Книги

ИЗДАНИЯ НА КИИП РК СОФИЯ-ГРАД, ИЗДАНИЯ НА КИИП, ДРУГИ ИЗДАНИЯ

Виж тук

Международна дейностКонференция „Градска технология“ в Чешка република на тема „Наводнението и градът“

Конференция „Градска технология“ в Чешка република на тема „Наводнението и градът“

По покана на Чешката камара на оправомощените инженери и техници  беше извършено посещение на  Конференция „Градска технология“, състояла се на  7 юни 2013 г. на тема „Наводнението и градът“. 
Събитието се състоя на 07.06.2013г. по предварително обявената програма:
Основна тема на конференцията: „Наводнението и градът”.
Представени бяха доклади по темата от лектори от Чехия, Словакия, Унгария, Германия.
В процеса на конференцията бяха осъществени полезни контакти с инженери от Чешката камара на оправомощените инженери и техници. В процеса на проведените разговори и срещи са обсъдени следните инициативи:

1./ Обсъждане на бъдеща съвместна дейност между Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, Регионална колегия София-град  и Чешката камара на оправомощените инженери и техници.
2./ Дейности в областта на обучителната, професионалната и информационната дейност. 

Вход за членове

Търсене

Договори/споразумения с Регионални колегии

РК Бургас
РК Ловеч
РК Пазарджик
РК Разград
РК Силистра
РК Русе

 

 

• Участие в 25 годишнина на инженерната камара в гр. Дрезден, Саксония,ФР Германия – 21-22.11.2018 г.

• Кръгла маса на тема:“ Аспекти и проблеми на строителния и инвестиционния процес в Европейските страни“ – проведена в гр. София, в залата на КИИП РК София-град с участието на гости от чужбина, представители на инженерни камари на ФР Германия, Република Чехия и Република Сърбия 29.09.2018 г.

Повече...

В Началото