NachaloKIIP

4lenski vnos2024

Начало

Съобщение 11.01.2024 г

НА ВНИМАНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИЯ „ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО“

Уважаеми колеги,

На сайта на КИИП са публикувани за обществено обсъждане:

 • Проект на Наредба за ИД на № РД-02-20-8/2013 за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи, публикуван за обществено обсъждане на 05.01.2024 г.
 • Проект на Наредба за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи, публикуван за обществено обсъждане на 05.01.2024 г.

Подробности може да прочетете на: https://kiip.bg/suobshtenie/proekt_nid_naedba_2013_kanalizacionni_sistemi-3152

Неработни дни

Уважаеми колеги,

 На 28 и 29 декември 2023 г. офисът на  КИИП РК София-град няма да работи, във връзка с годишната профилактика на сървърите и годишна инвентаризация на дълготрайни материални и нематериални активи и материални запаси на КИИП РК София-град.

Заповядайте на 02 януари 2024 г.

ЧЛЕНСКИ ВНОС 2024

ЧЛЕНСКИ ВНОС ЗА 2024

Уважаеми колеги, информираме Ви, че:
1. Размерът на членския внос за 2024 година е както следва:
1.1. За проектантска правоспособност (ППП или ОПП) в размер от 150 лв. и важи за календарната
година.
1.2. Встъпителен членски внос в размер на 150 лв.
1.3. Членски внос за упражняване на Технически контрол (ТК) в размер на 150 лв. - важи за срок от 5
години.
2. До 20 декември на настоящата 2023 г. се внася членски внос за 2024 г. за членове на Камарата с
ППП и ОПП , съгласно чл. 3.3, т.3 на Устава на КИИП.
3. Членовете на КИИП, заплатили членския си внос до 20 декември 2023 г., участват в определяне на
делегатската квота от Регионалната колегия за Общото събрание на КИИП.
4. Членовете на КИИП, заплатили членския си внос от 21 до 31 декември 2023 г., не участват в
определяне на делегатската квота.
5. Членовете на КИИП, заплатили членския си внос от 1 януари до 31 март 2024 г., подават молба в РК,
плащат встъпителна вноска от 150 лв. и членски внос от 150 лв. за 2024 г. без да се разглеждат от КР и
УС.
6. Членовете на КИИП, които временно не упражняват придобитата правоспособност („замразена"
правоспособност), заплащат членски внос в размер на 30 лв. до 20 декември 2023 г. В същия срок
следва да се подаде заявление и да се върне печата за ПП в офиса на РК.
7. Членовете на КИИП, заплатили членския си внос след 1 април 2024 г., възстановяват
правоспособността си съгласно приетите процедури.
(http://kiip.bg/documents/rf/125_procedura_US_vastanovyavane.pdf)
БАНКОВА СМЕТКА за плащане на членски внос:
УНИКРЕДИТ-БУЛБАНК
BIC:UNCRBGSF
IBAN:BG 35 UNCR 7527 1000 059 525
Молим, при плащане да вписвате рег.№ и три имена на лицето, за което се отнася членския внос.

 

Съобщениe 04.12.2023 г

head logo KIPP i Uni arhi

ДЕН НА УПРАВЛЕНИЕ НА МОСТОВЕТЕ

Понеделник, 11 Декември, 2023 г. 14:00 – 18:00
Зала 222, УАСГ

Лектор: Божидар Янев
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Управлението на мостове и изобщо на инфраструктурата е сравнително нова инженерно-икономическа специалност, възможна благодарение електронната обработка на иформацията. Изложеният материал черпи от 45-годишния опит на преподавателя в академични изследвания, преподаване и управление на мостровете на гр. Ню Йорк, където той основава отдел за целта през 1990 г. Цитира се неговият текст Bridge Management, John Wiley, 2007. Материалът е групиран в следните основни теми:

 1. Основно противоречие между инженерните и икономически модели на търсене и предлагане.
 2. Проектиране на мостовете.
  Продуктът еволюира вследствие на нови материали, методи на транспорт, структурни форми, специализация.AASHTO претърпява 3 последователни ревизии от Допустими Напрежения (ASD) към Гранични Състояния (LFD), към Фактурирани Товари и Съпротивления (LRFD). Изисквания за дуктилност и статическа неопределимост.
 3. Процесът еволюира с въвеждането на инвентаризация, системи за управление на информацията, експолоатационен цикъл, интегрални инфраструктурни съображения. Инспекциите и системите за уптравление стават задължителни. Държавните субсидии променят своята политика. Видове оценки на състоянието: описателни и директивни, количествени и качествени. Последни нововъведения във федералната практика.
 4. Модели на деградация, детерминизъм и вероятности.
 5. Взаимодействие, равновесие на средствата: реконструкция, ремонт, поддръжка. Обект и мрежа, оптимизация и приоритизация. Равновесие на състоянието на мрежата. Метод на отчисленията.
 6. Нов смисъл на термините здравина, устойчивост и издържливост (robustness, resilience, sustainability).
 7. Примери от практиката в САЩ и другаде.

Сесията приключва с време за въпроси.

Съобщение 20.11.2023 г

Уважаеми колеги,

На 27.11.2023 г. /понеделник/ от 10:00 часа в залата на КИИП РК София-град бул. Ал. Стамболийски 51, ет.2  ще се проведе информационна среща на тема:

 „Възможности за финансиране по Европейски програми  през 2023-2024 г. на предприятия, опериращи в сферата на инвестиционното проектиране“.

Ще се представят възможностите по текущите схеми за адаптирана работна среда, внедряване на иновации по процедурата „Подобряване на производствения капацитет на семейни предприятия, предприятия от творческите индустрии и занаятите“, както и предвиденото по НПВУ по Реформа 5.

лектор: г-н Филип Крумов

Записване за участие не по-късно то 24.11.2023 г. на: 02 851 82 41, 02 851 82 42 и на

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Участието е без такса. Регистрацията започва в 9:30 часа.

17.11.2023 Съобщение

Уважаеми колеги,
Представяме Ви актуализирана към 14.11.2023 г. справка за състоянието на новите Еврокодове, качена на сайта на БИС /виж тук/

metodika

Търсене

kalkulator

В Началото