NachaloKIIP

4lenski vnos2024

Професионални секцииОВКХТТГОбщо отчетно събрание 2021 г.

Общо отчетно събрание 2021 г.

Общо отчетно събрание на секция ОВКХТТГ на 23.06.2021 г., 15 часа

Зала КИИП, ет.2. При промяна на залата, своевременно ще бъдете уведомени.

Доклад за дейността (виж тук)

metodika

kalkulator

Търсене

В Началото