Книги

ИЗДАНИЯ НА КИИП РК СОФИЯ-ГРАД, ИЗДАНИЯ НА КИИП, ДРУГИ ИЗДАНИЯ

Виж тук

За камаратаИстория

История

КИИП РК София-град

История по дати:
Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) е национална организация на инженерите от всички специалности, осъществяващи инвестиционно и устройствено проектиране. Основание за провеждане на Учредителното събрание на камарата на 27 и 28 септември 2003 г. е приетият от Народното събрание Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (обнародван в ДВ, бр. 20 от 4 март 2003 г.; изм. ДВ, бр. 65 от 22 юли  2003 г.; изм. ДВ, бр. 77 от 27 септември  2005; изм. ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г.; изм. ДВ, бр. 79 от 29.09.2006 г., изм. ДВ, бр. 13  от 8.02.2008 г.).

27-28 септември 2003 г. – Проведено е учредително събрание на КИИП. Избран е УС на КИИП. Приети са основните документи на КИИП.
 
14 ноември 2003 г. – Учредително събрание на КИИП РК София-град, избиране на ръководни органи за първия мандат на регионалното ръководство до 2007 г.
 
2006 г. – Обявени са първите носители на почетен плакет за постижения в инвестиционното проектиране: проф. д-р инж. Тодор Карамански /посмъртно/,  инж. Ангел Филипов, инж. Богдан Атанасов, инж. Георги Владимиров.

2007 г. – Изтича първият мандат на КИИП РК София град.  В края на мандата има 4 380 членове, от които  4 086 с пълна проектантска правоспособност.
 
2007 г. – МРРБ връчва на Регионалното ръководство на КИИП София-град  плакет за развитие на проектното дело в България и издигане имиджа на професията инженер-проектант.
 
2008 г. – честване на 5 г. от основаването на КИИП РК София-град в зала „София“ на Народното събрание.
 
2012 г. – Изтича втория мандат на КИИП РК София-град. В края на мандата има 5 109 членове, от които  4 486  с пълна проектантска правоспособност.

 

Вход за членове

Търсене

КИИП РК Благоевград,
КИИП РК Бургас,
КИИП РК Габрово,
КИИП РК Кюстендил,
КИИП РК Ловеч,
КИИП РК Силистра,
КИИП РК Кърджали,
КИИП РК Русе,
КИИП РК Разград

договори (споразумение) за сътрудничество с КИИП РК София-град.

• Международна среща с водещи представители на Научно проектантски център /НПЦ/ „Развитие города“ и Московски държавен университет по строителство /МГСУ/ - град Москва, Руска Федерация

• Международна Кръгла маса на тема „Цени и защита на цените за проектиране“ с участие на гости от Инженерната камара на Саксония, ФР Германия, Инженерната камара на Република Сърбия и Република Чехия

Повече...

EU CULTURE

24.май - Ден на славянската писменост и култура

 

 

 Повече...

В Началото