Книги

ИЗДАНИЯ НА КИИП РК СОФИЯ-ГРАД, ИЗДАНИЯ НА КИИП, ДРУГИ ИЗДАНИЯ

Виж тук

Стандарти 2019

Уважаеми членовете на секция „Технологии“ на КИИП РК София град, 

Уведомяваме Ви, че в офиса на бул. Ал. Стамболийски №51 са на разположение  pdf файлове на следните стандарти:
- БДС-EN 60079-10 – 1:2016 – Експлозивни атмосфери, част 10-1. Класификация  на райони. Експлозивни газови атмосфери.
- БДС-EN 60079-10 – 2:2015 – Експлозивни атмосфери, част 10-2. Класификация  на райони. Горими  прахови  атмосфери.

Желаещите да ги получат, трябва да се обадят в офиса за информация как могат да се ползват стандартите.

Председател на секция „Технологии“ към КИИП РК София град:

инж. Илка Симиджиева       

Вход за членове

Търсене

Договори/споразумения с Регионални колегии

РК Бургас
РК Ловеч
РК Пазарджик
РК Разград
РК Силистра
РК Русе

 

 

• Участие в 25 годишнина на инженерната камара в гр. Дрезден, Саксония,ФР Германия – 21-22.11.2018 г.

• Кръгла маса на тема:“ Аспекти и проблеми на строителния и инвестиционния процес в Европейските страни“ – проведена в гр. София, в залата на КИИП РК София-град с участието на гости от чужбина, представители на инженерни камари на ФР Германия, Република Чехия и Република Сърбия 29.09.2018 г.

Повече...

В Началото