Книги

ИЗДАНИЯ НА КИИП РК СОФИЯ-ГРАД, ИЗДАНИЯ НА КИИП, ДРУГИ ИЗДАНИЯ

Виж тук

Професионални секцииОВКХТТГАктуална информация

Актуална информация

Уважаеми колеги членове на секция ОВКХТТГ,

Ръководството на професионалната секция към КИИП РК София-град Ви уведомява, че на 11.06.2014 г. в гр. София, Интер Експо Център, зала „Витоша” от 13:00 часа ще се проведе семинар - презентация на фирма „ДамВент“ на тема : Най-ново поколение "е-кономайзер" max.e3.
Записване: на посочения в поканата линк (виж покана).

Закон за енергийна ефективност

Мотиви към проекта на Закон за енергийната ефективност

Стандартна оценка на въздействие на новия Закон за енергийна ефективност

Покана за събитието „Решения за архитектурно, конструктивно проектиране, ОВИ и ВиК с новите версии 2015 на Autodesk.“

„Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар“ 

Държавен вестник Наредба 15

Отговор на Топлофикация София АД по въпроси от Наредба 15

Вход за членове

Търсене

Договори/споразумения с Регионални колегии

 
РК Бургас
РК Ловеч
РК Пазарджик
РК Разград
РК Силистра

 

• Международна среща с водещи представители на Научно проектантски център /НПЦ/ „Развитие города“ и Московски държавен университет по строителство /МГСУ/ - град Москва, Руска Федерация

• Международна Кръгла маса на тема „Цени и защита на цените за проектиране“ с участие на гости от Инженерната камара на Саксония, ФР Германия, Инженерната камара на Република Сърбия и Република Чехия

Повече...

naroden-teatyr - CopyEU CULTURE

Съгласно подписан договор за партньорство с Народен театър „Иван Вазов“ всеки член на КИИП РК София-град може да ползва преференциални цени за закупуване на билети за всички постановки на всички сцени на Народния театър.
Текуща програма на Народен театър „Иван Вазов“ може да намерите на: http://nationaltheatre.bg/programa-2/.  

Повече...

В Началото