: 11 септември 2019 г. /сряда / от 17:00 до 19:00 часа по всяко време в залата на КИИП РК София-град – бул. „Александър Стамболийски" № 51, етаж 2.

Всички членове на КИИП РК София-град са добре дошли.

Председател на КИИП РК София-град:
инж. Георги Кордов

 

 

От 31.07.2019

Становище на Регионалното ръководство на КИИП РК София-град

Уважаеми членове на КИИП РК София-град,
 
От УС на КИИП е изпратена за обсъждане „ПРОЦЕДУРА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА
ДОГОВОРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ СЪГЛАСНО: ЗАКОН за
камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране“.

Регионалното ръководство на РК София-град на свое заседание от 23.07.2019 г. реши това
да не се разглежда и приема в УС на КИИП и че всяка една съществена процедура, която
касае всеки член на КИИП, е редно да се приема от Общите събрания на НПС и от Общото
събрание на КИИП. Решенията са изпратени до Председателя на УС на КИИП с вх.№
КИИП-ЦУ-455/24.07.2019 г.

Независимо от мнението на РР на РК София-град, на заседание на УС от 26.07.2019 г. беше
прието да се даде ход на Процедурата за регистрация на договорите и в допълнение за
Обществените поръчки, да се разгледат в Регионалните колегии и да се дадат становища до
10.10.2019 г., като на Заседанието на УС на КИИП, насрочено на 18.10.2019 г. да я приеме
окончателно.

Председателят на РК София-град представи решението на Регионалното ръководство и
гласува „Против“ въвеждането на такава процедура с ОСНОВНИЯ МОТИВ, че не е
поставена за разглеждане пред Общите събрания на Националните професионални секции
и Общото събрание на КИИП, както и че подобна процедура не трябва да се приема от УС
и единствено е прерогатив на Общото събрание на КИИП.

Уведомяваме, че процедурата не е била поставяна на широко обсъждане сред инженерната
колегия, а е изработена от отделни автори и впоследствие подкрепена с мнозинство от
УС/26.07.2019.

Винаги сме изразявали категорична позиция, че важни вътрешни Нормативни документи
са приоритет на Общите събрания на Регионалните колегии, НПС и ОС на КИИП и убедено
поддържаме тази наша позиция, защото считаме, че тя защитава общия интерес на
членовете на КИИП.

Въпросната процедура може да намерите на линк:
http://www.kiip.bg/documents/rf/136_Procedura_reg_dog_24_07_26_07.pdf

Уведомяваме Ви, че подлагаме на обсъждане процедурата в РК София-град и очакваме
Вашите мнения и становища пo всяко време до 08 октомври 2019 г.
на email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Регионално ръководство
Председател
инж. Г. Кордов
29.07.2019

Вход за членове

Търсене

Договори/споразумения с Регионални колегии

РК Бургас
РК Ловеч
РК Пазарджик
РК Разград
РК Силистра
РК Кюстендил

 

 

• Участие в 25 годишнина на инженерната камара в гр. Дрезден, Саксония,ФР Германия – 21-22.11.2018 г.

• Кръгла маса на тема:“ Аспекти и проблеми на строителния и инвестиционния процес в Европейските страни“ – проведена в гр. София, в залата на КИИП РК София-град с участието на гости от чужбина, представители на инженерни камари на ФР Германия, Република Чехия и Република Сърбия 29.09.2018 г.

Повече...

naroden-teatyr - CopyEU CULTURE

Съгласно подписан договор за партньорство с Народен театър „Иван Вазов“ всеки член на КИИП РК София-град може да ползва преференциални цени за закупуване на билети за всички постановки на всички сцени на Народния театър.
Текуща програма на Народен театър „Иван Вазов“ може да намерите на: https://nationaltheatre.bg/programa-2/

Повече...

В Началото