NachaloKIIP

Раздаване на удостоверения 2021 г.

Дискусия

Ново рекордно постижение на CREE!

Светлинен добив от 230 lm /W за XHGAWT-M2 - серийно производство на средномощен светодиод с Ra = 75 и Тцв = 5700 K при мощност на светодиода ,

Р = 0.1 W → æ=230 lm/ W, Tj=52O С ,
при 0.2 W → æ=200 lm/ W, Tj=53O С,
при 0.4 W → æ=175 lm/ W, Tj=57O С.

Какви резултати могат да се очакват на българския пазар от приложението на новия светодиод?

При използване на този светодиод за осветлениетo на коридори, стълбища и др , за светодиодни модули 1ƒt, 3R, P=0.1 W с конфигурация 3 реда х 10 светодиода = 30 бр с обща мощност 3 W и светлинен поток на модула 690lm .
Нископотенциалната топлина, която отделя модулът е 0.9 W от площ 286 mm х 61 mm.
За един офисен осветител 600/600 при използване на CLO ( Constant Light Output) с LLMF = 1, к.п.д. на оптичната система на осветителя η = 0.9 и двугодишен период на почистване при експлоатация с комбинирана подмяна LSF = 1 и LMF = 0.9, се получава следната стойност на експлоатационния фактор MF:
MFLED = LLMF x LSF x LMF = 1 x 1 x 0.9 = 0.9.
Светлинният поток на осветителя:
ФОLED = 4 x ФLED x ηLED x MFLED = 4 x 690lm x 0.9 x 0.9 = 2235 lm.
При съществуващите осветители 600/600 4 x 18 W с дросели и първо поколение огледални растерни решетки, светлинният поток на осветителя е равен:
Фо4х18 = 4 х Фл х η4х18 х MF4х18 = 4 х 1350 lm x 0.6 x 0.67 = 2170 lm,
Фл= 1350 lm- приема се, че осветителят е с триивични луминесцентни лампи. Основната част от осветителите са с обикновени лампи с Фл=1050 lm.
С посочените по-горе изчисления се доказа, че съществуващите осветители 4 х 18W с дросели, могат да се заменят с LED осветители с 4 броя модули 3R ( 3 x 10 бр) с мощност 3W.
Mощността на осветителя 4 х 18 е равна:
Р4 х 18 = 4 (18 W + 7 W) = 100 W.
Мощността на LED осветителя е
PLED = 4 х 3W+ ∆РДРАЙВЕР = 14 W.
При замяната на стария осветител 4 х 18 с нов LED осветител, мощността се намалява
∆Р = Р4 х 18 - PLED = 100 W - 14 W= 86 W.
При годишна експлоатация около ТГОД = 8760 h/год (денонощно светене), годишната икономия на ел.енергия ще бъде
∆Е = ∆Р х ТГОД = 86 х 8760/1000 ≈ 750 kWh
При цена на ел.енергията в комуналния сектор 0.23 лв/ kWh, годишното намаление на разходите за ел.енергия ще бъде:
∆Сег= ∆Е х Це = 750 х 0.23 лв/ kWh = 172 лв/год.
Очакваната цена за българския пазар на новия светодиод на CREE ~ 0.25  0.3 € / брой.
При тази цена на светодиода, крайната цена на осветителя LED 14 W се очаква да бъде К ≈ 185 лв без ДДС.
Срок на откупуване на инвестицията

Какво се очаква да се случи след около 2 години?

Цена на енергията за комуналния сектор ~ 0.27 лв/ kWh.
Цена на светодиода ~0.10  0.15 € / брой.
К.п.д. на оптичната система η ≈ 0.95
Срок на откупуване ~ 6 месеца.
При годишна експлоатация от 4400, Тотк се увеличава два пъти, а при Тг = 2200 h , Тотк се увеличава 4 пъти.

проф. д-р инж. Христо Василев

ДИСКУСИЯ

Въпрос:

„До каква граница се очаква да намалява мощността на светодиодните офис осветители 600/600 mm с развитието на светодиодната технология”.

Отговор:

Представям на вниманието Ви една дискусионна оценка, за която ще очаквам Вашите становища и мнения.

Уважаеми колеги,

Във връзка с материала, който Ви изпратих, получих следните въпроси:

Въпрос.1

Как е определена цена на светодиода 274 lm/W, Ra = 80, Tcw = 4000 K, PLED = 0.1 W?

Отговор.1

Въпрос 2  от г-н В.Ангелов:

Как се отчитат загубите в пистите на печатни платки, на които се
монтират светодиодите? Как следва да се контролира пропускателната
способност на пистите на печатните платки? По принцип винаги отчитаме
загубите в драйвера, оптиката, разсейвателя, рефлектора и по този начин
формираме общата загуба като загубите в пистите не се споменават от никого. Известно , е че с цел намаление на цената производители на печатни платки от Китай предлагат платки с дебелина на слоя под 18 микрона , което влияе на КПД на осветителя. Някой замислял ли се е над този въпрос?

Отговор 2:

Въпрос 3 от г-н В.Ангелов:

Ясно е , че светодиодите , които очакваме да се появят на пазара вътрешните
осветители ще осигуряват достатъчно добър комфорт според това , което представя
професор Христо Василев , най-вероятно коефициента UGR ще бъде
около два пъти по нисък от изискванията на стандарта. Може ли професорът да каже дали се е замислял и за нивото на съответният показател на уличните осветители при използването на светодиоди с такъв голям светлинен добив.Нужна ли е промяна на вида на уличните осветители?

Отговор 3:

Въпрос 4 от г-н Б.Мечков

Как се получава такава висока степен на експлоатационния фактор от порядъка на 0,95?

Отговор 4:

Въпрос 5 от г-н Б.Мечков:

Прави впечатление и високия коефициент на равномерност 0,85. Как се постига?

Отговор 5:

Въпрос 6 от г-н Б.Мечков 

Какво е влиянието на температурата Tj върху светлинния добив или е същото, както при останалите типове СД?

Отговор 6:

Въпрос 7 от г-н Сашо Тренев:

Какви резултати могат да се очакват на българския пазар от приложението на новия светодиод за съществуващите осветители 600 / 600 - 4 х 14 W?

Отговор 7:

Въпрос 8 от г-н Николай Бърдарски:

Как ще се измени интегралния , в частност спектралния коефициент на пропускане на лещите в процеса на работа на осветителя и какви нови материали предполагате ,че могат да се използват за изработката на лещите?

Отговор 8:

Въпроси от гл. ас. д-р Станимир Стефанов, ТУ-Пловдив:Имам няколко въпроса към всички, имащи отношение към използването на светодиодни осветители при нови и реновирани осветителни уредби у нас

 

metodika

kalkulator

Търсене

В Началото