БИС ТК 56

Уважаеми колеги,
 
Изпращайте Вашите мнения относно представени стандарти към ТК56

Виж тук

За камаратаИстория

История

КИИП РК София-град

История по дати:
Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) е национална организация на инженерите от всички специалности, осъществяващи инвестиционно и устройствено проектиране. Основание за провеждане на Учредителното събрание на камарата на 27 и 28 септември 2003 г. е приетият от Народното събрание Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (обнародван в ДВ, бр. 20 от 4 март 2003 г.; изм. ДВ, бр. 65 от 22 юли  2003 г.; изм. ДВ, бр. 77 от 27 септември  2005; изм. ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г.; изм. ДВ, бр. 79 от 29.09.2006 г., изм. ДВ, бр. 13  от 8.02.2008 г.).

27-28 септември 2003 г. – Проведено е учредително събрание на КИИП. Избран е УС на КИИП. Приети са основните документи на КИИП.
 
14 ноември 2003 г. – Учредително събрание на КИИП РК София-град, избиране на ръководни органи за първия мандат на регионалното ръководство до 2007 г.
 
2006 г. – Обявени са първите носители на почетен плакет за постижения в инвестиционното проектиране: проф. д-р инж. Тодор Карамански /посмъртно/,  инж. Ангел Филипов, инж. Богдан Атанасов, инж. Георги Владимиров.

2007 г. – Изтича първият мандат на КИИП РК София град.  В края на мандата има 4 380 членове, от които  4 086 с пълна проектантска правоспособност.
 
2007 г. – МРРБ връчва на Регионалното ръководство на КИИП София-град  плакет за развитие на проектното дело в България и издигане имиджа на професията инженер-проектант.
 
2008 г. – честване на 5 г. от основаването на КИИП РК София-град в зала „София“ на Народното събрание.
 
2012 г. – Изтича втория мандат на КИИП РК София-град. В края на мандата има 5 109 членове, от които  4 486  с пълна проектантска правоспособност.

 

Вход за членове

Търсене

КИИП РК Благоевград,
КИИП РК Бургас,
КИИП РК Габрово,
КИИП РК Кюстендил,
КИИП РК Ловеч,
КИИП РК Силистра,
КИИП РК Кърджали,
КИИП РК Русе,
КИИП РК Разград

договори (споразумение) за сътрудничество с КИИП РК София-град.

• По покана на  Инженерната камара на Р. Сърбия  членове на КИИП РК София-град посетиха  „Рударско-леярен басейн – гр. Бор, Р. Сърбия

• Международна конференция „Общинско инженерство“ на тема „Училището и градът“ в Чешка република

Честване "20 години Инженерна камара на Саксония"

• Конференция „Градска технология“ в Чешка република на тема „Наводнението и градът“

• КИИП РК София-град посрещна делегация от Инженерната камара на РСърбия, Регионална канцелария гр. Ниш.

Повече...

EU CULTURE

 

 

 Повече...

В Началото