NachaloKIIP

4lenski vnos2024

Професионални секцииЕАСТЗапис от проведено събитие на 26.11.2020

Запис от проведено събитие на 26.11.2020

На вниманието на членовете КИИП РК София-град секция ЕАСТ
 
Във връзка с проведено събитие на: 26.11.2020 г., с теми на събитието:
  • Съвременни тенденции при системите за пожароизвестяване, пожарогасене и интегрирани решения.
  • Предимства и технически характеристики на адресируемите пожароизвестителни системи на Телетек Електроникс ЕАД.
  • Интегрирано управление и мониторинг на алармени и пожароизвестителни системи чрез специализирания софтуер Observer от Телетек Електроникс.
Ви предоставяме следния линк,  от където можете да свалите записа от уебинара: https://dox.abv.bg/download?id=9f4ac3c5bc
 
Файла е качен в DOX и ще е активен до 15.12.2020 г..
Лице за контакт: Михаил Михов 
Mobile: +359 885 47 03 77
Tel: + 359 2 9694 863

metodika

Търсене

kalkulator

В Началото