NachaloKIIP

Стандарти 2019

Уважаеми членовете на секция „Технологии“ на КИИП РК София град, 

Уведомяваме Ви, че в офиса на бул. Ал. Стамболийски №51 са на разположение  pdf файлове на следните стандарти:
- БДС-EN 60079-10 – 1:2016 – Експлозивни атмосфери, част 10-1. Класификация  на райони. Експлозивни газови атмосфери.
- БДС-EN 60079-10 – 2:2015 – Експлозивни атмосфери, част 10-2. Класификация  на райони. Горими  прахови  атмосфери.

Желаещите да ги получат, трябва да се обадят в офиса за информация как могат да се ползват стандартите.

Председател на секция „Технологии“ към КИИП РК София град:

инж. Илка Симиджиева       

metodika

kalkulator

Търсене

В Началото