Книги

ИЗДАНИЯ НА КИИП РК СОФИЯ-ГРАД, ИЗДАНИЯ НА КИИП, ДРУГИ ИЗДАНИЯ

Виж тук

Професионални секцииКСССтановища от инженерната колегия във връзка с въпроси относно Еврокодовете, възникнали след 6 януари 2014 г.

Становища от инженерната колегия във връзка с въпроси относно Еврокодовете, възникнали след 6 януари 2014 г.

Предложения от инженерната колегия, представени  на 4 март 2014 г. в МИП

Становище на инж. Иван Христов Лалов – КИИП РК София-град

Становище на инж. Димитър Куманов – КИИП РК София-град

Становище на инж. Михел Иванчев – КИИП РК София-град

Становище на инж. Асен Страшимиров – КИИП РК София-град

Становище на инж. Румен Гуглев - КИИП РК София-град

Становище на инж. Наталия Въкова – КИИП РК София-град

Становище на инж. Димитър Даков – КИИП РК София-град

Становище на инж. Божидар Божинов – КИИП РК София-град

Становище на инж. Иванка Иванова Григорова – КИИП РК В.Търново

Становище на инж. Йордан Милев – КИИП РК София-град

Становище на инж. Борис Готов – КИИП РК София-град

Становище на инж. Илия Иванчев – КИИП РК София-град

Становище на инж. Иван Гешанов, КИИП РК София-град

Становище на инж. Елена Васева – КИИП РК София-град

Становище на инж. Милен Миланов – КИИП РК София-град

Становище на Валентин Атанасов – КИИП РК София-град

Становище на инж. Борянка Захариева-Георгиева – КИИП РК София-град

Становище на отдел „Конструкции“ при „Пътпроект ЕООД“ , гр.София

 

Становища от инженерната колегия във връзка с въпроси относно Еврокодовете, възникнали след 6 януари 2014 г.

ВЪПРОСИ СВЪРЗАНИ С ПРАКТИЧЕСКОТО ПРИЛОЖЕНИЕ НА EUROCODE 8 /БДС EN 1998-1/ от инж. Димитър Куманов

ЗАПИТВАНЕ от инж. Милен Миланов

ЗАПИТВАНЕ от инж. Валентин Анастасов

ПРЕДЛОЖЕНИЕ от проф. Илия Иванчев

АРГУМЕНТИ ЗА ОСТАВАНЕ В ДЕЙСТВИЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ ЗАЕДНО С ДЕЙСТВИЕТО НА ЕВРОКОДОВЕТЕ - от инж.Иванка Иванова Григорова

ОТВОРЕНО ПИСМО от инж.Иванка Иванова Григорова

Вход за членове

Търсене

Договори/споразумения с Регионални колегии

РК Бургас
РК Ловеч
РК Пазарджик
РК Разград
РК Силистра
РК Кюстендил

 

 

• Участие в 25 годишнина на инженерната камара в гр. Дрезден, Саксония,ФР Германия – 21-22.11.2018 г.

• Кръгла маса на тема:“ Аспекти и проблеми на строителния и инвестиционния процес в Европейските страни“ – проведена в гр. София, в залата на КИИП РК София-град с участието на гости от чужбина, представители на инженерни камари на ФР Германия, Република Чехия и Република Сърбия 29.09.2018 г.

Повече...

naroden-teatyr - CopyEU CULTURE

Съгласно подписан договор за партньорство с Народен театър „Иван Вазов“ всеки член на КИИП РК София-град може да ползва преференциални цени за закупуване на билети за всички постановки на всички сцени на Народния театър.
Текуща програма на Народен театър „Иван Вазов“ може да намерите на: https://nationaltheatre.bg/programa-2/

Повече...

В Началото