Книги

ИЗДАНИЯ НА КИИП РК СОФИЯ-ГРАД, ИЗДАНИЯ НА КИИП, ДРУГИ ИЗДАНИЯ

Виж тук

Професионални секцииКССНастоящи учебни курсове

Настоящи учебни курсове

  • 04-05.06.2016 "Модул IV: Изследване на земната основа и фундаментни конструкции съгласно Еврокод" от проф. Йордан Милев
  • 16.06.2016 „Ефективна широчина на греди с широки пояси съобразно еврокод 4 в съпоставка с други норми“ от проф. Енчо Дулевски
  • 20-21.06.2016 „Особености при проектиране на стоманени конструкции по EN 1993“ от проф. д-р инж. Николай Рангелов

Повече подробности за конкретния курс вижте на основната страница на КИИП София.

Вход за членове

Търсене

Договори/споразумения с Регионални колегии

 
РК Бургас
РК Ловеч
РК Пазарджик
РК Разград
РК Силистра

 

• Международна среща с водещи представители на Научно проектантски център /НПЦ/ „Развитие города“ и Московски държавен университет по строителство /МГСУ/ - град Москва, Руска Федерация

• Международна Кръгла маса на тема „Цени и защита на цените за проектиране“ с участие на гости от Инженерната камара на Саксония, ФР Германия, Инженерната камара на Република Сърбия и Република Чехия

Повече...

naroden-teatyr - CopyEU CULTURE

Съгласно подписан договор за партньорство с Народен театър „Иван Вазов“ всеки член на КИИП РК София-град може да ползва преференциални цени за закупуване на билети за всички постановки на всички сцени на Народния театър.
Текуща програма на Народен театър „Иван Вазов“ може да намерите на: http://nationaltheatre.bg/programa-2/.  

Повече...

В Началото