NachaloKIIP

4lenski vnos2024

Новини

Съобщение 18.04.2024

НА ВНИМАНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА СЕКЦИЯ ЕАСТ

Уважаеми колеги,

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), регионална колегия София-град, Национален център по мехатроника и чисти технологии при ТУ- София, Национален Комитет по осветление и Камара на енергийните одитори имат удоволствието да Ви поканят на национален семинар на тема: „Потенциални възможности за намаляване на капиталните и енергийни разходи при санирането и изграждането на  нови  LED  улични осветителни уредби”,който ще се проведе на 25.04.2024 г. / четвъртък/ от 13:00 – 17:30 часа, в ТУ – гр. София, 8-ми блок -Конферентна зала

Семинарът е без такса участие.

Не се изисква регистрация.

ПОКАНА /  вижте тук/

Съобщение 02.04.2024

НА ВНИМАНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА СЕКЦИЯ ЕАСТ

Уважаеми колеги,

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), регионална колегия София-град и фирма „ЕЛ ПИ ЕС Къмпани”, имат удоволствието да Ви поканят на семинар на тема: Мълниезащита и заземление – нови технологии,който ще се проведе на 17 април  2024 г.   / сряда/ от 14:00 часа в зала „Музикална“  на Централен военен клуб,       гр. София, бул. „Цар Освободител” № 7.

Има осигурен превод от английски език.

Семинарът е без такса участие.

ПОКАНА /  вижте тук/

Съобщение 23.02.2024

Годишното отчетно-изборно събрание на КИИП РК София-град, проведено на 16.02.2024 г. избра:

Регионално ръководство

Ивайло
Банов
Председател
Владимир
Василев
Зам. председател
Мария
Стефанова
Секретар
Константин
Велинов
председател КСС
Станислав
Дарачев
председател ВС
Дарина
Нитова
председател ТСТС
Грета
Рафаилова-Йорданова
председател ОВКХТТГ
Мила
Малинова
председател ЕАСТ
Димитър
Пенев
председател ГПГ
Антонио
Лаков
председател МДГЕ
Илка
Симиджиева
председател ТЕХ
Любомир
Стефанов
КС
Георги
Симеонов
КС
Илиян
Симов
КС

Делегати за Общото отчетно-изборно събрание на КИИП на 30-31.03.2024 г. тук

 

Съобщение 13.02.2024 г

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че на 16 февруари 2024 г. във връзка с провеждане на Годишно  отчетно-изборно събрание на Регионална Колегия София-град офисът няма да работи.

 

 

Съобщение 11.01.2024 г

НА ВНИМАНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИЯ „ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО“

Уважаеми колеги,

На сайта на КИИП са публикувани за обществено обсъждане:

 • Проект на Наредба за ИД на № РД-02-20-8/2013 за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи, публикуван за обществено обсъждане на 05.01.2024 г.
 • Проект на Наредба за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи, публикуван за обществено обсъждане на 05.01.2024 г.

Подробности може да прочетете на: https://kiip.bg/suobshtenie/proekt_nid_naedba_2013_kanalizacionni_sistemi-3152

Съобщение 10.01.2024 г

 

РЕГИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА КИИП 
РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ  СОФИЯ-ГРАД

свиква

Общото  отчетно-изборно събрание на Регионална Колегия София-град
  на 16 февруари 2024 г. /петък/ от 13.00 часа 
в зала Аула „Максима“ на УАСГ 

 

Дневен ред: 

1. Откриване
2. Избор на комисии:
    • Избор на комисия по предложенията
    • Избор на комисия по избора
3. Утвърждаване на делегати на Общото събрание на КИИП на 30-31.03.2024 г.
4. Отчетен доклад на Регионалното Ръководство на КИИП РК София-град за 2023 г.
5. Отчет за изпълнение на бюджета за 2023 г.
6. Отчет на Контролния съвет на КИИП София-град за 2023 г .
7. Обсъждане и приемане на отчетния доклад на Регионалното Ръководство, Отчета за бюджета и Отчетния доклад на Контролния Съвет за 2023 г.
8. Приемане на бюджета за 2024 г.
9. Освобождаване от  финансова отговорност на Регионалното ръководство
10. ИЗБОР на нови:
      • Регионално ръководство  
      • Председател, Зам.-председател, Секретар  на КИИП РК София-град.
      • Утвърждаване от ОС на КИИП РК София-град на предложенията на РПС за председатели на професионалните секции.
      • Членове на Контролен съвет.
11. Обсъждане на промени в Устава на КИИП
12. Разни

 

Отчетно-изборни събрания за 2024 г. на Професионалните секции на
 Регионална колегия София-град

 

•  Минно дело, геология и екология

05.02.2024 г. /понеделник/

     17.00 ч.

