Книги

ИЗДАНИЯ НА КИИП РК СОФИЯ-ГРАД, ИЗДАНИЯ НА КИИП, ДРУГИ ИЗДАНИЯ

Виж тук

Международна дейностМеждународна конференция „Общинско инженерство“ на тема „Училището и градът“ в Чешка република / 06.06.2014 г.

Международна конференция „Общинско инженерство“ на тема „Училището и градът“ в Чешка република / 06.06.2014 г.

По покана на Чешката камара на оправомощените инженери и техници КИИП РК София-град взе участие в международната конференция „Общинско инженерство“ на тема „Училището и градът“, състояла се на 6 юни 2014 г.
По предварително обявената програма на основната тема „Училището и градът“ бяха представени доклади и презентации с лектори от Чехия, Словакия, Унгария, Германия, България.
От българска страна презентация по темата бе направена от инж. Георги Кордов, председател на КИИП РК София-град и инж. Богомил Хорозов председател на Секция ОВКХТТГ.
В процеса на проведените работни срещи беше обсъдено досегашното и бъдещо съвместно сътрудничество.

Вход за членове

Търсене

Договори/споразумения с Регионални колегии

РК Бургас
РК Ловеч
РК Пазарджик
РК Разград
РК Силистра
РК Русе

 

 

• Участие в 25 годишнина на инженерната камара в гр. Дрезден, Саксония,ФР Германия – 21-22.11.2018 г.

• Кръгла маса на тема:“ Аспекти и проблеми на строителния и инвестиционния процес в Европейските страни“ – проведена в гр. София, в залата на КИИП РК София-град с участието на гости от чужбина, представители на инженерни камари на ФР Германия, Република Чехия и Република Сърбия 29.09.2018 г.

Повече...

В Началото