Книги

ИЗДАНИЯ НА КИИП РК СОФИЯ-ГРАД, ИЗДАНИЯ НА КИИП, ДРУГИ ИЗДАНИЯ

Виж тук

За камаратаРегионално ръководствоПроведени заседания на регионалното ръководство

Проведени заседания на регионалното ръководство

Инф. от 28.03.2018г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 28.03.2018г.
[тук]

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Инф. от 13.03.2018г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 13.03.2018г.
[тук]

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Инф. от 21.02.2018г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 21.02.2018г.
[тук]

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Инф. от 01.02.2018г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 01.02.2018г.
[тук]

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Инф. от 23.01.2018г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 23.01.2018г.
[тук]

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инф. от 19.12.2017г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 19.12.2017г.
[тук]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инф. от 07.12.2017г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 07.12.2017г.
[тук]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инф. от 21.11.2017г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 21.11.2017г 
[тук]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инф. от 24.10.2017г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 24.10.2017г.
[тук]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инф. от 26.09.2017г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 26.09.2017г.
[тук]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инф. от 25.07.2017г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 25.07.2017г.
[тук]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инф. от 27.06.2017г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 27.06.2017г.
[тук]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Инф. от 23.05.2017г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 23.05.2017г.
[тук]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Инф. от 25.04.2017г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 25.04.2017г.
[тук]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Инф. от 28.03.2017г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 28.03.2017г.
[тук]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-09.03.2017г

Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 09.03.2017г.

[тук]

-22.02.2017г.

Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 22.02.2017г.
[тук]

-14.02.2017г.

Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 14.02.2017г.
[тук]

-24.01.2017г.

Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 24.01.2017г.
[тук]

-09.06.2016г.  

Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 09.06.2016г.
[тук]

- 10.05.2016г.

Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 10.05.2016г. 
[виж тук]

- 12.04.2016г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 12.04.2016г.
 
- 29.03.2016г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 29.03.2016г.
 
- 13.10.2015г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 13.10.2015г.
 
- 08.09.2015г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 08.09.2015г.
 
- 14.07.2015г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 14.07.2015г.
 
- 09.06.2015г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 09.06.2015г.
 
- 13.05.2015г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 13.05.2015г.
 
- 07.04.2015г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 07.04.2015г..
 
- 26.03.2015г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 26.03.2015г.
 
 - 17.02.2015г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 17.02.2015г.
 
- 13.02.2015г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 13.02.2015г.
 
- 06.02.2015г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 06.02.2015 г.
 
- 13.01.2015г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 13.01.2015 г.
-09.12.2014
 
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 09.12.2014 г.
 
-19.11.2014
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 19.11.2014 г.
 
-13.11.2014
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 11.11.2014 г.
 
-27.10.2014
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 09.09.2014 г.
 
-24.09.2014
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 08.07.2014 г.
 
-23.07.2014
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 10.06.2014 г.
 
-23.07.2014
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 13.05.2014 г.
 
-03.07.2014
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 02.07.2014 г.
 
-04.06.2014
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 8.04.2014 г.
 
-23.05.2014
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 22.05.2014 г.
 
-15.04.2014
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 11.03.2014 г.
 
-21.03.2014
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 15.01.2014 г.
 
-21.03.2014
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 14.02.2014 г.
 
-21.03.2014
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 18.02.2014 г.
 
-23.01.2014
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 10.12.2013 г. 
 
-20.11.2013
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 12.11.2013 г.
 
-20.11.2013
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 09.10.2013 г.
 
-20.11.2013
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 23.09.2013 г.
 
-13.09.2013
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 10.07.2013
 
-17.05.2013
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 16.05.2013 г.
 
-13.06.2013
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 12.06.2013 г.
 
-18.04.2013
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 11.04.2013 г.

-28.03.2013
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 27.03.2013 г.
[виж тук]

- 14.03.2013 г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 13.03.2013 г.
[виж тук]

-16.02.2013 г
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 15.02.2013 г

 
-7.02.2013 г
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 06.02.2013 г
- 10.01.2013 г
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 09.01.2013 г
- 19.12.2012 г
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 18.12.2012 г
- 15.11.2012 г
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 14.11.2012 г

- 30.10.2012 г
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 10.10.2012 г
[виж тук]

- 18.09.2012 г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 04.09.2012 г.
[виж тук]

 - 18.07.2012 г. 
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 12.07.2012 г. [виж тук]
 
 - 21.06.2012 г.  
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП РК София-град на 14.06.2012 г. [виж тук]  
  
 - 08.06.2012 г.  
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП РК София-град на 31.05.2012 г.[виж тук]  
 
- 28.05.2012 г. 
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП РК София-град на 17 май 2012 г. [виж тук]
  
- 24.04.2012 г.  
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП РК София-град на 11.04.012 г. [виж тук

 

-14.02.2017г.

 

Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 14.02.2017г.

Вход за членове

Търсене

Договори/споразумения с Регионални колегии

 
РК Бургас
РК Ловеч
РК Пазарджик
РК Разград
РК Силистра

 

• Международна среща с водещи представители на Научно проектантски център /НПЦ/ „Развитие города“ и Московски държавен университет по строителство /МГСУ/ - град Москва, Руска Федерация

• Международна Кръгла маса на тема „Цени и защита на цените за проектиране“ с участие на гости от Инженерната камара на Саксония, ФР Германия, Инженерната камара на Република Сърбия и Република Чехия

Повече...

naroden-teatyr - CopyEU CULTURE

Съгласно подписан договор за партньорство с Народен театър „Иван Вазов“ всеки член на КИИП РК София-град може да ползва преференциални цени за закупуване на билети за всички постановки на всички сцени на Народния театър.
Текуща програма на Народен театър „Иван Вазов“ може да намерите на: http://nationaltheatre.bg/programa-2/.  

Повече...

В Началото