NachaloKIIP

Раздаване на удостоверения 2021 г.

Начало

21.12.2020 Съобщение

На вниманието на членовете на секция „Технологии“


Информация за актуалните изисквания на нормативни документи, отнасящи се до технологичното проектиране – ще послужи на проектантите на заведения за обществено хранене, детски градини и ясли и обществени перални. /вижте тук/


Цитираните Закон и Наредби са публикувани в ДВ бр. 52 от 09. 06. 2020 г., ДВ бр. 78 от 04. 09. 2020 г. и ДВ бр. 97 от 10. 09. 2019 г.

 

Председател на Секция „Технологии“, КИИП РК София – град:
инж. И. Симиджиева

17.12.2020 Съобщение

Уважаеми колеги,

Във връзка с приемане на Общ законопроект за изменение и допълнение на ЗУТ, представяме на Вашето внимание материалите, включително становища на КИИП, разглеждани в Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление към Народното събрание. /виж тук/

11.12.2020 Съобщение

На вниманието на членовете на секция „Водно строителство“

Писмо вх. № КИИП-ЦУ-743/03.12.2020 г.   /вижте тук/

Писмото е с искане от  "УАСГ-ЦНИП" ЕООД за мнение и препоръки към готвени промени на Наредба №2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи.

Анкета /вижте тук/

Предваарително благодарим, ако попълните Анкетата и в срок до 27 декември 2020г. я изпратите на е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  и vkpvht/@gmail.com.

Бъдете здрави!

Тъжна вест

С дълбоко прискърбие съобщаваме, че месец ноември ни напусна

инж. Росен Малчев

Като един от учредителите на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране и първи Председател на Комисията по професионална етика инж. Росен Малчев вложи много усилия, опит и авторитет в утвърждаване на професията „инженер-проектант“.

Ще запомним инж. Малчев като високо квалифициран, високо ерудиран, винаги лоялен и почтен член на КИИП

Поклон пред светлата памет на инж. Росен Малчев.

КИИП Регионална колегия София-град

03.12.2020 Съобщение

Уважаеми колеги,

Предстои интересно online  мероприятие. Влезте дори само от любопитство.

ФОРУМ РЕАЛ 3-5 декември 2020 виртуален 

Още от първата си година, FORUM REAL заема своето място сред лидерите и като най-голямото изложение за недвижими имоти, инвестиции, строителство и иновации в България.

Със стотици изложители и над 30 000 участници, това е мястото за всички, които искат да чуят, дебатират и анализират тенденциите на пазара.

FORUM REAL представя Кой Кой е (Who's Who) от индустрията на недвижимите имоти и инвестиции.

Виж програмата  https://www.forum-real.com/program.php

Вземете своя безплатен билет от www.forum-real.com 

Председател на КИИП РК София-град

инж. Стефан Кинарев 

29.09.2020 Съобщение

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Уведомяваме Ви, че съгласно чл.3.3, т.3 от Устава на КИИП

ЧЛЕНСКИ ВНОС ЗА 2021 г., в размер на 120 лв. се внася до 20 декември на настоящата (2020) година. Членският внос се дължи от всеки член на КИИП с Пълна проектантска правоспособност (ППП) или с Ограничена проектантска правоспособност (ОПП).

На основани чл.8, ал.2, т.т.1,2 и 3 от Наредба №2 за проектантска правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП, размерът на вноската за поддържане на регистъра за правото да упражняват втора или следваща проектантска правоспособност (ППП или ОПП) е приравнен на членски внос за първата проектантска правоспособност и членовете на КИИП дължат, както следва:

- За втора или следваща проектантска правоспособност, придобита въз основа на една и съща диплома – 120 лв.
- За втора или следваща проектантска правоспособност, придобита въз основа на друга диплома – 120 лв.

Членовете на КИИП, които временно не упражняват придобитата правоспособност („замразена" правоспособност), заплащат членски внос в размер на 24 лв. до 1 декември 2020 г.

Членовете на КИИП, заплатили членския си внос до 20 декември 2020 г. (неделя) получават право да бъдат избирани за делегати и участват в определяне на делегатската квота от Регионалната колегия за Общото събрание на КИИП.

Членовете на КИИП, заплатили членския си внос от 21 до 31 декември 2020 г. са без право да бъдат избирани за делегати и не участват в определяне на делегатската квота. Те получават Удостоверенията си след 31 януари 2021 г.

Членовете на КИИП, заплатили членския си внос от 1 яунуари до 31 март 2021 г. подават молба в РК, плащат встъпителна вноска 150 лв. и членски внос 120 лв. за 2021 г., след което си получават удостоверенията.

Членовете на КИИП, заплатили членския си внос след 1 април 2021 г. кандидатстват в КИИП по общия ред като нови членове.
За нови членове на КИИП встъпителната вноска е в размер на 150 лв.

БАНКОВА СМЕТКА за плащане на членски внос:
УНИКРЕДИТ-БУЛБАНК
BIC:UNCRBGSF
IBAN:BG 35 UNCR 7527 1000 059 525

metodika

kalkulator

Търсене

В Началото