NachaloKIIP

Раздаване на удостоверения 2021 г.

Международна дейностКръгла маса в две части: ЧАСТ I на тема: „Академичното образование и инженерната практика“. ЧАСТ II на тема: „Аспекти и проблеми на строително-инвестиционния процес в Европейските страни“ – проведена в гр. София, в залата на КИИП РК София-град с участиет

Кръгла маса в две части: ЧАСТ I на тема: „Академичното образование и инженерната практика“. ЧАСТ II на тема: „Аспекти и проблеми на строително-инвестиционния процес в Европейските страни“ – проведена в гр. София, в залата на КИИП РК София-град с участиет

metodika

kalkulator

Търсене

В Началото