Начало

03.10.2012 г. Съобщение за курс

Курс на тема „Наредба № 2 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР“ с лектор доц. д-р инж. Диньо Динев на 18.10.2012 г.от 9 ч. в зала Марица, хотел Родина.

Програма        Заявка за участие

01.10.2012 г. Съобщение

Уважаеми колеги, уведомяваме Ви, че удостоверенията за ТК от комисията през месец септември 2012 г. са налични в офиса.

27.09.2012 г. Съобщение

Получаване на потребителско име и парола

Уважаеми колеги,
Представяме Ви информация как да ползвате актуалния списък на членовете на КИИП РК София-град и как да получите достъп до собственото си потребителско име и парола в новия сайт www.kiip-sofia.com.

Вижте тук

25.09.2012 г. Съобщение за семинар

akvarorКИИП РК София-град, секция "Водно строителство", фирма ПОЛОПЛАСТ и фирма АКВАРОР Ви канят на семинар "Иновации във ВиК системите представени от фирма ПОЛОПЛАСТ  и HL" на 8 октомври 2012 г. от 13 ч. в зала Марица, хотел Родина

Програма

21.09.2012 Съобщение

Важно съобщение!
На вниманието на членовете на КИИП РК София-град, упражняващи технически контрол /ТК/ по част „Конструктивна“!
Регионалното ръководство на София-град организира среща на членовете на КИИП РК София-град, притежаващи ППП и упражняващи технически контрол /ТК/ по част „Конструктивна“, с ръководството на Национална професионална секция /НПС/ КСС и Централната комисия по оправомощаване на лицата, упражняващи технически контрол /ЦКТК/. Тя се осъществява по решение на НПС КСС и ЦКТК.
Срещата ще се проведе на 08.10.2012 г. /понеделник/  от 16 ч. в зала 1 и 2 на хотел Родина.
НПС КСС и ЦКТК предлагат да се обсъждат въпроси, свързани с работата на техническите контроли, изискванията на ЗУТ, ЗКАИИП, Наредба № 2 на КИИП и устава на КИИП, оценката на ТК за инвестиционния проект в част „Конструктивна“ и нейното място в доклада на фирмата за строителен надзор, както и допълване на Кодекса за добрата проектантска практика /КДПП/ в част „Конструктивна“, предложения за промяна на Наредба № 2 на КИИП   и др.
Регионалното ръководство на  София-град кани всички свои членове с ТК, да участват в срещата.

17.09.2012 Съобщение

Уважаеми колеги, уведомяваме Ви, че при възможност от Ваша страна още сега може да подновите членството си за 2013 г., независимо, че крайният срок е 20.12.2012 г. За Ваше улеснение:

Вижте тук

metodika

kalkulator

Търсене

В Началото