Книги

ИЗДАНИЯ НА КИИП РК СОФИЯ-ГРАД, ИЗДАНИЯ НА КИИП, ДРУГИ ИЗДАНИЯ

Виж тук

Международна дейностКонференция „Градска технология“ в Чешка република на тема „Наводнението и градът“

Конференция „Градска технология“ в Чешка република на тема „Наводнението и градът“

По покана на Чешката камара на оправомощените инженери и техници  беше извършено посещение на  Конференция „Градска технология“, състояла се на  7 юни 2013 г. на тема „Наводнението и градът“. 
Събитието се състоя на 07.06.2013г. по предварително обявената програма:
Основна тема на конференцията: „Наводнението и градът”.
Представени бяха доклади по темата от лектори от Чехия, Словакия, Унгария, Германия.
В процеса на конференцията бяха осъществени полезни контакти с инженери от Чешката камара на оправомощените инженери и техници. В процеса на проведените разговори и срещи са обсъдени следните инициативи:

1./ Обсъждане на бъдеща съвместна дейност между Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, Регионална колегия София-град  и Чешката камара на оправомощените инженери и техници.
2./ Дейности в областта на обучителната, професионалната и информационната дейност. 

Вход за членове

Търсене

Договори/споразумения с Регионални колегии

 
РК Бургас
РК Ловеч
РК Пазарджик
РК Разград
РК Силистра

 

• Международна среща с водещи представители на Научно проектантски център /НПЦ/ „Развитие города“ и Московски държавен университет по строителство /МГСУ/ - град Москва, Руска Федерация

• Международна Кръгла маса на тема „Цени и защита на цените за проектиране“ с участие на гости от Инженерната камара на Саксония, ФР Германия, Инженерната камара на Република Сърбия и Република Чехия

Повече...

naroden-teatyr - CopyEU CULTURE

Съгласно подписан договор за партньорство с Народен театър „Иван Вазов“ всеки член на КИИП РК София-град може да ползва преференциални цени за закупуване на билети за всички постановки на всички сцени на Народния театър.
Текуща програма на Народен театър „Иван Вазов“ може да намерите на: http://nationaltheatre.bg/programa-2/.  

Повече...

В Началото