Книги

ИЗДАНИЯ НА КИИП РК СОФИЯ-ГРАД, ИЗДАНИЯ НА КИИП, ДРУГИ ИЗДАНИЯ

Виж тук

Международна дейностМеждународна среща с водещи представители на Научно проектантски център /НПЦ/ „Развитие города“ и Московски държавен университет по строителство /МГСУ/ - град Москва, Руска Федерация / 20.10.2016 г.

Международна среща с водещи представители на Научно проектантски център /НПЦ/ „Развитие города“ и Московски държавен университет по строителство /МГСУ/ - град Москва, Руска Федерация / 20.10.2016 г.

На 20.10.2016 г. се проведе международна среща с водещи представители на Научно проектантски център /НПЦ/ „Развитие города" и Московски държавен университет по строителство /МГСУ/ - град Москва, Руска Федерация.

Гостите изнесоха лекции на теми:

- Стратегия на градоустройственото развитие на гр. Москва.

- Нормативно-методическа база за проектиране и строителство в Руската Федерация.

- Автоматизация на проектирането. Заплащане на труда на проектантите.

Лектори:

- проф. д.т.н. Киевский Леонид Владимирович – гл. научен сътрудник Научно-проектантски център „Развитие на град Москва", заслужил строител на Руската Федерация, академик МАИЭС.

- проф. д.т.н. Гинзбург Александър Витальевич – завеждащ катедра Информационни системи, технологии и автоматизация в строителството. Председател на Учебно-методическия съвет за развитие на ДПО УМО на висшите учебни заведения на Руската Федерация в областта на строителството и Международната асоциация на строителните висши учебни заведения.

Виж Галерия

Вход за членове

Търсене

Договори/споразумения с Регионални колегии

РК Бургас
РК Ловеч
РК Пазарджик
РК Разград
РК Силистра
РК Русе

 

 

• Участие в 25 годишнина на инженерната камара в гр. Дрезден, Саксония,ФР Германия – 21-22.11.2018 г.

• Кръгла маса на тема:“ Аспекти и проблеми на строителния и инвестиционния процес в Европейските страни“ – проведена в гр. София, в залата на КИИП РК София-град с участието на гости от чужбина, представители на инженерни камари на ФР Германия, Република Чехия и Република Сърбия 29.09.2018 г.

Повече...

В Началото