Книги

ИЗДАНИЯ НА КИИП РК СОФИЯ-ГРАД, ИЗДАНИЯ НА КИИП, ДРУГИ ИЗДАНИЯ

Виж тук

Материали

Представяме на Вашето внимание

документите за Общото събрание на КИИП РК София-град на 20.02.2013г.

  •  Дневен ред: Редовно годишно отчетно събрание на КИИП Регионална колегия София-град, 20 февруари 2013 г.

Вижте тук


  •  ОТЧЕТЕН ДОКЛАД за работата на Регионалното Ръководство на КИИП София-град за отчетната 2012 г. от инж. Георги Кордов-Председател

Вижте тук


  • Приет бюджет и отчет за 2012 г.; Проектобюджет за 2013 г.

Вижте тук


  • ДОКЛАД на Контролния съвет към РК на КИИП София-град пред ОС – 20.02.2013 г.

Вижте тук


  • Устав на КИИП с отразени предложения за промени на Комисия нормативни актове от 07.02.2013 г.

Вижте тук

Вход за членове

Търсене

Договори/споразумения с Регионални колегии

РК Бургас
РК Ловеч
РК Пазарджик
РК Разград
РК Силистра
РК Русе

 

 

• Участие в 25 годишнина на инженерната камара в гр. Дрезден, Саксония,ФР Германия – 21-22.11.2018 г.

• Кръгла маса на тема:“ Аспекти и проблеми на строителния и инвестиционния процес в Европейските страни“ – проведена в гр. София, в залата на КИИП РК София-град с участието на гости от чужбина, представители на инженерни камари на ФР Германия, Република Чехия и Република Сърбия 29.09.2018 г.

Повече...

naroden-teatyr - CopyEU CULTURE

Съгласно подписан договор за партньорство с Народен театър „Иван Вазов“ всеки член на КИИП РК София-град може да ползва преференциални цени за закупуване на билети за всички постановки на всички сцени на Народния театър.
Текуща програма на Народен театър „Иван Вазов“ може да намерите на: https://nationaltheatre.bg/programa-2/

Повече...

В Началото