Книги

ИЗДАНИЯ НА КИИП РК СОФИЯ-ГРАД, ИЗДАНИЯ НА КИИП, ДРУГИ ИЗДАНИЯ

Виж тук

ЕАСТ

Комисии по оправомощаване /списък членове/

Секция „Електротехника, автоматика и съобщителна техника” 

1. инж. Светослав Дренски - Председател
2. инж. Славея Денева
3. инж. Михаил Тончев

Вход за членове

Търсене

В Началото