Начало

Членски внос 2022г.

Уважаеми колеги, информираме Ви, че:

1. Размерът на членския внос за 2022 година остава непроменен, както следва:

      1.1. За проектантска правоспособност (ППП или ОПП) в размер от  120 лв. и важи за календарната година.

      1.2. Встъпителен членски внос в размер на 150 лв.

      1.3. Членски внос за упражняване на Технически контрол (ТК) в размер на  150 лв. и важи за срок от 5 години.

2. Съгласно чл. 3.3, т.3 на Устава на КИИП  членският внос за 2022 г. за членове на Камарата с ППП и ОПП  се  внася  до 20 декември на настоящата 2021.

3. Членовете на КИИП, заплатили членския си внос до 20 декември 2021 г., участват в определяне на делегатската квота от Регионалната колегия за Общото събрание на КИИП.

4. Членовете на КИИП, заплатили членския си внос от 21 до 31 декември 2021 г., не участват в определяне на делегатската квота.

5. Членовете на КИИП, заплатили членския си внос от 1 януари до 31 март 2022 г., подават молба в РК, плащат встъпителна вноска от 150 лв. и членски внос от 120 лв. за 2022 г. без да се разглеждат от КР и УС.

6. Членовете на КИИП, които временно не упражняват придобитата правоспособност („замразена" правоспособност), заплащат членски внос в размер на 24 лв. до 20 декември 2021 г. В същия срок следва да се подаде заявление и да се върне печата за ПП в офиса на РК.

7. Членовете на КИИП, заплатили членския си внос след 1 април 2022 г., възстановяват правоспособността си съгласно приетите процедури.

(http://kiip.bg/documents/rf/125_procedura_US_vastanovyavane.pdf)

БАНКОВА СМЕТКА за плащане на членски внос:

УНИКРЕДИТ-БУЛБАНК

BIC:UNCRBGSF

IBAN:BG 35 UNCR 7527 1000 059 525

06.12.2021 Съобщение

На вниманието на членовете от секция ОВКХТТГ

КИИП РК София град организира кръгла маса - уебинар, на тема:

„Чист въздух за нашите деца – лукс или отговорност във време на пандемия“.

Уебинарът  ще се проведе на 10 декември 2021 г. /петък/, от 10:00 ч. на

платформа ZOOM. Необходима е безплатна регистрация на следния линк:

https://zoom.us/webinar/register/WN_771023PBSfCc-uQZXUqBkA

Продължителност около 3 часа.

Участват лектори от Сдружение „Въздух за хората“, Технически университет  София, фирми „Cairox”, “Тангра“ и „Белимо“.

26.11.2021 Съобщение

На вниманието на членовете от секции ВС

BAU Academy e обучителна структура и комуникационна платформа за въвеждане на иновативни технологии в строителството!

BAU Academy организира уебинар със свободен достъп на тема:

Инфилтрационни и ретензионни системи за управлвние на отпадъчни води

на 30 ноември 2021 г. / вторник/ от 11:00 часа 

за регистрация https://bauacademy.eu/webinar-geoplast/

Презентират се най-модерни технологии в строителството за повишаване компетенциите и професионализма на заетите в тази индустрия.

25.11.2021 Съобщение

Уважаеми колеги,

КИИП РК София-град е в тясно партньорство с Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) още от ранните години на създаване на КИИП.

Ние ще развиваме и обогатяваме многото форми на това сътрудничеството, защото вярваме, че студентите са наистина нашето бъдеще в сегашно време. КИИП РК София-град осъзнава необходимостта от оказване финансова подкрепа на образованието.

В тази връзка Регионалното ръководство взе решение за награждаване на най-добрите дипломни работи на дипломанти от Строителен факултет на УАСГ. Комисия, създадена със заповед на Председателя на РК София-град инж. Стефан Кинарев прегледа, оцени и класира представените от катедра „Масивни конструкции“ на Строителен факултет на УАСГ дипломни проекти - 7 дипломни проекта.  

На свое заседание, проведено на 29.10.2021 г., комисията реши: 

Награждава с ПЪРВА награда от 500 лв. ЙОРДАН МИЛЧЕВ с дипломна работа на тема „Стоманобетонен пътен мост по технология „конзолно бетониране“ (виж тук)

Награждава с ВТОРА награда от 300 лв.  ТРАЯН МИЛАНОВ с дипломна работа „Стоманобетонна носеща конструкция на жилищна сграда в гр. София“ (виж тук)

Награждава с ТРЕТА награда от 200 лв. КАТЕРИНА ПЕТРОВА с дипломна работа „Стоманобетонна носеща конструкция на жилищна сграда в град Стара Загора“ (виж тук)

Постери на останалите дипломанти (виж тук)

16.11.2021 Съобщение

На вниманието на членовете от секции ОВКХТТГ и ЕАСТ

BAU Academy e обучителна структура и комуникационна платформа за въвеждане на иновативни технологии в строителството!

BAU Academy организира уебинар със свободен достъп на тема:

СИСТЕМИ "УМЕН ДОМ" ЗА ВЕЧЕ ПОСТРОЕНИ И НОВОСТРОЯЩИ СГРАДИ

на 25 ноември 2021 г. / четвъртък/, от 11:00 - 12:00 часа BAU Academy,

Презентират се най-модерни технологии в строителството за повишаване компетенциите и професионализма на заетите в тази индустрия.

01.11.2021 Съобщение

На вниманието на членовете от секции ОВКХТТГ, ЕАСТ и ВС

BAU Academy e обучителна структура и комуникационна платформа за въвеждане на иновативни технологии в строителството!

BAU Academy организира и дава безплатен достъп до специализирани уебинари/семинари за инженери, архитекти, проектанти, инсталатори, строители, предприемачи. Презентират се най-модерни технологии в строителството за повишаване компетенциите и професионализма на заетите в тази индустрия.

При интерес и за регистрация следете страницата: https://bauacademy.eu/calendar/

metodika

kalkulator

Търсене

В Началото