За камаратаОбщо събраниеМатериали за ОС 2020г.

Материали за ОС 2020г.

I. ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КИИП РК СОФИЯ-ГРАД изборен мандат 2020-2024 г.

1. инж. Светослав Дренски, Зам. председател на КИИП РК София-град, мандат 2012-2016 г. и мандат 2016-2020 г. – съвместно в единен екип с кандидата за Зам. председател на КИИП РК София-град инж. Георги Кордов /Председател на КИИП РК София-град, мандат 2012-2016 г. и мандт 2016-20120 г . /

II. ЗА ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КИИП РК СОФИЯ-ГРАД изборен мандат 2020-2024 г.

1. инж. Георги Йорданов Кордов, Председател на КИИП РК София-град, мандат 2012-2016 г. и мандт 2016-20120 г . – съвместно в единен екип с кандидата за Председател на КИИП РК София-град инж. Светослав Дренски, /Зам. председател на КИИП РК София-град, мандат 2012-2016 г. и мандат 2016-2020 г./

metodika

kalkulator

Търсене

В Началото