Материали

Представяме на Вашето внимание

документите за Общото събрание на КИИП РК София-град на 20.02.2013г.

  •  Дневен ред: Редовно годишно отчетно събрание на КИИП Регионална колегия София-град, 20 февруари 2013 г.

Вижте тук


  •  ОТЧЕТЕН ДОКЛАД за работата на Регионалното Ръководство на КИИП София-град за отчетната 2012 г. от инж. Георги Кордов-Председател

Вижте тук


  • Приет бюджет и отчет за 2012 г.; Проектобюджет за 2013 г.

Вижте тук


  • ДОКЛАД на Контролния съвет към РК на КИИП София-град пред ОС – 20.02.2013 г.

Вижте тук


  • Устав на КИИП с отразени предложения за промени на Комисия нормативни актове от 07.02.2013 г.

Вижте тук

metodika

kalkulator

Търсене

В Началото