NachaloKIIP

4lenski vnos2024

Професионални секцииКССДобра практика при преустройството на стари сгради, неосигурени на земетръс - 2019 г.

Добра практика при преустройството на стари сгради, неосигурени на земетръс - 2019 г.

Добра практика при преустройството на стари сгради, неосигурени на земетръс

Документът е приет на годишното събрание на Професионална секция "Конструкции на сгради и съоръжения" при КИИП Регионална колегия София-град, проведено на 13 февруари 2019 год.

metodika

Търсене

kalkulator

В Началото