Книги

ИЗДАНИЯ НА КИИП РК СОФИЯ-ГРАД, ИЗДАНИЯ НА КИИП, ДРУГИ ИЗДАНИЯ

Виж тук

Новини

От 03.01.2020

KIIP Dneven red 2020 5

От 16.01.2020

VM-3000 EN 54Регионалното ръководство на КИИП София-град и професионална секция ЕАСТ Ви уведомява, че на 30 януари / четвъртък / 2020 г. от 16:00 часа, в учебната залата на КИИП РК София-град, на бул. „Ал.Стамболийски“ № 51, етаж 2, ще се проведе семинар на тема: "Системи за гласово оповестяване".

Семинарът е без такса участие.

Лектор: Станислав Петров

Брой участници в семинара: 36 човека.

Броят на участниците е ограничен и не може да бъде надвишаван, поради което е необходимо: Предварително записване на официалните телефони на КИИП РК София-град: 02/851 82 41, 02/851 82 42, GSM 0884 705 757 или на официалния e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ПРОГРАМА /вижте тук/

 

От 20.12.2019

kiip-20122019Регионалното ръководство на КИИП София-град и професионална секция ТЕХ Ви уведомяват, че на 23.01.2020 г. /четвъртък/ от 16:00 часа в залата на КИИП РК София-град, бул. „Александър Стамболийски“ № 51, етаж 2, ще се проведе семинар - презентация на тема: „Контролно измервателни прибори за прецизно измерване на концентрацията на вещества в различни видове разтвори и течности /ултразвукови сензори/“.

Могат да се приложат за различни вещества - напр. Амоняк, Амониев Нитрат, Азотна киселина, Фосфорна киселина, Сярна киселина, Натриева основа, Калиева основа, Етанол, Метанол, LPG, горива, органични и неорганични вещества и други.

Могат да се прилагат в различни сфери: Химия, Нефтохимия, Минна индустрия, Фармация, Биотехнологии, Целуоза и хартия, Производство на напитки и др.

Презентацията е от интереса и на проектантите от секция ЕАСТ -автоматизация на технологичните процеси /КИПиА/.

Семинарът е без такса участие.

Брой участници: 36 човека.

Броят на участниците е ограничен и не може да бъде надвишаван, поради което е необходимо:

1. Предварително записване на официалните телефони на КИИП РК София-град: 02/851 82 41, 02/851 82 42, GSM 0884 705 757 или на официалния e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

От 27.12.2019

Udostovereniya

Уважаеми колеги,
Получаването на Удостоверения за Проектантска правоспособност за 2020 г., започва от 02.01.2019 г. /четвъртък/ и се извършва в офиса на КИИП София-град,
бул. Ал. Стамболийски 51, ет.2.
Приемно време: 08.30-17.00 ч. Понеделник - Петък без прекъсване

------------------------------------------------------------------------------
За всички останали услуги – ет.7.
Приемно време: 09.00-12.00ч. и 13.00-17.00 ч. Понеделник - Петък


На основание приети решения на УС на КИИП и съгласно указателно писмо изх.№ КИИП-ЦУ-001/04.01.2019 г на Председателя на УС на КИИП (виж тук) следва:

Членовете на КИИП, заплатили членския си внос от 21 до 31 декември 2019 г. са без право да бъдат избирани за делегати и не участват в определяне на делегатската квота. Те получават Удостоверенията си след 31 януари 2020 г.

Членовете на КИИП, заплатили членския си внос от 1 яунуари до 31 март 2020 г. подават молба в РК, плащат встъпителна вноска 150 лв. и членски внос 120 лв. за 2020 г., след което си получават удостоверенията.

Членовете на КИИП, заплатили членския си внос след 1 април 2020 г. кандидатстват в КИИП по общия ред като нови членове.
За нови членове на КИИП встъпителната вноска е в размер на 150 лв.

Председател
инж.Г.Кордов
Офис на КИИП София-град

 

От 09.12.2019

kiip-09122019Регионалното ръководство на КИИП София-град Ви уведомява, че на 13.12.2019 г. /петък/ от 14:00 часа в залата на КИИП РК София-град, бул. „Александър Стамболийски“ № 51, етаж 2, ще се проведе семинар на тема: „Авторско право и авторски надзор на проектанта“.

Лектор: адв. Емилия Александрова

Семинарът е с такса участие – 10 лв. с ДДС;

Брой участници: 36 човека.

Броят на участниците е ограничен и не може да бъде надвишаван, поради което е необходимо:
1. Предварително записване на официалните телефони на КИИП РК София-град: 02/851 82 41, 02/851 82 42, GSM 0884 705 757 или на официалния e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
2. След потвърждение от офиса за включване в курса, се изпраща по e-mail от офиса талон, който трябва да се попълни и се заплаща такса участие. За записан участник в курса се смята, този който е изпратил на е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. - копие от платежното заедно с попълнен талон.

ПРОГРАМА /вижте тук/

 

От 29.12.2019

kiip-seminar-06-12Регионалното ръководство на КИИП София-град Ви уведомява, че на 06.12.2019 г. /петък/ от 14:00 часа в залата на КИИП РК София-град,
бул. „Александър Стамболийски“ № 51, етаж 2, ще се проведе семинар на тема: „Преглед на актуалните изменения и допълнения на Закона за устройство на територията от 2019г. Правни аспекти на регулацията“.

Семинарът ще включва следните теми:
- Изисквания за намаляване на административната тежест.
- Последици от дворищната регулация. Норми за прилагането й.

Лектор: адв. Емилия Александрова

Семинарът е 15 лв. такса участие.

Брой участници: 36 човека.

Броят на участниците е ограничен и не може да бъде надвишаван, поради което е необходимо предварително записване на телефони: 02/851 82 41, 02/851 82 42, 0884 705 757, 0896 686 101 или
на е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

От 28.11.2019

НА ВНИМАНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА СЕКЦИЯ ЕАСТ

Регионалното ръководство на КИИП РК София-град и Български национален комитет по осветление, съвместно с Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски” Ви уведомяват, че на 5 декември 2019 г. /четвъртък/ от 13:30 часа в Aула „Максима“на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски” ще се проведе Национален семинар на тема: „Слънчева радиация и енергийни решения“.

Семинарът е без такса участие и без предварително записване.

покана Семинар /вижте тук/

 

Вход за членове

Търсене

Договори/споразумения с Регионални колегии

РК Бургас
РК Ловеч
РК Пазарджик
РК Разград
РК Силистра
РК Русе

 

 

• Участие в 25 годишнина на инженерната камара в гр. Дрезден, Саксония,ФР Германия – 21-22.11.2018 г.

• Кръгла маса на тема:“ Аспекти и проблеми на строителния и инвестиционния процес в Европейските страни“ – проведена в гр. София, в залата на КИИП РК София-град с участието на гости от чужбина, представители на инженерни камари на ФР Германия, Република Чехия и Република Сърбия 29.09.2018 г.

Повече...

В Началото