Книги

ИЗДАНИЯ НА КИИП РК СОФИЯ-ГРАД, ИЗДАНИЯ НА КИИП, ДРУГИ ИЗДАНИЯ

Виж тук

НачалоНовиниСъбития30.06.2020 Съобщение

30.06.2020 Съобщение

Уважаеми колеги,

Министерство на регионалното развитие, съвместно с представители на Националната работна група за въвеждане на Строително информационно моделиране (СИМ), са разработили въпросник за провеждане на проучване за настоящото състояние и готовността на участниците в инвестиционното проектиране и строителния процес за въвеждане на СИМ при проектирането, изпълнението и поддържането на строежите.

С писмо вх. .№ КИИП-ЦУ-411/24.06.2020 (виж тук) се изисква разпространение на изготвената анкета сред участниците в инвестиционния процес.

Предлагаме на Вашето внимание тази анкета и предварително благодарим на всички от Вас, които отделят време да отговорят на въпросите.

Анкетата може да бъде попълнена на следния адрес: 

https://forms.gle/tjVLpLr74UvJworG8

Председател на КИИП София-град
инж. Стефан Кинарев

Вход за членове

Търсене

В Началото