NachaloKIIP

4lenski vnos2024

Награди

Награди присъдени м. ноември 2017 г.:

- І-во място Боряна Кирилова Кепеджиева - за дипломна работа на тема:
„Проектиране на стоманобетонна носеща конструкция на офис сграда с варианти на фундиране за почвените условия на София и Ханой“, на дипломантката от катедра „Масивни конструкции“, Строителен факултет - Университет по архитектура, строителство и геодезия.

- І-во място Кирил Христов Иванов - за дипломна работа на тема: „Стоманена конструкция на многоетажна офис сграда“, на дипломанта от катедра „Метални, дървени, пластмасови конструкции“, Строителен факултет - Университет по архитектура, строителство и геодезия.

- ІІ-ро място на Антония Петрова Димитрова - за дипломна работа на тема: „Проектиране на стоманен вертикален цилиндричен резервоар със самоносещ сферичен покрив и допълнителен защитен корпус“, на дипломантката от катедра „Метални, дървени, пластмасови конструкции“, Строителен факултет - Университет по архитектура, строителство и геодезия.

- ІІ-ро място на Борислава Сашова Александрова - за дипломна работа на тема:
„Сеизмично осигуряване и анализ на съществуваща административна сграда, изчислена по НПБСтБК. Надстрояване и реконструкция, съобразно действащите норми Eurocode – БДС EN 1992, - БДС EN 1998“, на дипломантката от катедра „Масивни конструкции“, Строителен факултет - Университет по архитектура, строителство и геодезия.

- ІІІ-то място на Екатерина Димитрова Аргирова за дипломна работа на тема:
„Стоманена носеща конструкция на приемна сграда на летище“, на дипломантката от катедра „Метални, дървени, пластмасови конструкции“, Строителен факултет - Университет по архитектура, строителство и геодезия.

- награда на Венцислав Тошков Топалски - за дипломна работа на тема „Проектиране на стоманена конструкция на висока сграда“, на дипломанта от катедра „Метални, дървени, пластмасови конструкции“, Строителен факултет - Университет по архитектура, строителство и геодезия.

- награда на Тенчо Начков Тенев - за дипломна работа на тема „Стоманена носеща конструкция на 16-етажна офис сграда“, на дипломанта от катедра „Метални, дървени, пластмасови конструкции“, Строителен факултет - Университет по архитектура, строителство и геодезия.

metodika

Търсене

kalkulator

В Началото