Зала на КИИП РК София-град бул. Ал. Стамболийски  № 51 - етаж 2

• Геодезия, приложна геодезия

06.02.2024  г. /вторник/

    17.00 ч.

Зала на КИИП РК София-град бул. Ал. Стамболийски  № 51 - етаж 2

• Отоплителна, вентилационна, климатична и хладилна  техника, топло и газоснабдяване

07.02.2024 г. /сряда/

    15.00 ч.

Зала на КИИП РК София-град бул. Ал. Стамболийски № 51 - етаж 2

• Водно строителство

07.02.2024 г. /сряда/

17.00 ч.

Зала на КИИП РК София-град бул. Ал. Стамболийски № 51 - етаж 2

•Електротехника, автоматика и съобщителна техника

08.02.2024 г. /четвъртък/

15.00 ч.

Зала на КИИП РК София-град бул. Ал. Стамболийски № 51 - етаж 2

• Транспортно строителство и транспортни съоръжения

08.02.2024  г. /четвъртък/

17.00 ч.

Зала на КИИП РК София-град бул. Ал. Стамболийски № 51 - етаж 2

• Технологии

12.02.2024 г. /понеделник/

16.00 ч.

Зала на КИИП РК София-град бул. Ал. Стамболийски № 51 - етаж 2

• Конструкции на сгради и съоръжения

12.02.2024 г. /понеделник/

13.00 ч.

УАСГ, зала 222

Дневен ред на събранията по професионални секции :

1.Отчетен доклад  за  работата на професионалната секция за 2023 г.
2. Обсъждане и приемане на отчетния доклад.
3. Финансови дейности
4. Избор на Ръководство на професионалната секция
5. Избор на делегати за Общото събрание на КИИП РК София-град на 16 февруари 2024 г. /четвъртък/ и Общото събрание на КИИП на 30-31.03.2024 г.
6. Обсъждане на промени в Устава на КИИП
7. Разни.

Регистрацията започва половин час по-рано от обявения начален час.

Поради  вземането на важни решения, призоваваме  членовете на КИИП РК София-град да проявят активност и да присъстват на събранията.   

                        Председател на КИИП РК София-град:  /п/                                                  

                                                                                                       инж. Стефан Кинарев  

Съобщениe 04.12.2023 г

head logo KIPP i Uni arhi

ДЕН НА УПРАВЛЕНИЕ НА МОСТОВЕТЕ

Понеделник, 11 Декември, 2023 г. 14:00 – 18:00
Зала 222, УАСГ

Лектор: Божидар Янев
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Управлението на мостове и изобщо на инфраструктурата е сравнително нова инженерно-икономическа специалност, възможна благодарение електронната обработка на иформацията. Изложеният материал черпи от 45-годишния опит на преподавателя в академични изследвания, преподаване и управление на мостровете на гр. Ню Йорк, където той основава отдел за целта през 1990 г. Цитира се неговият текст Bridge Management, John Wiley, 2007. Материалът е групиран в следните основни теми:

 1. Основно противоречие между инженерните и икономически модели на търсене и предлагане.
 2. Проектиране на мостовете.
  Продуктът еволюира вследствие на нови материали, методи на транспорт, структурни форми, специализация.AASHTO претърпява 3 последователни ревизии от Допустими Напрежения (ASD) към Гранични Състояния (LFD), към Фактурирани Товари и Съпротивления (LRFD). Изисквания за дуктилност и статическа неопределимост.
 3. Процесът еволюира с въвеждането на инвентаризация, системи за управление на информацията, експолоатационен цикъл, интегрални инфраструктурни съображения. Инспекциите и системите за уптравление стават задължителни. Държавните субсидии променят своята политика. Видове оценки на състоянието: описателни и директивни, количествени и качествени. Последни нововъведения във федералната практика.
 4. Модели на деградация, детерминизъм и вероятности.
 5. Взаимодействие, равновесие на средствата: реконструкция, ремонт, поддръжка. Обект и мрежа, оптимизация и приоритизация. Равновесие на състоянието на мрежата. Метод на отчисленията.
 6. Нов смисъл на термините здравина, устойчивост и издържливост (robustness, resilience, sustainability).
 7. Примери от практиката в САЩ и другаде.

Сесията приключва с време за въпроси.

metodika

Търсене

kalkulator

В Началото