Книги

ИЗДАНИЯ НА КИИП РК СОФИЯ-ГРАД, ИЗДАНИЯ НА КИИП, ДРУГИ ИЗДАНИЯ

Виж тук

За камаратаРегионално ръководствоПроведени заседания на регионалното ръководство

Проведени заседания на регионалното ръководство

Инф. От 31.01.2020 г. .
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 31.01.2020 г.
[Виж тук]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инф. от 21.01.2020 г. .
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 21.01.2020 г.
[Виж тук]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инф. от 17.12.2019 г. .
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 17.12.2019 г. 
[тук]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инф. от 27.11.2019 г. .
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 27.11.2019 г
[тук]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инф. от 22.10.2019г
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 22.10.2019г
[тук]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инф. от 15.10.2019г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 15.10.2019г.
[тук]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инф. от 30.07.2019г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 30.07.2019г.
[тук]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инф. от 23.07.2019г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 23.07.2019г.
[тук]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инф. от 25.06.2019г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 25.06.2019г.
[тук]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инф. от 30.05.2019г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 30.05.2019г.
[тук]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инф. от 09.04.2019г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 09.04.2019г.
[тук]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инф. от 26.03.2019г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 26.03.2019г.
[тук]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инф. от 26.02.2019г. 

Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 26.02.2019г.
[тук]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инф. от 22.01.2019г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 22.01.2019г.
[тук]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инф. от 11.12.2018г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 11.12.2018г
[тук]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Инф. от 20.11.2018г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 20.11.2018г.
[тук]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Инф. от 23.10.2018г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 23.10.2018г.
[тук]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инф. от 13.09.2018г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 13.09.2018г.
[тук]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инф. от 24.07.2018г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 24.07.2018г.
[тук]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инф. от 26.06.2018г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 26.06.2018г.
[тук]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Инф. от 29.05.2018г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 29.05.2018г.
[тук]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Инф. от 24.04.2018г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 24.04.2018г.
[тук]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инф. от 28.03.2018г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 28.03.2018г.
[тук]

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Инф. от 13.03.2018г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 13.03.2018г.
[тук]

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Инф. от 21.02.2018г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 21.02.2018г.
[тук]

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инф. от 13.02.2018г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 13.02.2018г. 
[тук]

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Инф. от 01.02.2018г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 01.02.2018г.
[тук]

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Инф. от 23.01.2018г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 23.01.2018г.
[тук]

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инф. от 19.12.2017г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 19.12.2017г.
[тук]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инф. от 07.12.2017г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 07.12.2017г.
[тук]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инф. от 21.11.2017г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 21.11.2017г 
[тук]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инф. от 24.10.2017г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 24.10.2017г.
[тук]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инф. от 26.09.2017г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 26.09.2017г.
[тук]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инф. от 25.07.2017г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 25.07.2017г.
[тук]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инф. от 27.06.2017г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 27.06.2017г.
[тук]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Инф. от 23.05.2017г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 23.05.2017г.
[тук]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Инф. от 25.04.2017г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 25.04.2017г.
[тук]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Инф. от 28.03.2017г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 28.03.2017г.
[тук]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-09.03.2017г

Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 09.03.2017г.

[тук]

-22.02.2017г.

Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 22.02.2017г.
[тук]

-14.02.2017г.

Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 14.02.2017г.
[тук]

-24.01.2017г.

Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 24.01.2017г.
[тук]

-09.06.2016г.  

Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 09.06.2016г.
[тук]

- 10.05.2016г.

Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 10.05.2016г. 
[виж тук]

- 12.04.2016г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 12.04.2016г.
 
- 29.03.2016г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 29.03.2016г.
 
- 13.10.2015г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 13.10.2015г.
 
- 08.09.2015г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 08.09.2015г.
 
- 14.07.2015г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 14.07.2015г.
 
- 09.06.2015г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 09.06.2015г.
 
- 13.05.2015г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 13.05.2015г.
 
- 07.04.2015г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 07.04.2015г..
 
- 26.03.2015г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 26.03.2015г.
 
 - 17.02.2015г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 17.02.2015г.
 
- 13.02.2015г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 13.02.2015г.
 
- 06.02.2015г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 06.02.2015 г.
 
- 13.01.2015г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 13.01.2015 г.
-09.12.2014
 
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 09.12.2014 г.
 
-19.11.2014
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 19.11.2014 г.
 
-13.11.2014
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 11.11.2014 г.
 
-27.10.2014
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 09.09.2014 г.
 
-24.09.2014
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 08.07.2014 г.
 
-23.07.2014
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 10.06.2014 г.
 
-23.07.2014
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 13.05.2014 г.
 
-03.07.2014
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 02.07.2014 г.
 
-04.06.2014
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 8.04.2014 г.
 
-23.05.2014
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 22.05.2014 г.
 
-15.04.2014
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 11.03.2014 г.
 
-21.03.2014
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 15.01.2014 г.
 
-21.03.2014
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 14.02.2014 г.
 
-21.03.2014
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 18.02.2014 г.
 
-23.01.2014
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 10.12.2013 г. 
 
-20.11.2013
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 12.11.2013 г.
 
-20.11.2013
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 09.10.2013 г.
 
-20.11.2013
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 23.09.2013 г.
 
-13.09.2013
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 10.07.2013
 
-17.05.2013
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 16.05.2013 г.
 
-13.06.2013
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 12.06.2013 г.
 
-18.04.2013
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 11.04.2013 г.

-28.03.2013
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 27.03.2013 г.
[виж тук]

- 14.03.2013 г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 13.03.2013 г.
[виж тук]

-16.02.2013 г
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 15.02.2013 г

 
-7.02.2013 г
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 06.02.2013 г
- 10.01.2013 г
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 09.01.2013 г
- 19.12.2012 г
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 18.12.2012 г
- 15.11.2012 г
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 14.11.2012 г

- 30.10.2012 г
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 10.10.2012 г
[виж тук]

- 18.09.2012 г.
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 04.09.2012 г.
[виж тук]

 - 18.07.2012 г. 
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 12.07.2012 г. [виж тук]
 
 - 21.06.2012 г.  
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП РК София-град на 14.06.2012 г. [виж тук]  
  
 - 08.06.2012 г.  
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП РК София-град на 31.05.2012 г.[виж тук]  
 
- 28.05.2012 г. 
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП РК София-град на 17 май 2012 г. [виж тук]
  
- 24.04.2012 г.  
Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП РК София-град на 11.04.012 г. [виж тук

 

-14.02.2017г.

 

Известие за проведено заседание на Регионалното ръководство на КИИП София-град на 14.02.2017г.

Вход за членове

Търсене

Договори/споразумения с Регионални колегии

РК Бургас
РК Ловеч
РК Пазарджик
РК Разград
РК Силистра
РК Русе

 

 

• Участие в 25 годишнина на инженерната камара в гр. Дрезден, Саксония,ФР Германия – 21-22.11.2018 г.

• Кръгла маса на тема:“ Аспекти и проблеми на строителния и инвестиционния процес в Европейските страни“ – проведена в гр. София, в залата на КИИП РК София-град с участието на гости от чужбина, представители на инженерни камари на ФР Германия, Република Чехия и Република Сърбия 29.09.2018 г.

Повече...

В Началото