Книги

ИЗДАНИЯ НА КИИП РК СОФИЯ-ГРАД, ИЗДАНИЯ НА КИИП, ДРУГИ ИЗДАНИЯ

Виж тук

За камаратаИстория

История

КИИП РК София-град

История по дати:
Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) е национална организация на инженерите от всички специалности, осъществяващи инвестиционно и устройствено проектиране. Основание за провеждане на Учредителното събрание на камарата на 27 и 28 септември 2003 г. е приетият от Народното събрание Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (обнародван в ДВ, бр. 20 от 4 март 2003 г.; изм. ДВ, бр. 65 от 22 юли  2003 г.; изм. ДВ, бр. 77 от 27 септември  2005; изм. ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г.; изм. ДВ, бр. 79 от 29.09.2006 г., изм. ДВ, бр. 13  от 8.02.2008 г.).

27-28 септември 2003 г. – Проведено е учредително събрание на КИИП. Избран е УС на КИИП. Приети са основните документи на КИИП.
 
14 ноември 2003 г. – Учредително събрание на КИИП РК София-град, избиране на ръководни органи за първия мандат на регионалното ръководство до 2007 г.
 
2006 г. – Обявени са първите носители на почетен плакет за постижения в инвестиционното проектиране: проф. д-р инж. Тодор Карамански /посмъртно/,  инж. Ангел Филипов, инж. Богдан Атанасов, инж. Георги Владимиров.

2007 г. – Изтича първият мандат на КИИП РК София град.  В края на мандата има 4 380 членове, от които  4 086 с пълна проектантска правоспособност.
 
2007 г. – МРРБ връчва на Регионалното ръководство на КИИП София-град  плакет за развитие на проектното дело в България и издигане имиджа на професията инженер-проектант.
 
2008 г. – честване на 5 г. от основаването на КИИП РК София-град в зала „София“ на Народното събрание.
 
2012 г. – Изтича втория мандат на КИИП РК София-град. В края на мандата има 5 109 членове, от които  4 486  с пълна проектантска правоспособност.

 

Вход за членове

Търсене

Договори/споразумения с Регионални колегии

РК Бургас
РК Ловеч
РК Пазарджик
РК Разград
РК Силистра
РК Кюстендил

 

 

• Участие в 25 годишнина на инженерната камара в гр. Дрезден, Саксония,ФР Германия – 21-22.11.2018 г.

• Кръгла маса на тема:“ Аспекти и проблеми на строителния и инвестиционния процес в Европейските страни“ – проведена в гр. София, в залата на КИИП РК София-град с участието на гости от чужбина, представители на инженерни камари на ФР Германия, Република Чехия и Република Сърбия 29.09.2018 г.

Повече...

naroden-teatyr - CopyEU CULTURE

Съгласно подписан договор за партньорство с Народен театър „Иван Вазов“ всеки член на КИИП РК София-град може да ползва преференциални цени за закупуване на билети за всички постановки на всички сцени на Народния театър.
Текуща програма на Народен театър „Иван Вазов“ може да намерите на: https://nationaltheatre.bg/programa-2/

Повече...

В Началото