Книги

ИЗДАНИЯ НА КИИП РК СОФИЯ-ГРАД, ИЗДАНИЯ НА КИИП, ДРУГИ ИЗДАНИЯ

Виж тук

Международна дейностПета международна конференция по енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници в Р Сърбия

Пета международна конференция по енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници в Р Сърбия

По покана на инженерната камара на Република Сърбия наша делегация взе участие в Петата международна конференция по енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници. По време на конференцията и проведените срещи с колеги от Ниш бе повдигнат въпроса за съвместни инициативи по трансграничното сътрудничество. С представители на проектантите на мост „Бешка" на река Дунав бе договорено да се организира и проведе семинар за обмяна на опит в проектиране на мостове.

Вход за членове

Търсене

Договори/споразумения с Регионални колегии

РК Бургас
РК Ловеч
РК Пазарджик
РК Разград
РК Силистра
РК Русе

 

 

• Участие в 25 годишнина на инженерната камара в гр. Дрезден, Саксония,ФР Германия – 21-22.11.2018 г.

• Кръгла маса на тема:“ Аспекти и проблеми на строителния и инвестиционния процес в Европейските страни“ – проведена в гр. София, в залата на КИИП РК София-град с участието на гости от чужбина, представители на инженерни камари на ФР Германия, Република Чехия и Република Сърбия 29.09.2018 г.

Повече...

В Началото