Книги

ИЗДАНИЯ НА КИИП РК СОФИЯ-ГРАД, ИЗДАНИЯ НА КИИП, ДРУГИ ИЗДАНИЯ

Виж тук

Професионални секцииКССНастоящи учебни курсове

Настоящи учебни курсове

  • 04-05.06.2016 "Модул IV: Изследване на земната основа и фундаментни конструкции съгласно Еврокод" от проф. Йордан Милев
  • 16.06.2016 „Ефективна широчина на греди с широки пояси съобразно еврокод 4 в съпоставка с други норми“ от проф. Енчо Дулевски
  • 20-21.06.2016 „Особености при проектиране на стоманени конструкции по EN 1993“ от проф. д-р инж. Николай Рангелов

Повече подробности за конкретния курс вижте на основната страница на КИИП София.

Вход за членове

Търсене

Договори/споразумения с Регионални колегии

РК Бургас
РК Ловеч
РК Пазарджик
РК Разград
РК Силистра
РК Кюстендил

 

 

• Участие в 25 годишнина на инженерната камара в гр. Дрезден, Саксония,ФР Германия – 21-22.11.2018 г.

• Кръгла маса на тема:“ Аспекти и проблеми на строителния и инвестиционния процес в Европейските страни“ – проведена в гр. София, в залата на КИИП РК София-град с участието на гости от чужбина, представители на инженерни камари на ФР Германия, Република Чехия и Република Сърбия 29.09.2018 г.

Повече...

naroden-teatyr - CopyEU CULTURE

Съгласно подписан договор за партньорство с Народен театър „Иван Вазов“ всеки член на КИИП РК София-град може да ползва преференциални цени за закупуване на билети за всички постановки на всички сцени на Народния театър.
Текуща програма на Народен театър „Иван Вазов“ може да намерите на: https://nationaltheatre.bg/programa-2/

Повече...

В Началото