Книги

ИЗДАНИЯ НА КИИП РК СОФИЯ-ГРАД, ИЗДАНИЯ НА КИИП, ДРУГИ ИЗДАНИЯ

Виж тук

За камаратаОбщо събраниеМатериали за ОС 2016г.

Материали за ОС 2016г.

I. ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КИИП РК СОФИЯ-ГРАД
изборен мандат 2016-2020 г.

1. инж. Георги Йорданов Кордов, Председател на КИИП РК София-град, мандат 2012-2016г.

2. инж. Димитър Генчев Димов

II. ЗА ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КИИП РК СОФИЯ-ГРАД
изборен мандат 2016-2020 г.

1. инж. Светослав Ангелов Дренски, Зам. председател на КИИП РК София-град, мандат 2012-2016г.
Предложение от инж. Георги Йорданов Кордов

III. ЗА СЕКРЕТАР НА КИИП РК СОФИЯ-ГРАД 2016-2020 г.
изборен мандат 2016-2020 г.

инж. Мария Стоянова Стефанова
Предложение от инж. Свилен Иванов Иванов, Зам. председател на КИИП РК София-град, мандат 2008-2012 г.

IV. ЗА ЧЛЕН НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ НА КИИП РК СОФИЯ-ГРАД 2016-2020г.

1. инж. Наталия Иванова Въкова

Вход за членове

Търсене

Договори/споразумения с Регионални колегии

 
РК Бургас
РК Ловеч
РК Пазарджик
РК Разград
РК Силистра

 

• Международна среща с водещи представители на Научно проектантски център /НПЦ/ „Развитие города“ и Московски държавен университет по строителство /МГСУ/ - град Москва, Руска Федерация

• Международна Кръгла маса на тема „Цени и защита на цените за проектиране“ с участие на гости от Инженерната камара на Саксония, ФР Германия, Инженерната камара на Република Сърбия и Република Чехия

Повече...

naroden-teatyr - CopyEU CULTURE

Съгласно подписан договор за партньорство с Народен театър „Иван Вазов“ всеки член на КИИП РК София-град може да ползва преференциални цени за закупуване на билети за всички постановки на всички сцени на Народния театър.
Текуща програма на Народен театър „Иван Вазов“ може да намерите на: http://nationaltheatre.bg/programa-2/.  

Повече...

В Началото