Книги

ИЗДАНИЯ НА КИИП РК СОФИЯ-ГРАД, ИЗДАНИЯ НА КИИП, ДРУГИ ИЗДАНИЯ

Виж тук

Международна дейностМеждународна Кръгла маса на тема „Цени и защита на цените за проектиране“ с участие на гости от Инженерната камара на Саксония, ФР Германия, Инженерната камара на Република Сърбия и Република Чехия / 30.09.2016 г.

Международна Кръгла маса на тема „Цени и защита на цените за проектиране“ с участие на гости от Инженерната камара на Саксония, ФР Германия, Инженерната камара на Република Сърбия и Република Чехия / 30.09.2016 г.

На 30 септември 2016 г. се проведе Кръгла маса на тема „Цени и защита на цените за проектиране" с участие на гости от:

I. Инженерната камара на Саксония, ФРГермания:
- инж. Ролф Рау - Говорител на Инженерната камара на Саксония и почетен член на Управителния съвет на Инженерната камара на Саксония;
- инж.Андреас Кленгел - Изпълнителен директор на Инженерната камара на Саксония.

II. Чешката камара на оторизирани инженери и техници и Чешкия съюз на строителните инженери, Република Чехия:
- инж. Павел Кречек - Председател на Чешката камара на оторизираните инженери и техници;
- инж. Сватоплук Зидек - Заместник-председател на Чешката камара на оторизираните инженери и техници - регион Карлови Вари;
- инж.Павел Степан - Председател на Съюза на строителните инженери;
- инж.Франтишек Куда - Заместник-председател на Съюза на строителните инженери.

III. Инженерната камара на Сърбия, Република Сърбия:
- г-жа Татяна Джорджевич - Инженерната камара на Сърбия;
- г-н Драган Живкович - Регионален център Ниш.

Виж Галерия

Вход за членове

Търсене

Договори/споразумения с Регионални колегии

 
РК Бургас
РК Ловеч
РК Пазарджик
РК Разград
РК Силистра

 

• Международна среща с водещи представители на Научно проектантски център /НПЦ/ „Развитие города“ и Московски държавен университет по строителство /МГСУ/ - град Москва, Руска Федерация

• Международна Кръгла маса на тема „Цени и защита на цените за проектиране“ с участие на гости от Инженерната камара на Саксония, ФР Германия, Инженерната камара на Република Сърбия и Република Чехия

Повече...

naroden-teatyr - CopyEU CULTURE

Съгласно подписан договор за партньорство с Народен театър „Иван Вазов“ всеки член на КИИП РК София-град може да ползва преференциални цени за закупуване на билети за всички постановки на всички сцени на Народния театър.
Текуща програма на Народен театър „Иван Вазов“ може да намерите на: http://nationaltheatre.bg/programa-2/.  

Повече...

В Началото