NachaloKIIP

Раздаване на удостоверения 2021 г.

Международна дейностУчастие в 24-та Международна конференция на градското инженерство на тема: „Урбанизмът в обществените помещения под нивото на терена“ по покана на Управителния борд на „Чешката камара на сертифицираните инженери и техници“ - Република Чехия – 06 - 09 юни

Участие в 24-та Международна конференция на градското инженерство на тема: „Урбанизмът в обществените помещения под нивото на терена“ по покана на Управителния борд на „Чешката камара на сертифицираните инженери и техници“ - Република Чехия – 06 - 09 юни

metodika

kalkulator

Търсене

В Началото