NachaloKIIP

552-chlenski-vnos3

НачалоНовиниСъбития02.07.2012 г. Съобщение: Завърши доброволческата акция

02.07.2012 г. Съобщение: Завърши доброволческата акция

IMG 7355Уважаеми колеги, сърдечно благодарим на участниците и Ви представяме информация за завършилата доброволческа акция на КИИП РК София-град в гр. Перник.

Във връзка с бедственото положение в района на гр. Перник след земетресението на 22 май и обявения недостиг на строителни инженери-конструктори в екипите за оглед, Регионалното ръководство на КИИП РК София-град на 28 май се срещна с кмета на града Росица Янакиева и на най-пострадалото село Дивотино Румен Сергиев и взе решение да покани на доброволни начала, без заплащане, членовете на КИИП РК София град от секция Конструкции на сгради и съоръжения с пълна проектантска правоспособност и удостоверение за Технически контрол, да участват в екипите на Кризисния щаб на Перник.

Двуседмичната акция за  подпомагане на гражданите на гр. Перник, започнала на 4 юни, приключи на 15 юни 2012 г.

Доброволческата акция бе организирана от председателя на КИИП РК София-град инж. Георги Кордов и председателя на секция КСС инж. Михел Иванчев.

-           На поканата за доброволна помощ на Перник се отзоваха 54 конструктори.

-           От тях в екипите се включиха 22-ма конструктори с ТК, които работиха  от един до четири работни дни в екипи по двама.

-           По график бяха отработени общо 43 работни дни.

-           Изготвени са 134 конструктивни становища,  придружени със снимки от огледите.

В рамките на две седмици конструкторите  извършиха   огледи на състоянието  на пострадали от земетресението сгради в гр. Перник, с. Дивотино, с. Ярджиловци, Рударци  и други селища.

Техният труд е положен безвъзмездно, без възнаграждение.

Екипите бяха  командировани от КИИП РК София-град, но някои от тях доброволно работиха и без командировъчни.

Спешните огледи бяха направени на сгради, които се нуждаят от  бъдещо укрепване или събаряне, за да не застрашават живота на гражданите.

Бяха изготвени конструктивни становища на  пострадали от земетресението обществени сгради, блокове, къщи.

По покана на зам. кмета на гр. Перник  арх. Михаил Михайлов бяха огледани около 23 обекта с цел остойностяване на бъдещо конструктивно обследване на   високи сгради.

Доброволците имат много впечатления и заснети обекти,  които

ще покажат на колегите си на предстоящата Кръгла маса.

Конструктивните становища са представени  на „Комисията за спешни огледи на потенциално опасни сгради” към община Перник с председател Йордан Йорданов. 

Участници в доброволческата акция на КИИП РК София-град

1.         инж. Анита Йончева

2.         инж. Бистра Караколева

3.         инж. Ваня Цветкова

4.         инж. Веселинка Динева

5.         инж. Вълко Вълков

6.         инж. Георги Кордов

7.         инж. Георги Колчаков

8.         инж. Димитър Куманов

9.         инж. Димитър Делчев

10.       инж. Емил Бъчваров

11.       инж. Емилия Делчева

12.       инж. инж. Иван Маноилов

13.       инж. Иванка Петрова

14.       инж. Лиляна Каменова

15.       инж. Людмил Ангелов

16.       инж. Райна Гергинова

17.       инж. Светла Димитрова

18.       инж. Светла Спасова

19.       инж. Силвия Стойнова

20.       инж. Славена Недева

21.       инж. Станимир Бачев

22.       инж. Янко Боянов

Всички останали заявили желание за доброволци:

1.         инж. Ангел Славов

2.         инж. Атанас Цветков

3.         инж. Йордан Милев

4.         инж Михаил Караколев

5.         инж. Петя Георгиева

6.         инж Александър Бенев

7.         инж.  Веселин Първанов

8.         инж.Десислав Мераков

9.         инж.Дочка Брадистилова

10.       инж.Евгени Данаилов

11.       инж. Евтим Евтимов

12.       инж. Емил Харалампиев

13.       инж. Иван Каралеев

14.       инж.Илиян Марков

15.       инж. Ирена Маричкова

16.       инж. Ирена Хаджиянева

17.       инж. Калинка  Николова

18.       инж. Марина Гавазова

19.       инж.  Марияна Рачева

20.       инж. Мартин Петков

21.       инж. Николай Богданов

22.       инж. Николай Каравасилев

23.       инж.Росен Рашков

24.       инж. Станка Василева

25.       инж. Цветан Славов

26.       инж. Цветан Иванов

27.       инж. Чавдар Стоянов

28.       инж. Явор Николов

29.       инж. Васил Бобеков

30.       инж. Мария Абаджиева

metodika

kalkulator

Търсене

В Началото