Книги

ИЗДАНИЯ НА КИИП РК СОФИЯ-ГРАД, ИЗДАНИЯ НА КИИП, ДРУГИ ИЗДАНИЯ

Виж тук

Международна дейностКИИП РК София-град посрещна делегация от Инженерната камара на РСърбия, Регионална канцелария гр. Ниш

КИИП РК София-град посрещна делегация от Инженерната камара на РСърбия, Регионална канцелария гр. Ниш

IMG 0213На 27 ноември в КИИП РК София на еднодневно посещение беше делегация от Инженерната камара на Р Сърбия, Регионална канцелария гр. Ниш.
Делегацията беше водена от проф. д-р Милисав Дамнянович,/dia./, председател на Общото събрание на Инженерната камара на Р Сърбия и инж. Драган Живкович / IO MSIR IKS/, Регионална канцелария гр.Ниш.

Гостите бяха посрещнати от Регионалното ръководство на КИИП РК София-град. Председателят на КИИП РК София-град инж. Георги Кордов запозна гостите с цялостната дейност на Регионалната колегия. Той акцентира на професионалните предизвикателства, които постави пред инженерната общност земетресението в гр. Перник, на участието на специалисти и на доброволци от КИИП София-град за преодоляване на последствията в града и областта.
IMG 0281

Преди да се запознаят на място с пострадали от земетресението сгради в гр. Перник и с. Дивотино, в зала „Струма" на хотел „Родина" за колегите от гр. Ниш бяха подготвени няколко лекции.

Гл. ас. д-р инж. М. Кутева от Департамент Сеизмично Инженерство при Националния Институт по геофизика, геодезия и география при БАН запозна колегите с основните постановки на действуващата в България нормативна база за дефиниране на сеизмичното натоварване в сеизмични райони, предостави актуална информация относно инженерните характеристики на земетресението от 22.05.2012 в гр. Перник и коментира някои от документираните разрушения в следствие на земетресението.

IMG 0348Соня Георгиева, начални отдел "Хармонизация на техническата нормативна уредба" в МРРБ говори за развитието на нормативната база в проектирането и строителството.
Инж. Цвятко Тужаров от РК Перник информира за укрепването на сградата на Синдикалния дом в Перник.

Гостите имаха множество професионални въпроси и коментари, които продължиха на място при посещението в гр. Перник и с. Дивотино, в което се включиха и проектанти, които участваха в доброволческата акция на КИИП РК София-град в пострадалия регион. В Перник те разгледаха Минния техникум и сградата на В и К. В с. Дивотино бяха посрещнати от кмета Румен Сергиев, който допълни реалната картина на възстановяването и укрепването на пострадалите сгради.
IMG 0449

Посещението на делегацията премина в дух на професионализъм, колегиалност и приятелство. Беше изразена общата готовност за развитие на двустранното сътрудничество между всички инженерни специалности и развитие на нови идеи за бъдещи контакти.

Повече снимки можете да видите в галерията тук

Вход за членове

Търсене

Договори/споразумения с Регионални колегии

РК Бургас
РК Ловеч
РК Пазарджик
РК Разград
РК Силистра
РК Русе

 

 

• Участие в 25 годишнина на инженерната камара в гр. Дрезден, Саксония,ФР Германия – 21-22.11.2018 г.

• Кръгла маса на тема:“ Аспекти и проблеми на строителния и инвестиционния процес в Европейските страни“ – проведена в гр. София, в залата на КИИП РК София-град с участието на гости от чужбина, представители на инженерни камари на ФР Германия, Република Чехия и Република Сърбия 29.09.2018 г.

Повече...

В Началото