NachaloKIIP

Раздаване на удостоверения 2021 г.

Начало

24.04.2012 г. Съобщение

КИИП София-град участва в "Дни на кариерата", организирани в УАСГ. Развиват се нови идеи за  постоянно присъствие на Камарата в техническите университети...

Вижте тук

metodika

kalkulator

Търсене

В Началото