NachaloKIIP

Раздаване на удостоверения 2021 г.

Международна дейностПо покана на Инженерната камара на Р. Сърбия членове на КИИП РК София-град посетиха „Рударско-леярен басейн – гр. Бор, Р. Сърбия / 11-12.06.2015 г.

По покана на Инженерната камара на Р. Сърбия членове на КИИП РК София-град посетиха „Рударско-леярен басейн – гр. Бор, Р. Сърбия / 11-12.06.2015 г.

По покана на Инженерната камара на Р. Сърбия, регионална канцелария гр. Ниш, на 11 и 12 юни бе извършено посещение на „Рударско-леярен басейн – гр. Бор“.

Делегация от 19 проектанти - представители на професионални секции: „Минно дело, геология и екология“ и „Електротехника, автоматика, съобщителна техника“ бяха посрещнати от колегите си от гр. Ниш. При откриването на деловата среща приветствия поднесоха проф. Милисав Дамнянович – Председател на инженерната камара на Р. Сърбия, Душан Маркович – Председател на Скупщината на община Бор, инж. Георги Кордов – Председател на КИИП РК София-град. Генералният директор на РТБ – Бор Благой Спасовски презентира дейността на комплекса, след което бе проведен ползотворен професионален разговор.

Гостите се запознаха и с новите технологични процеси. На място бе посетен „Рударско-леярен басейн Бор“ с новата леярна, фабрика за сярна киселина и обновена инфраструктура. Регионът е известен с най-големия меден рудник в Европа. Борски окръг се характеризира с интензивна икономическа интензивност, свързана с миньорството, металургията и химията.
Виж Галерия

metodika

kalkulator

Търсене

В Началото