Книги

ИЗДАНИЯ НА КИИП РК СОФИЯ-ГРАД, ИЗДАНИЯ НА КИИП, ДРУГИ ИЗДАНИЯ

Виж тук

Начало

01.03.2013 Съобщение

Уважаеми колеги, уведомяваме Ви, че удостоверенията за ТК от  комисията по оправомощаване през месец февруари 2013 г. са налични в офиса на КИИП София-град.

21.02.2013 Съобщение

Уважаеми колеги,
 
Представяме на Вашето внимание мотивирано възражение на инж. Георги Кордов – Председател на КИИП РК София-град
До  Председателя на УС на КИИП и Председател на Комисия по нормативните актове към УС на КИИП инж. Стефан Кинарев  и
До Членовете на Комисия по нормативните актове към УС на КИИП  към УС на КИИП
ОТНОСНО:  Изпълнение на Обществена поръчка „Оценка на въздействието от прилагане на нормативни актове в инвестиционния процес” състояща се от две обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ N.1. Оценка на въздействието на прилагане на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране” с Изпълнител „Център за оценкa на въздействие на законодателството” „RIA.BG”.

Вижте тук
 
До Министъра на МРРБ  г-жа Лиляна Павлова

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ 15.02.2013 Г.

Уважаеми колеги,

Представяме на Вашето внимание документите за  Общото събрание на КИИП  РК София-град на 20.02.2013г.
 
1.ОТЧЕТЕН ДОКЛАД  за работата на Регионалното Ръководство на КИИП София-град за отчетната 2012 г. от инж. Георги Кордов – Председател
 
2.Приет бюджет и отчет за 2012 г.; Проектобюджет за 2013 г.
 
3.ДОКЛАД на Контролния съвет към РК на КИИП София-град пред ОС – 20.02.2013 г.

10.01.2013 Съобщение

kiip sybranie-01

19.02.2013 Съобщение

Ръководството на секция „Конструкции на сгради и съоръжения” към КИИП-София град уведомява своите членове, че на 27.02.2013 г /сряда/ от 14 часа в зала 224 на УАСГ ще бъде повторена първата безплатна лекция (7.02.2013) от цикъла „Еврокод 2 и българските норми за проектиране – приложен сравнителен анализ с решени примери”.

13.02.2013 Съобщение


EUROKOD 4 Уважаеми колеги,
уведомяваме Ви, че излезе от печат изданието на КИИП София-град „ЕВРОКОД 4 ПРОЕКТИРАНЕ НА КОМБИНИРАНИ СТОМАНО-СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ В СГРАДИ” с автори проф. д-р инж. Любчо Венков и доц. д-р инж. Борянка Захариева.  
В книгата  са разгледани основни положения при проектиране на елементите на комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции – плочи, греди, колони и възли в рамки. Специално внимание е отделено на огнеустойчивостта на конструктивните елементи при стандартен пожар. Материалът изцяло се основава на окончателните европейски стандарти за проектиране на този вид конструкци – БДС  ЕN 1994-1-1:2005. Проектирането на конструктивните елементи е пояснено  с  достатъчен брой примери. В книгата ползвателят ще открие много нови моменти, свързани с прилагане на метода на граничните състояния при проектиране на комбинираните конструкции.
Книгата е предназначена за строителните инженер-проектанти и за студентите по специалността „Строителство на сгради и съоръжения“.
 

Вход за членове

Търсене

Договори/споразумения с Регионални колегии

 
РК Бургас
РК Ловеч
РК Пазарджик
РК Разград
РК Силистра

 

• Международна среща с водещи представители на Научно проектантски център /НПЦ/ „Развитие города“ и Московски държавен университет по строителство /МГСУ/ - град Москва, Руска Федерация

• Международна Кръгла маса на тема „Цени и защита на цените за проектиране“ с участие на гости от Инженерната камара на Саксония, ФР Германия, Инженерната камара на Република Сърбия и Република Чехия

Повече...

naroden-teatyr - CopyEU CULTURE

Съгласно подписан договор за партньорство с Народен театър „Иван Вазов“ всеки член на КИИП РК София-град може да ползва преференциални цени за закупуване на билети за всички постановки на всички сцени на Народния театър.
Текуща програма на Народен театър „Иван Вазов“ може да намерите на: http://nationaltheatre.bg/programa-2/.  

Повече...

В Началото