NachaloKIIP

Раздаване на удостоверения 2021 г.

Професионални секцииКССПредложения за промяна на наредбата за Еврокод

Предложения за промяна на наредбата за Еврокод

Има предложения по темата за Еврокод.
Срокът за реакция е изтекъл, но предложенията са интересни.
Ако някой има становище, моля да го представи официално.

metodika

kalkulator

Търсене

В Началото