Книги

ИЗДАНИЯ НА КИИП РК СОФИЯ-ГРАД, ИЗДАНИЯ НА КИИП, ДРУГИ ИЗДАНИЯ

Виж тук

НачалоНовиниСъбития10.03.2020 г. Относно ОС на КИИП

10.03.2020 г. Относно ОС на КИИП

Сигнал от доц. д-р инж. Йонко Пенев, член на КИИП РК София-град и кандидат за Председател на УС на КИИП (pdf)

Предложение от инж.Г.Кордов и инж. Св. Дренски , Председател и зам.председател на КИИП РК София-град /от 10.03.2020/ за отлагане на ОС на КИИП до председателя на УС на КИИП (pdf)

Кандидатура на доц. д-р инж. Йонко Пенев: Заявление Вх.№ /pdf/; Кандидатура /pdf/; Удостоверениe /pdf/

23.03.2020 Жалба от инж. Павлин Панов, кандидат за председател на КИИП:  Молба до председателя на КИИП РК София-град от 20.03.2020 /jpg/; Жалба от 16.03.2020 /pdf/;

Вход за членове

Търсене

Договори/споразумения с Регионални колегии

РК Бургас
РК Ловеч
РК Пазарджик
РК Разград
РК Силистра
РК Русе

 

 

• Участие в 25 годишнина на инженерната камара в гр. Дрезден, Саксония,ФР Германия – 21-22.11.2018 г.

• Кръгла маса на тема:“ Аспекти и проблеми на строителния и инвестиционния процес в Европейските страни“ – проведена в гр. София, в залата на КИИП РК София-град с участието на гости от чужбина, представители на инженерни камари на ФР Германия, Република Чехия и Република Сърбия 29.09.2018 г.

Повече...

В Началото