NachaloKIIP

Раздаване на удостоверения 2021 г.

Професионални секцииОВКХТТГАктуална информация

Актуална информация

Уважаеми колеги членове на секция ОВКХТТГ,

Ръководството на професионалната секция към КИИП РК София-град Ви уведомява, че на 11.06.2014 г. в гр. София, Интер Експо Център, зала „Витоша” от 13:00 часа ще се проведе семинар - презентация на фирма „ДамВент“ на тема : Най-ново поколение "е-кономайзер" max.e3.
Записване: на посочения в поканата линк (виж покана).

Закон за енергийна ефективност

Мотиви към проекта на Закон за енергийната ефективност

Стандартна оценка на въздействие на новия Закон за енергийна ефективност

Покана за събитието „Решения за архитектурно, конструктивно проектиране, ОВИ и ВиК с новите версии 2015 на Autodesk.“

„Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар“ 

Държавен вестник Наредба 15

Отговор на Топлофикация София АД по въпроси от Наредба 15

metodika

kalkulator

Търсене

В Началото