БИС ТК 56

Уважаеми колеги,
 
Изпращайте Вашите мнения относно представени стандарти към ТК56

Виж тук

Колекция от книги КИИП София-град
kiip biblioteka

Уважаеми колеги,

Поставяме началото на колекция от книги на КИИП София-град. Книгите са на разположение и може да ги ползвате в офиса на КИИП София-град в работното време.

Представяме на Вашето внимание наличните книги/томове на хартиен носител:

Наръчник за проектиране на механична част на въздушни електропроводни линии до 20 kV“ Автор: д-р инж. Васил Захариев.

Еврокодове:
• Сборник 1 – Общи принципи за проектиране и натоварвания на сгради
• Сборник 2 – Проектиране на сгради със стоманобетонни и комбинирани конструкции
• Сборник 3 – Проектиране на сгради със стоманени конструкции
• Сборник 4 – Проектиране на сгради с дървени и зидани конструкции
• Сборник 5 – Геотехническо проектиране
• Сборник 6 – Проектиране на сгради за сеизмични въздействия
• Сборник 7 – Натоварване и проектиране на мостове
• Сборник 8 – Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар
• Сборник 9 – Проектиране на силози, резервоари, тръбопроводи
• Сборник 10 – Проектиране на кули, мачти, комини, пилоти, подкранови конструкции

Издания:
• Справочник на проф. Станчо Стамов – том 2 – Отопление, топло и газоснабдяване препоръчан от инж. Георги Караджов

Книги, предоставени от проф.д-р инж. Иван Хр.Лалов:
• Стоманобетонни мостове - Част I-ва - Въздействия по БДС EN Статика Конструкции – Иван Христов Лалов, Димитър Петев Хубчев, Марио Александров Гълъбов
• Хидроложки, хидравлични изследвания и руслови деформации при мостови преходи – Живко Атанасов Николов, Иван Христов Лалов
• Изчисление на ъглова подпорна стена по новия DIN – проф.д-р инж. Иван Хр.Лалов, инж. Тодор Г.Ангелов, инж. Константин Т.Гочев, инж. Георги И.Лалов – 2 броя
• Усилия от железопътни товарни модели LM 71 и SW/2 – проф. д.т.н. инж. Иван Хр. Лалов, доц. д-р инж. Димитър Хубчев, инж. Георги И.Лалов – 2 броя

Книги, предоставени от доц.д-р инж. Кирил Ангелов:
• Свлачища в Родопите и укрепването им
• Инженерна геодинамика /учебник за инженерногеоложката оценка на земетресенията, свлачищата, срутищата, суфозията, абразията и други геодинамични процеси и явления/
• Инженерна геоекология /учебник за оценка и управление на въздействието върху геоложката среда при строителство и минна дейност/

Книга, предоставена от доц. д-р инж. Златка Денчева:
• Горно строене и поддържане на железния път. 

Книга, предоставена от проф. д-р инж. Румен Гуглев, НИСИ София:
• Ръководство за изчисляване на бетонни и стоманобетонни конструкции от обикновен бетон без предварително напрягане на армировката в съответствие с БДС EN 1992-I – 1:2004.

Книга, предоставена от проф. д-р инж. Христо Бояджиев:                                                  
 •  Дървени конструкции по Еврокод 5 в записки и примери

Предоставяме на Вашето внимание налични на хартиен носител, предоставени от Български Национален комитет по осветление:

1. Сборник доклади от XI Национална конференция по осветление с международно участие BulLight 2014 България Светлина 2014

2. Сборник доклади от XVI  Национална конференция по осветление с международно участие BulLight 2017

Председател на КИИП София-град:
инж. Георги Кордов

Вход за членове

Търсене

КИИП РК Благоевград,
КИИП РК Бургас,
КИИП РК Габрово,
КИИП РК Кюстендил,
КИИП РК Ловеч,
КИИП РК Силистра,
КИИП РК Кърджали,
КИИП РК Русе,
КИИП РК Разград

договори (споразумение) за сътрудничество с КИИП РК София-град.

• По покана на  Инженерната камара на Р. Сърбия  членове на КИИП РК София-град посетиха  „Рударско-леярен басейн – гр. Бор, Р. Сърбия

• Международна конференция „Общинско инженерство“ на тема „Училището и градът“ в Чешка република

Честване "20 години Инженерна камара на Саксония"

• Конференция „Градска технология“ в Чешка република на тема „Наводнението и градът“

• КИИП РК София-град посрещна делегация от Инженерната камара на РСърбия, Регионална канцелария гр. Ниш.

Повече...

EU CULTURE

 

 

 Повече...

В Началото