За камаратаОбщо събраниеМатериали за ОС 2015

Материали за ОС 2015

Уважаеми делегати от КИИП РК София-град,

Предлагаме на Вашето внимание материали за Общото събрание на КИИП на 29 март 2015 г.
1. Писмо от РК Русе (виж линк)
2. Писмо от РК Пловдив – инж. Марин Младенов (виж линк)
3. Писмо от ЦУ на КИИП (виж линк) и въпросник (виж линк)
4. Писмо от инж. Георги Кордов, представител на КИИП в ТК 56, за пропуски в отчетния доклад на УС (виж линк)

Председател на КИИП РК София-град:
инж. Георги Кордов

metodika

kalkulator

Търсене

В Началото