Книги

ИЗДАНИЯ НА КИИП РК СОФИЯ-ГРАД, ИЗДАНИЯ НА КИИП, ДРУГИ ИЗДАНИЯ

Виж тук

Международна дейностЦентрално германски инженерен форум в гр. Лайпциг, Саксония, Германия

Централно германски инженерен форум в гр. Лайпциг, Саксония, Германия

Събитието се състоя на 26.11.2012г. по предварително обявената програма:

Тема 1: Юридически пречки и предизвикателства в действащата правна уредба.

Тема 2: Сертифициране „Устойчиво строителство". Zertifizierung "Nachhaltiges Bauen".

Развитие и перспективи на сертифицирането за „Устойчиво строителство"; Устойчиво строителство в държавното високо строителство, Саксония; „Компетентност по устойчиво строителство" – иновативна сфера на работа за инженери.

Тема 3: Актуални предизвикателства в инженерното строителство – Baugrund und Eurocodes

Еврокодовете – споразумение за сроковете за въвеждане; От проучване на строителния терен до устойчива и безопасна за околната среда ; Покачване на подземните води – последствия за съществуващите сгради.

В процеса на конференцията бяха осъществени полезни контакти с инженери от Инженерната камара на Саксония и Инженерната камара на Чехия. Традиционното ни сътрудничество с Инженерната камара на Саксония се потвърди в проведените разговори и са договорени две главни мероприятия за 2013г. както следва:

1./ В семинар за проектиране на мостове и мостови съоръжения в София да участват водещи немски инженери в областта на мостовото проектиране от водеща фирма от гр. Дрезден.

2./ Първоначални дейности в обучителната област с Инженерната камара на Чехия.

Вход за членове

Търсене

Договори/споразумения с Регионални колегии

 
РК Бургас
РК Ловеч
РК Пазарджик
РК Разград
РК Силистра

 

• Международна среща с водещи представители на Научно проектантски център /НПЦ/ „Развитие города“ и Московски държавен университет по строителство /МГСУ/ - град Москва, Руска Федерация

• Международна Кръгла маса на тема „Цени и защита на цените за проектиране“ с участие на гости от Инженерната камара на Саксония, ФР Германия, Инженерната камара на Република Сърбия и Република Чехия

Повече...

naroden-teatyr - CopyEU CULTURE

Съгласно подписан договор за партньорство с Народен театър „Иван Вазов“ всеки член на КИИП РК София-град може да ползва преференциални цени за закупуване на билети за всички постановки на всички сцени на Народния театър.
Текуща програма на Народен театър „Иван Вазов“ може да намерите на: http://nationaltheatre.bg/programa-2/.  

Повече...

В Началото