Книги

ИЗДАНИЯ НА КИИП РК СОФИЯ-ГРАД, ИЗДАНИЯ НА КИИП, ДРУГИ ИЗДАНИЯ

Виж тук

ГалерияДоброволческа мисия

Галерия - Доброволческа мисия

Дата: 10.02.2020

RSS
fb1-albania
fb1-albania
Данни
fb1-albania003
fb1-albania003
Данни
fb1-albania004
fb1-albania004
Данни
fb1-albania005
fb1-albania005
Данни
fb1-albania006
fb1-albania006
Данни
fb1-albania008
fb1-albania008
Данни
fb1-albania009
fb1-albania009
Данни
fb1-albania010
fb1-albania010
Данни
fb1-albania011
fb1-albania011
Данни
fb1-albania012
fb1-albania012
Данни
fb1-albania013
fb1-albania013
Данни
fb1-albania014
fb1-albania014
Данни
fb1-albania015
fb1-albania015
Данни
fb1-albania016
fb1-albania016
Данни
 
 

Вход за членове

Търсене

Договори/споразумения с Регионални колегии

РК Бургас
РК Ловеч
РК Пазарджик
РК Разград
РК Силистра
РК Русе

 

 

• Участие в 25 годишнина на инженерната камара в гр. Дрезден, Саксония,ФР Германия – 21-22.11.2018 г.

• Кръгла маса на тема:“ Аспекти и проблеми на строителния и инвестиционния процес в Европейските страни“ – проведена в гр. София, в залата на КИИП РК София-град с участието на гости от чужбина, представители на инженерни камари на ФР Германия, Република Чехия и Република Сърбия 29.09.2018 г.

Повече...

В Началото