Протоколи

Протокол от Общо годишно отчетно събрание на КИИП Регионална Колегия София – град, състояло се на 20.02.2013г.в зала 1 и 2 на хотел “Родина” - (извадка)

Вижте тук

Протокол от Общо годишно отчетно събрание на КИИП Регионална Колегия София – град, състояло се на 20.02.2013г. в зала 1 и 2 на хотел “Родина” - (извадка т.9)

Вижте тук


 

 Протокол на Комисията по избора от Общото събрание  на 29.02.2012г.

metodika

kalkulator

Търсене

В Началото