NachaloKIIP

4lenski vnos2024

Професионални секцииОВКХТТГГодишно отчетно събрание на секция ОВКХТТГ 2023 г.

Годишно отчетно събрание на секция ОВКХТТГ 2023 г.

Годишно отчетно събрание на секция ОВКХТТГ на 15.02.2023 г. от 15,00 часа в залата на КИИП

Отчетен доклад за дейността на секцията тук.

metodika

Търсене

kalkulator

В Началото