Книги

ИЗДАНИЯ НА КИИП РК СОФИЯ-ГРАД, ИЗДАНИЯ НА КИИП, ДРУГИ ИЗДАНИЯ

Виж тук

Материали

Представяме на Вашето внимание

документите за Общото събрание на КИИП РК София-град на 20.02.2013г.

  •  Дневен ред: Редовно годишно отчетно събрание на КИИП Регионална колегия София-град, 20 февруари 2013 г.

Вижте тук


  •  ОТЧЕТЕН ДОКЛАД за работата на Регионалното Ръководство на КИИП София-град за отчетната 2012 г. от инж. Георги Кордов-Председател

Вижте тук


  • Приет бюджет и отчет за 2012 г.; Проектобюджет за 2013 г.

Вижте тук


  • ДОКЛАД на Контролния съвет към РК на КИИП София-град пред ОС – 20.02.2013 г.

Вижте тук


  • Устав на КИИП с отразени предложения за промени на Комисия нормативни актове от 07.02.2013 г.

Вижте тук

Вход за членове

Търсене

Договори/споразумения с Регионални колегии

 
РК Бургас
РК Ловеч
РК Пазарджик
РК Разград
РК Силистра

 

• Международна среща с водещи представители на Научно проектантски център /НПЦ/ „Развитие города“ и Московски държавен университет по строителство /МГСУ/ - град Москва, Руска Федерация

• Международна Кръгла маса на тема „Цени и защита на цените за проектиране“ с участие на гости от Инженерната камара на Саксония, ФР Германия, Инженерната камара на Република Сърбия и Република Чехия

Повече...

naroden-teatyr - CopyEU CULTURE

Съгласно подписан договор за партньорство с Народен театър „Иван Вазов“ всеки член на КИИП РК София-град може да ползва преференциални цени за закупуване на билети за всички постановки на всички сцени на Народния театър.
Текуща програма на Народен театър „Иван Вазов“ може да намерите на: http://nationaltheatre.bg/programa-2/.  

Повече...

В Началото