Книги

ИЗДАНИЯ НА КИИП РК СОФИЯ-ГРАД, ИЗДАНИЯ НА КИИП, ДРУГИ ИЗДАНИЯ

Виж тук

Международна дейностМеждународна среща с водещи представители на Научно проектантски център /НПЦ/ „Развитие города“ и Московски държавен университет по строителство /МГСУ/ - град Москва, Руска Федерация / 20.10.2016 г.

Международна среща с водещи представители на Научно проектантски център /НПЦ/ „Развитие города“ и Московски държавен университет по строителство /МГСУ/ - град Москва, Руска Федерация / 20.10.2016 г.

На 20.10.2016 г. се проведе международна среща с водещи представители на Научно проектантски център /НПЦ/ „Развитие города" и Московски държавен университет по строителство /МГСУ/ - град Москва, Руска Федерация.

Гостите изнесоха лекции на теми:

- Стратегия на градоустройственото развитие на гр. Москва.

- Нормативно-методическа база за проектиране и строителство в Руската Федерация.

- Автоматизация на проектирането. Заплащане на труда на проектантите.

Лектори:

- проф. д.т.н. Киевский Леонид Владимирович – гл. научен сътрудник Научно-проектантски център „Развитие на град Москва", заслужил строител на Руската Федерация, академик МАИЭС.

- проф. д.т.н. Гинзбург Александър Витальевич – завеждащ катедра Информационни системи, технологии и автоматизация в строителството. Председател на Учебно-методическия съвет за развитие на ДПО УМО на висшите учебни заведения на Руската Федерация в областта на строителството и Международната асоциация на строителните висши учебни заведения.

Виж Галерия

Вход за членове

Търсене

Договори/споразумения с Регионални колегии

 
РК Бургас
РК Ловеч
РК Пазарджик
РК Разград
РК Силистра

 

• Международна среща с водещи представители на Научно проектантски център /НПЦ/ „Развитие города“ и Московски държавен университет по строителство /МГСУ/ - град Москва, Руска Федерация

• Международна Кръгла маса на тема „Цени и защита на цените за проектиране“ с участие на гости от Инженерната камара на Саксония, ФР Германия, Инженерната камара на Република Сърбия и Република Чехия

Повече...

naroden-teatyr - CopyEU CULTURE

Съгласно подписан договор за партньорство с Народен театър „Иван Вазов“ всеки член на КИИП РК София-град може да ползва преференциални цени за закупуване на билети за всички постановки на всички сцени на Народния театър.
Текуща програма на Народен театър „Иван Вазов“ може да намерите на: http://nationaltheatre.bg/programa-2/.  

Повече...

В Началото