Книги

ИЗДАНИЯ НА КИИП РК СОФИЯ-ГРАД, ИЗДАНИЯ НА КИИП, ДРУГИ ИЗДАНИЯ

Виж тук

Международна дейностЦентрално германски инженерен форум в гр. Лайпциг, Саксония, Германия

Централно германски инженерен форум в гр. Лайпциг, Саксония, Германия

Събитието се състоя на 26.11.2012г. по предварително обявената програма:

Тема 1: Юридически пречки и предизвикателства в действащата правна уредба.

Тема 2: Сертифициране „Устойчиво строителство". Zertifizierung "Nachhaltiges Bauen".

Развитие и перспективи на сертифицирането за „Устойчиво строителство"; Устойчиво строителство в държавното високо строителство, Саксония; „Компетентност по устойчиво строителство" – иновативна сфера на работа за инженери.

Тема 3: Актуални предизвикателства в инженерното строителство – Baugrund und Eurocodes

Еврокодовете – споразумение за сроковете за въвеждане; От проучване на строителния терен до устойчива и безопасна за околната среда ; Покачване на подземните води – последствия за съществуващите сгради.

В процеса на конференцията бяха осъществени полезни контакти с инженери от Инженерната камара на Саксония и Инженерната камара на Чехия. Традиционното ни сътрудничество с Инженерната камара на Саксония се потвърди в проведените разговори и са договорени две главни мероприятия за 2013г. както следва:

1./ В семинар за проектиране на мостове и мостови съоръжения в София да участват водещи немски инженери в областта на мостовото проектиране от водеща фирма от гр. Дрезден.

2./ Първоначални дейности в обучителната област с Инженерната камара на Чехия.

Вход за членове

Търсене

Договори/споразумения с Регионални колегии

РК Бургас
РК Ловеч
РК Пазарджик
РК Разград
РК Силистра
РК Русе

 

 

• Участие в 25 годишнина на инженерната камара в гр. Дрезден, Саксония,ФР Германия – 21-22.11.2018 г.

• Кръгла маса на тема:“ Аспекти и проблеми на строителния и инвестиционния процес в Европейските страни“ – проведена в гр. София, в залата на КИИП РК София-град с участието на гости от чужбина, представители на инженерни камари на ФР Германия, Република Чехия и Република Сърбия 29.09.2018 г.

Повече...

В Началото