Книги

ИЗДАНИЯ НА КИИП РК СОФИЯ-ГРАД, ИЗДАНИЯ НА КИИП, ДРУГИ ИЗДАНИЯ

Виж тук

Международна дейностПета международна конференция по енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници в Р Сърбия

Пета международна конференция по енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници в Р Сърбия

По покана на инженерната камара на Република Сърбия наша делегация взе участие в Петата международна конференция по енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници. По време на конференцията и проведените срещи с колеги от Ниш бе повдигнат въпроса за съвместни инициативи по трансграничното сътрудничество. С представители на проектантите на мост „Бешка" на река Дунав бе договорено да се организира и проведе семинар за обмяна на опит в проектиране на мостове.

Вход за членове

Търсене

Договори/споразумения с Регионални колегии

 
РК Бургас
РК Ловеч
РК Пазарджик
РК Разград
РК Силистра

 

• Международна среща с водещи представители на Научно проектантски център /НПЦ/ „Развитие города“ и Московски държавен университет по строителство /МГСУ/ - град Москва, Руска Федерация

• Международна Кръгла маса на тема „Цени и защита на цените за проектиране“ с участие на гости от Инженерната камара на Саксония, ФР Германия, Инженерната камара на Република Сърбия и Република Чехия

Повече...

naroden-teatyr - CopyEU CULTURE

Съгласно подписан договор за партньорство с Народен театър „Иван Вазов“ всеки член на КИИП РК София-град може да ползва преференциални цени за закупуване на билети за всички постановки на всички сцени на Народния театър.
Текуща програма на Народен театър „Иван Вазов“ може да намерите на: http://nationaltheatre.bg/programa-2/.  

Повече...

В Началото