Книги

ИЗДАНИЯ НА КИИП РК СОФИЯ-ГРАД, ИЗДАНИЯ НА КИИП, ДРУГИ ИЗДАНИЯ

Виж тук

Международна дейностУчастие в 23-та Международна конференция „Градски технологии“ по покана на Управителния борд на „Чешката камара на сертифицираните инженери и техници“- Република Чехия – 7-10.6.2018 г.

Участие в 23-та Международна конференция „Градски технологии“ по покана на Управителния борд на „Чешката камара на сертифицираните инженери и техници“- Република Чехия – 7-10.6.2018 г.

Участие в 23-та Международна конференция „Градски технологии“ по покана на Управителния борд на „Чешката камара на сертифицираните инженери и техници“- Република Чехия – 7-10.6.2018 г.

Вход за членове

Търсене

Договори/споразумения с Регионални колегии

РК Бургас
РК Ловеч
РК Пазарджик
РК Разград
РК Силистра
РК Русе

 

 

• Участие в 25 годишнина на инженерната камара в гр. Дрезден, Саксония,ФР Германия – 21-22.11.2018 г.

• Кръгла маса на тема:“ Аспекти и проблеми на строителния и инвестиционния процес в Европейските страни“ – проведена в гр. София, в залата на КИИП РК София-град с участието на гости от чужбина, представители на инженерни камари на ФР Германия, Република Чехия и Република Сърбия 29.09.2018 г.

Повече...

В Началото