Книги

ИЗДАНИЯ НА КИИП РК СОФИЯ-ГРАД, ИЗДАНИЯ НА КИИП, ДРУГИ ИЗДАНИЯ

Виж тук

Начало

25.08.2020 Съобщение

РЕДОВНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КИИП, 2020 /виж тук/

ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ СЕКЦИИ (НПС) НА КИИП, 2020г. /виж тук/

28.08.2020 Съобщение

Писмо относно приемане-предаване на офиса на КИИП София-град. /виж тук/

25.08.2020 Съобщение

Опрделение № 6235/20.08.2020 г. на АССГ по дело 3552/2020 - ОСТАВЯ без разглеждане жалбата от инж. Георги Кордов и инж. Светослав Дренски срещу „избор на делегати на секция КСС на РК София-град и решения на Общо събрание на КИИП РК София-град“. /виж тук/

25.08.2020 Съобщение

Отворено писмо на юридически консултант на КИИП /виж тук/

Тъжна вест

На 2 юли 2020 година ни напусна нашaта многоуважаванa колежка доц. д-р инж. Руска Димитрова (пълен текст).

02.07.2020 Писмо-покана

Уебинар на тема „Характеристика на сеизмични аварии“ (виж тук)

инж. Стефан Кинарев

Председател на КИИП РК София-град

Търсене

В Началото