NachaloKIIP

pokana

Начало

29.03.2021 Съобщение

Уважаеми колеги,

Ръководството на секция Водно Строителство Ви кани да участвате в семинар на тема:

„Отводняване на сгради. Хидравлични таблици за водоприемници“.

Семинарът ще се проведе на 06.04.2021 от 17.00 часа.

Прилагаме програма на семинара и начини за включване в него тук.

Председател на секция ВС

инж. Балчо Балчев

АНКЕТА - АВТОРСКИ НАДЗОР

По закон, съгласно чл. 157, ал.2 от ЗУТ за издаване на разрешение за строеж е необходимо да има сключен договор за авторски надзор, отделно от договора за проектиране.

В действителност инвеститорът сключва договор с юридическо лице, което най-често е фирмата на архитекта. Привидно, се спазва закона и надзорните фирми приемат такъв договор.

Редно е архитектът да сключи договор за авторски надзор с всяка от конкретните специалности. Изключваме част: Конструктивна от общия случай, но за всички други специалности е факт.

Целта на тази анкета е, да спрем порочната практика да подписваме „на сляпо“ акт 12 и акт 15. За акт 16 дори не ни включват в комисиите. Без да сме видели извършените дейности по одобрения проект, не рядко подписваме документи с невярно съдържание.

Анкета: Виж тук

Покана за уебинар HOVAL

hovalУважаеми колеги, екипът на Hoval България има удоволствието да ви покани
на два нови уебинара през м. март. 2021
Регистрирайте се сега на посочените по-долу линкове
и запазете датите в календара си.
Всеки регистрирал се, ще получи запис от уебинара след приключването му
(дори и да не е успял да присъства)


Информация за уебинара
https://bit.ly/2O9J7FT
уебинар за комфортна жилищна вентилация – 11 март
https://bit.ly/2NMQ1RM
уебинар за индустриални системи – 25 март
https://bit.ly/3r8SGn9

26.02.2021 Съобщеное

124045 194679Научният център към Европейската комисия (JRC) публикува междинен доклад за работата си до момента по Пилотен проект:

"Integrated techniques for the seismic strengthening and energy efficiency of existing buildings"

„Интегрирани техники за сеизмично усилване и енергийна ефективност на съществуващи сгради“

Докладът обобщава направените проучвания и изследвания във връзка с:

- преглед и класификация на съществуващите техники за сеизмично усилване и повишаване на енергийна ефективност на съществуващи сгради;

- развитие на нови материали и технологии в областта на сеизмичното усилване и енергийната ефективност, което може да доведе до напълно интегрирани решения, при минимално въздействие върху околната среда;

- анализ на нови технологии за комбинирано подобряване ( на сеизмичната сигурност и енергийната ефективност) на съществуващи сгради и методологии за оценка на ефекта от комбинирано усилване ;

- идентифициране на регионите с висок приоритет, където е необходимо комбинирано сеизмично и енергийно обновяване.

Новата идея за холистичен подход към обновяването на сградите стои зад бъдещ План за действие на ЕС, като по този начин поставя превенцията на бедствия и намаляването на рисковете в основата на планирането на използването на средства от ЕС.

Докладът може да видите тук

Покана 24.02.2021

Уважаеми колеги,

Каним Ви да участвате в:

АНКЕТА ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПС „ОВКХТТГ" ТЕМА: РАДОН – НЕВИДИМИЯТ УБИЕЦ
Настоящата анкета има за цел да събере статистически данни относно информираността на колегите от секция „ОВКХТТГ" за Нормативната база
и нейното прилагане във връзка с намаляване на риска от облъчване от радон в сгради.
Анкетата може да намерите на следния адрес:
https://forms.gle/gTDHDYme9phTWSqS8

18.02.2021 Съобщение

Уважаеми колеги,

Представяме ви безплатния софтуер за инженерни и математически изчисления Calcpad 5.0. Той е разработен от членове на КИИП, в помощ на българските инженери – проектанти.

С него може да създавате висококачествени и професионално оформени изчислителни записки. Той е лесен и удобен за работа и не изисква специални познания по програмиране. Необходимо е да опишете съдържанието на записката като формули, схеми и текст. Програмата ще изчисли  резултатите и ще ги форматира автоматично в готов за отпечатване вид. Може да ги запишете и като pdf, html или docx файл, който да отворите с Word. При това, всички изчислителни формули ще бъдат конвертирани в MathType формат.

3

Програмата включва богата библиотека от готови функции и числени методи. Може да създавате и собствени функции, както и променливи. Софтуерът има и някои ценни преимущества:

  • Може да добавяте мерни единици във формулите. По време на изчисленията, програмата ще извърши всички необходими преобразувания и ще Ви даде коректен резултат в избрани мерни единици. Това ще ви спести време и грешки при изравняване на дименсиите;
  • За разлика от електронните таблици и програмите тип „черна кутия“, резултатите са лесни за контрол и проверка. Софтуерът автоматично документира в записката реалните изчислителни формули и замества в тях междинните стойности на променливите.
  • Можете лесно да генерирате формуляри за вход на данни, като поставите въпросителен знак „?“ навсякъде, където е необходимо в записката. След това, може да я запишете като готова подпрограма и да я използвате многократно за решаването на подобни задачи.

Може да изтеглите програмата от линка: https://cutt.ly/Pk0xPdi

За да работите със софтуера, трябва да имате 64-битов компютър с Windows 8 или 10 и да инсталирате платформата Microsoft.NET Core 5.0: https://cutt.ly/Qk0cRwp

След инсталиране, в папката с документи на вашия компютър, ще намерите множество готови примери с отворен код, за решаване на различни статически и оразмерителни задачи.

Софтуерът, както и примерите към него, могат да се ползват напълно безплатно, както от ученици и студенти, така и от практикуващи инженери, без ограничения във време и функционалност.

metodika

kalkulator

Търсене

В Началото