Книги

ИЗДАНИЯ НА КИИП РК СОФИЯ-ГРАД, ИЗДАНИЯ НА КИИП, ДРУГИ ИЗДАНИЯ

Виж тук

КСС

Добра практика при обследване и реконструкция на осигурени на земетръс сгради и съоръжения – 2020 г.

Резултати от Отчетно-изборното събрание на секция КСС - 2020 г.

Добра практика при преустройството на стари сгради, неосигурени на земетръс - 2019 г.

Добра практика при преустройството на стари сгради, неосигурени на земетръс

Документът е приет на годишното събрание на Професионална секция "Конструкции на сгради и съоръжения" при КИИП Регионална колегия София-град, проведено на 13 февруари 2019 год.

Кандидатура за длъжността Председател на секция КСС към КИИП РК София-град на инж. Марин Гергов за мандат 2020-2024 г.

Делегати 2019

Вход за членове

Търсене

Договори/споразумения с Регионални колегии

РК Бургас
РК Ловеч
РК Пазарджик
РК Разград
РК Силистра
РК Русе

 

 

• Участие в 25 годишнина на инженерната камара в гр. Дрезден, Саксония,ФР Германия – 21-22.11.2018 г.

• Кръгла маса на тема:“ Аспекти и проблеми на строителния и инвестиционния процес в Европейските страни“ – проведена в гр. София, в залата на КИИП РК София-град с участието на гости от чужбина, представители на инженерни камари на ФР Германия, Република Чехия и Република Сърбия 29.09.2018 г.

Повече...

В Началото