NachaloKIIP

 
Новини

06.01.2022 Съобщение

 Уважаеми колеги,

Във връзка с постъпили запитвания за внасяне на членски внос за 2022 г. след крайния срок 20.12.2021 г. Ви уведомяваме:

  • Членовете на КИИП, заплатили членския си внос от 21 до 31 декември 2021 г., не участват в определяне на делегатската квота.
  • Членовете на КИИП, заплатили членския си внос от 1 януари до 31 март 2022 г., подават молба в РК, плащат встъпителна вноска от 150 лв. и членски внос от 120 лв. за 2022 г. без да се разглеждат от КР и УС.
  • Членовете на КИИП, които временно не упражняват придобитата правоспособност („замразена" правоспособност), заплащат членски внос в размер на 24 лв. до 20 декември 2021 г. В същия срок следва да се подаде заявление и да се върне печата за ПП в офиса на РК.
  • Членовете на КИИП, заплатили членския си внос след 31 март 2022 г., възстановяват правоспособността си съгласно приетите процедури, които може да видите на: http://kiip.bg/documents/rf/125_procedura_US_vastanovyavane.pdf

РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯТА ЗА 2022 г.

Уважаеми колеги,

Във връзка с решение на Управителния съвет на КИИП от 29.10.2021 г. Ви информираме, че удостоверенията за 2022 г. ще се издават във формат .pdf  и ще се разпращат от Регионалните колегии на техните членове на регистрираните им ЛИЧНИ имейл адреси. Няма да се изпращат удостоверения на имейл адреси на фирми-работодатели, дори плащането на членския внос да е осъществено от тях!
Удостоверението с подписите на него е оформено съгласно Наредба №2 за проектантска правоспособност, раздел I, Допълнителни разпоредби, &3, т.10. (изм. 29.10.2021г.)
 
Актуализирането на имейл адресите става чрез попълване на Анкетна карта. Анкетната карта ще бъде изпратена на проектанта от РК във word формат, след негово искане по e-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  • Ако проектанта няма електронен подпис, анкетната карта се разпечатва, подписва се от проектанта и се подпечатва се с личния печат за правоспособност. Сканираната подписана и подпечатана карта се изпраща в офиса на КИИП-София град на  e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  • Във връзка с епидемиологичната обстановка и за избягване на струпване в офиса, член на КИИП, който не желае да получи удостоверението си по електронен път (на имейл адрес) трябва да отиде в офиса на РК в предварително записан час за посещение, където да попълни анкетна карта и декларация за лични данни. След попълване на документите РК ще му предаде удостоверението на хартия (черно-бяло копие).
 
ВАЖНО: Създаденият .pdf файл е подписан  с вграден електронен подпис от Председателя на УС на КИИП и по ЗЕДЕП представлява цифров оригинал.  
Ако документът бъде манипулиран, електронният подпис се деактивира, което прави удостоверението невалидно.

Членски внос 2022г.

 Уважаеми колеги, информираме Ви, че:

1. Размерът на членския внос за 2022 година остава непроменен, както следва:

      1.1. За проектантска правоспособност (ППП или ОПП) в размер от  120 лв. и важи за календарната година.

      1.2. Встъпителен членски внос в размер на 150 лв.

      1.3. Членски внос за упражняване на Технически контрол (ТК) в размер на  150 лв. и важи за срок от 5 години.

2. Съгласно чл. 3.3, т.3 на Устава на КИИП  членският внос за 2022 г. за членове на Камарата с ППП и ОПП  се  внася  до 20 декември на настоящата 2021.

3. Членовете на КИИП, заплатили членския си внос до 20 декември 2021 г., участват в определяне на делегатската квота от Регионалната колегия за Общото събрание на КИИП.

4. Членовете на КИИП, заплатили членския си внос от 21 до 31 декември 2021 г., не участват в определяне на делегатската квота.

5. Членовете на КИИП, заплатили членския си внос от 1 януари до 31 март 2022 г., подават молба в РК, плащат встъпителна вноска от 150 лв. и членски внос от 120 лв. за 2022 г. без да се разглеждат от КР и УС.

6. Членовете на КИИП, които временно не упражняват придобитата правоспособност („замразена" правоспособност), заплащат членски внос в размер на 24 лв. до 20 декември 2021 г. В същия срок следва да се подаде заявление и да се върне печата за ПП в офиса на РК.

7. Членовете на КИИП, заплатили членския си внос след 1 април 2022 г., възстановяват правоспособността си съгласно приетите процедури.

(http://kiip.bg/documents/rf/125_procedura_US_vastanovyavane.pdf)

БАНКОВА СМЕТКА за плащане на членски внос:

УНИКРЕДИТ-БУЛБАНК

BIC:UNCRBGSF

IBAN:BG 35 UNCR 7527 1000 059 525

26.11.2021 Съобщение

На вниманието на членовете от секции ВС

BAU Academy e обучителна структура и комуникационна платформа за въвеждане на иновативни технологии в строителството!

BAU Academy организира уебинар със свободен достъп на тема:

Инфилтрационни и ретензионни системи за управлвние на отпадъчни води

на 30 ноември 2021 г. / вторник/ от 11:00 часа 

за регистрация https://bauacademy.eu/webinar-geoplast/

Презентират се най-модерни технологии в строителството за повишаване компетенциите и професионализма на заетите в тази индустрия.

 

16.11.2021 Съобщение

На вниманието на членовете от секции ОВКХТТГ и ЕАСТ

BAU Academy e обучителна структура и комуникационна платформа за въвеждане на иновативни технологии в строителството!

BAU Academy организира уебинар със свободен достъп на тема:

СИСТЕМИ "УМЕН ДОМ" ЗА ВЕЧЕ ПОСТРОЕНИ И НОВОСТРОЯЩИ СГРАДИ

на 25 ноември 2021 г. / четвъртък/, от 11:00 - 12:00 часа BAU Academy,

Презентират се най-модерни технологии в строителството за повишаване компетенциите и професионализма на заетите в тази индустрия.

 

01.11.2021 Съобщение

НА ВНИМАНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА СЕКЦИЯ ЕАСТ

Уважаеми колеги,

Организира се обучителен Семинар от: Камара на енергийните одитори в България съвместно с Камара на инженерите в инвестиционното проектиране - секция ЕАСТ и Българският национален комитет по осветлени, на тема: "Енергийната ефективност през новият програмен период 2021-2030 г. ", който ще се проведе на 10 ноември 2021 г. (сряда) от 13:30 – 18:00 часа в голямата зала на Научно-техническите съюзи, намираща се в град София, ул. "Г.С.Раковски" № 108.

Семинарът ще се проведе при строго  спазване на действащите протовоепидемиологични правила, действащи в момента в страната.

Семинарът е без такса участие.

покана Семинар и условия за участие /вижте тук/

 

29.09.2021 Съобщение

КИИП РК София-град уведомява членовете на секция „Конструкции на сгради и съоръжения“, че на 07.10.2021 г. /четвъртък/ от 15:00 – 16:00 часа ще се състои онлайн събитие на „Хилти България ЕООД“ и КИИП РК София-град на тема: „Изчисляване на анкерни“-

Уебинар 3 - „Изчисляване на анкерни планки по МКЕ“.

Участието в уебинара е безплатно!

За участие /виж тук/

 

metodika

kalkulator

Търсене

В Началото