Книги

ИЗДАНИЯ НА КИИП РК СОФИЯ-ГРАД, ИЗДАНИЯ НА КИИП, ДРУГИ ИЗДАНИЯ

Виж тук

ТЕХ

Делегати за периода 2013-2014

 

 

пор.№ рег. № Име Презиме Фамилия
00444 Анелия Миланова Райчева
01578 Божидар Щерев Иванов
01895 Милена Иванова Куюмджиева
1 00488 Димитър Георгиева Йосифов
2 00703 Евдокия Кирилова Стоянова
3 08425 Здравка Георгиева Стоилова
4 00643 Иванка Петрова Златарева
5 00851 Илка Асенова Симиджиева
6 41601 Краси Василев Кръстев
7 08596 Мария Иванова Милова
8 08133 Мария Николова Марчева
9 01775 Милчо Цеков Ангелов
10 13971 Николай Христов Голкочев
11 00092 Пламен Ганчев Ганчев
12 01631 Райна Бакунова Кожухарова
13 00317 Свилен Иванов Иванов
14 00127 Станислав Маргаритов Иванчев
15 08784 Таня Димова Серафимова
16 00011 Цветанка Събкова Коларова
17 10460 Явор Иванов Писанов

 

 

 

Комисии по оправомощаване /списък членове/

Секция „Технологии”

1. инж. Илка Симиджиева
2. инж. Иванка Златарева
3. инж. Пламен Ганчев

Ръководство на секцията

Председател на секция Технологии - инж. Илка СИМИДЖИЕВА

Делегати за периода 2012-2013

 

Делегати от секция ТЕХ 2012 - 2013 г.
пор.№ рег. № Име Презиме Фамилия
01895 Милена Иванова Куюмджиева
00444 Анелия Миланова Райчева
01578 Божидар Щерев Иванов
1 08753 Анелия Кръстанова Кръстева
2 00488 Димитър Георгиева Йосифов
3 00703 Евдокия Кирилова Стоянова
4 08425 Здравка Георгиева Стоилова
5 00851 Илка Асенова Симиджиева
6 41601 Краси Василев Кръстев
7 02070 Лиляна Георгиева Япракова
8 08596 Мария Иванова Милова
9 08133 Мария Николова Марчева
10 01775 Милчо Цеков Ангелов
11 08605 Нели Стоянова Маринова
12 00092 Пламен Ганчев Ганчев
13 01631 Райна Бакунова Кожухарова
14 00317 Свилен Иванов Иванов
15 08784 Таня Димова Серафимова
16 00011 Цветанка Събкова Коларова

 

 

Вход за членове

Търсене

Договори/споразумения с Регионални колегии

РК Бургас
РК Ловеч
РК Пазарджик
РК Разград
РК Силистра
РК Русе

 

 

• Участие в 25 годишнина на инженерната камара в гр. Дрезден, Саксония,ФР Германия – 21-22.11.2018 г.

• Кръгла маса на тема:“ Аспекти и проблеми на строителния и инвестиционния процес в Европейските страни“ – проведена в гр. София, в залата на КИИП РК София-град с участието на гости от чужбина, представители на инженерни камари на ФР Германия, Република Чехия и Република Сърбия 29.09.2018 г.

Повече...

В Началото