Книги

ИЗДАНИЯ НА КИИП РК СОФИЯ-ГРАД, ИЗДАНИЯ НА КИИП, ДРУГИ ИЗДАНИЯ

Виж тук

Международна дейностПо покана на Инженерната камара на Р. Сърбия членове на КИИП РК София-град посетиха „Рударско-леярен басейн – гр. Бор, Р. Сърбия / 11-12.06.2015 г.

По покана на Инженерната камара на Р. Сърбия членове на КИИП РК София-град посетиха „Рударско-леярен басейн – гр. Бор, Р. Сърбия / 11-12.06.2015 г.

По покана на Инженерната камара на Р. Сърбия, регионална канцелария гр. Ниш, на 11 и 12 юни бе извършено посещение на „Рударско-леярен басейн – гр. Бор“.

Делегация от 19 проектанти - представители на професионални секции: „Минно дело, геология и екология“ и „Електротехника, автоматика, съобщителна техника“ бяха посрещнати от колегите си от гр. Ниш. При откриването на деловата среща приветствия поднесоха проф. Милисав Дамнянович – Председател на инженерната камара на Р. Сърбия, Душан Маркович – Председател на Скупщината на община Бор, инж. Георги Кордов – Председател на КИИП РК София-град. Генералният директор на РТБ – Бор Благой Спасовски презентира дейността на комплекса, след което бе проведен ползотворен професионален разговор.

Гостите се запознаха и с новите технологични процеси. На място бе посетен „Рударско-леярен басейн Бор“ с новата леярна, фабрика за сярна киселина и обновена инфраструктура. Регионът е известен с най-големия меден рудник в Европа. Борски окръг се характеризира с интензивна икономическа интензивност, свързана с миньорството, металургията и химията.
Виж Галерия

Вход за членове

Търсене

Договори/споразумения с Регионални колегии

РК Бургас
РК Ловеч
РК Пазарджик
РК Разград
РК Силистра
РК Русе

 

 

• Участие в 25 годишнина на инженерната камара в гр. Дрезден, Саксония,ФР Германия – 21-22.11.2018 г.

• Кръгла маса на тема:“ Аспекти и проблеми на строителния и инвестиционния процес в Европейските страни“ – проведена в гр. София, в залата на КИИП РК София-град с участието на гости от чужбина, представители на инженерни камари на ФР Германия, Република Чехия и Република Сърбия 29.09.2018 г.

Повече...

В Началото